กล่าวถึงเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองจีนสำหรับนักท่องเที่ยวไทยหนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อเมืองต้าหลี่ (Dali) รวมอยู่ด้วยเป็นแน่ เมืองต้าหลี่เป็นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง 1,900 เมตร ระหว่างเทือกเขาชางซาน (Cangshan Mountain Range) และทะเลสาบเอ๋อไห่ แม้ว่าสถานะของต้าหลี่จะไม่ใช่เมืองเอกแต่ต้าหลี่ถือเป็นจุดศูนย์กลางของมณฑลยูนนานโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่สำคัญคือร้านขายสินค้าบางแห่งในเมืองสามารถใช้เงินบาทของไทยในการจ่ายได้


เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town)

เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town)
            เมืองโบราณตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาซงซานทางทิศตะวันตกและทะเลสาบเอ๋อไห่ทางทิศตะวันออก เมืองโบราณต้าหลี่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อน ตลอดสองฟากทางเดินจะเต็มไปด้วยบ้านแบบโบราณที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เปิดเป็นร้านขายสินค้าพื้นเมือง นอกจากนี้ก็ยังมีความทันสมัยเข้ามาร่วมด้วยทำให้ที่นี่จึงทั้งบรรยากาศของความเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานกันอย่างลงตัว


ทะเลสาบเอ๋อไห่ (Erhai Lake)

ทะเลสาบเอ๋อไห่ (Erhai Lake)
            ทะเลสาบคลาสสิกของเมืองต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ใสสะอาดมากจนสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายและทิวทัศน์ใต้น้ำจนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกที่ราบสูง” ชื่อทะเลสาบเอ๋อไห่แปลว่า “ใบหู” เพราะมีรูปร่างคล้ายใบหูของคน โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเรือโดยสารเพื่อชมความงามของทะเลสาบแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด


วัดฉงเซิ่ง (Chongsheng Temple)

วัดฉงเซิ่ง (Chongsheng Temple)
            วัดโบราณในสมัยราชวงศ์ถังที่เมื่อเอ่ยชื่อแล้วคนอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ แต่หากบอกว่านี่คือสถานที่ตั้งของเจดีย์ 3 องค์อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่เชื่อว่าคงมีคนร้องอ๋อขึ้นมาบ้าง ในอดีตวัดฉงเซิ่งเป็นวัดหลวงของเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ซึ่งมีบันทึกว่าเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ถึง 9 คนยอมสละตำแหน่งเพื่อบวชเรียนที่วัดแห่งนี้แสดงให้เห็นว่าในอดีตวัดฉงเซิ่งมีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว วัดฉงเซิ่ง


บัตเตอร์ฟลายสปริง (Butterfly Spring)

บัตเตอร์ฟลายสปริง (Butterfly Spring)
            บ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดประมาณ 50 ตาราง บริเวณรอบสระถูกล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมจีนและพืชพันธุ์ไม้ที่หนาแน่นสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ช่วงระหว่างฤดูใบไม้ผลิไปจนเกือบถึงฤดูร้อนของทุกปีพืชพันธุ์ไม่จะส่งกลิ่นหอมออกไปเรียกหมู่มวลผีเสื้อมารวมตัวกัน บัตเตอร์ฟลายสปริง