เมืองเบปปุ (Beppu: 別府市) เมืองน้ำพุร้อนในจังหวัดโออิตะ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เมืองเบปปุอยู่ใกล้กับเขตภูเขาไฟทำให้มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติหลายแห่งที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ


บ่อเลือดนรก (Blood Pond Hell)
ภาพ: Japan Info

บ่อเลือดนรก (Blood Pond Hell)
• บ่อน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง น้ำในบ่อเลือดนรกมีสีที่เป็นเอกลักษณ์อันเกิดจากน้ำแร่ใสบริสุทธิ์ผสมรวมเข้ากับแร่ธาตุธรรมชาติเข้มข้น โดยเฉพาะปริมาณธาตุเหล็กและแมกนีเซียมจำนวนมากจึงทำให้น้ำกลายเป็นสีชาจนเกือบแดงที่ดูคล้ายสีของสนิม บ่อเลือดนรก


บ่อทะเลเดือด (Sea Hell)

บ่อทะเลเดือด (Sea Hell)
• บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียวซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ำร้อนแปลกในเมืองเบปปุ น้ำสีฟ้าอมเขียวเกิดจากแร่โคบอลต์และแร่ธาตุอีกหลายชนิดโดยจะปล่อยควันสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา บ่อทะเลเดือด