เมืองต้าหลี่ (Dali: 大理市) เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนเผ่าไป๋ตั้งอยู่ในพื้นที่เปลี่ยนผ่านระหว่างหุบเขาที่ราบสูงทิเบตทางตะวันตกของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ห่างจากเมืองคุนหมิงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 250 กิโลเมตร


เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town)
ภาพ: China Cultural Tour

เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town)
เมืองโบราณตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาซงซานทางทิศตะวันตกและทะเลสาบเอ๋อไห่ทางทิศตะวันออก เมืองโบราณต้าหลี่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อน ตลอดสองฟากทางเดินจะเต็มไปด้วยบ้านแบบโบราณที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เปิดเป็นร้านขายสินค้าพื้นเมือง เมืองโบราณต้าหลี่


ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ (Erhai Lake)
ภาพ: China Discovery

ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ (Erhai Lake)
ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน น้ำในทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ใสสะอาดมากจนสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายและทิวทัศน์ใต้น้ำจนได้รับสมญานามว่า "ไข่มุกที่ราบสูง" ชื่อทะเลสาบเอ๋อไห่แปลว่า "ใบหู" ตามรูปร่างที่คล้ายใบหูของคน โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเรือโดยสารเพื่อชมความงามของทะเลสาบแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด


วัดฉงเซิ่ง (Chongsheng Temple)
ภาพ: Eric Lafforgue

วัดฉงเซิ่ง (Chongsheng Temple)
วัดโบราณในสมัยราชวงศ์ถัง สถานที่ตั้งของเจดีย์ 3 องค์ ในอดีตวัดฉงเซิ่งเป็นอารามหลวงของเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ซึ่งมีบันทึกว่าเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ถึง 9 คน ยอมสละตำแหน่งเพื่อมาบวชเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้ แสดงให้เห็นว่าวัดฉงเซิ่ง เป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างมาก วัดฉงเซิ่ง


บัตเตอร์ฟลายสปริง (Butterfly Spring)
ภาพ: Yunnan Exploration

บัตเตอร์ฟลายสปริง (Butterfly Spring)
บ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 50 ตารางเมตร บริเวณรอบสระถูกล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมจีนและพืชพันธุ์ไม้ที่หนาแน่นสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ช่วงระหว่างฤดูใบไม้ผลิไปจนเกือบถึงฤดูร้อนของทุกปีพืชพันธุ์ไม่จะส่งกลิ่นหอมออกไปเรียกหมู่มวลผีเสื้อมารวมตัวกัน บัตเตอร์ฟลายสปริง


เมืองโบราณซาซี (The Shaxi Ancient Town)
ภาพ: Yunnan Exploration

เมืองโบราณซาซี (The Shaxi Ancient Town)
เมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานไปถึงยุคชุนชิวโดยเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญในอดีต อยู่ระหว่างต้าหลี่ (139 กิโลเมตร) และลี่เจียง (107 กิโลเมตร) เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์อาคารบ้านเรือนภายในเมืองจึงยังคงรักษาลักษณะสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ เรียกได้ว่าเป็นเมืองโบราณอย่างแท้จริง