หากกล่าวถึงเมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อนในญี่ปุ่นก็ต้องนึกถึง “เบปปุ” (Beppu) เมืองแห่งน้ำพุร้อนและออนเซ็นในจังหวัดโออิตะ (Oita) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่น เบปปุตั้งอยู่ใกล้กับเขตภูเขาไฟทำให้มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติหลายแห่งที่เกิดขึ้นหลังการระเบิดของภูเขาไฟ ทั้งบ่อที่ลงไปแช่ได้และบ่อที่ทำได้เพียงมองเพราะอุณหภูมิที่สูงเกินไปซึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเบปปุคือบ่อน้ำพุร้อนทั้ง 8 แห่งที่มีความแปลกเป็นเอกลักษณ์เรียกว่าทัวร์ขุมนรกทั้งแปด


บ่อน้ำพุร้อนสีเลือด (Blood Pond Hot Spring)

บ่อน้ำพุร้อนสีเลือด (Blood Pond Hot Spring)
            บ่อน้ำพุร้อนสีแดงคล้ายสีเลือดที่เกิดจากน้ำแร่ใสบริสุทธิ์รวมกับแร่ธาตุธรรมชาติเข้มข้นโดยเฉพาะปริมาณธาตุเหล็กจำนวนมากทำให้เกิดเป็นสีชาเกือบแดงที่ดูเหมือนสีของสนิม บ่อน้ำพุร้อนสีเลือด


บ่อทะเลเดือด (Sea Hell)

บ่อทะเลเดือด (Sea Hell)
            บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียวซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ำร้อนแปลกในเมืองเบปปุ น้ำสีฟ้าอมเขียวเกิดจากแร่โคบอลต์และแร่ธาตุอีกหลายชนิดโดยจะปล่อยควันสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา บ่อทะเลเดือด