เมืองต้าหลี่ (Dali: 大理市) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ เมืองต้าหลี่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงระหว่าง "เทือกเขาชางซาน" และ "ทะเลสาบเอ๋อไห่" แม้ว่าสถานะของเมืองต้าหลี่จะไม่ใช่เมืองเอก แต่นับเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของมณฑลยูนนาน


เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town) @ www.asiaculturaltravel.co.uk

เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town)
เมืองโบราณตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาซงซานทางทิศตะวันตกและทะเลสาบเอ๋อไห่ทางทิศตะวันออก เมืองโบราณต้าหลี่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อน ตลอดสองฟากทางเดินจะเต็มไปด้วยบ้านแบบโบราณที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เปิดเป็นร้านขายสินค้าพื้นเมือง เมืองโบราณต้าหลี่


ทะเลสาบเอ๋อไห่ (Erhai Lake)

ทะเลสาบเอ๋อไห่ (Erhai Lake)
ทะเลสาบคลาสสิกของเมืองต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ใสสะอาดมากจนสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายและทิวทัศน์ใต้น้ำจนได้รับสมญานามว่า "ไข่มุกที่ราบสูง" ชื่อทะเลสาบเอ๋อไห่แปลว่า "ใบหู" เพราะมีรูปร่างคล้ายใบหูของคน โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเรือโดยสารเพื่อชมความงามของทะเลสาบแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด


วัดฉงเซิ่ง (Chongsheng Temple)

วัดฉงเซิ่ง (Chongsheng Temple)
วัดโบราณในสมัยราชวงศ์ถังที่เมื่อเอ่ยชื่อแล้วคนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ แต่หากบอกว่านี่คือสถานที่ตั้งของเจดีย์ 3 องค์อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่เชื่อว่าคงมีคนร้องอ๋อขึ้นมาบ้าง ในอดีตวัดฉงเซิ่งเป็นวัดหลวงของเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ซึ่งมีบันทึกว่าเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ถึง 9 คนยอมสละตำแหน่งเพื่อบวชเรียนที่วัดแห่งนี้แสดงให้เห็นว่าในอดีตวัดฉงเซิ่งมีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว วัดฉงเซิ่ง


บัตเตอร์ฟลายสปริง (Butterfly Spring)

บัตเตอร์ฟลายสปริง (Butterfly Spring)
บ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดประมาณ 50 ตาราง บริเวณรอบสระถูกล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมจีนและพืชพันธุ์ไม้ที่หนาแน่นสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ช่วงระหว่างฤดูใบไม้ผลิไปจนเกือบถึงฤดูร้อนของทุกปีพืชพันธุ์ไม่จะส่งกลิ่นหอมออกไปเรียกหมู่มวลผีเสื้อมารวมตัวกัน บัตเตอร์ฟลายสปริง


เมืองโบราณซาซี (The Shaxi Ancient Town) @ www.yunnanexploration.com

เมืองโบราณซาซี (The Shaxi Ancient Town)
เมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานไปถึงยุคชุนชิวโดยเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญในอดีต อยู่ระหว่างต้าหลี่ (139 กิโลเมตร) และลี่เจียง (107 กิโลเมตร) เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์อาคารบ้านเรือนภายในเมืองจึงยังคงรักษาลักษณะสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ เรียกได้ว่าเป็นเมืองโบราณอย่างแท้จริง