เมืองต้าหลี่ (Dali: 大理市) เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนเผ่าไป๋ตั้งอยู่ในพื้นที่เปลี่ยนผ่านระหว่างหุบเขาที่ราบสูงทิเบตทางตะวันตกของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยู่ห่างจากเมืองคุนหมิงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 250 กิโลเมตร


เมืองโบราณต้าหลี่ (Dali Old Town)
ภาพ: China Cultural Tour

สถานที่ท่องเที่ยวในต้าหลี่
• เมืองโบราณต้าหลี่: เมืองโบราณสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อน ตลอดสองฟากทางเดินจะเต็มไปด้วยบ้านโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ บรรยากาศผสมผสานความเก่าแก่และความทันสมัยกันอย่างลงตัว เมืองโบราณต้าหลี่

• ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่: ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน น้ำในทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ใสสะอาดมากจนมองเห็นฝูงปลาแหวกว่าย สามารถใช้บริการเรือโดยสารชมความงามของทะเลสาบอย่างใกล้ชิด ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่

• วัดฉงเซิ่ง: สถานที่ตั้งของเจดีย์สามองค์คู่เมืองต้าหลี่ ในอดีตวัดฉงเซิ่งเป็นอารามหลวงของเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ซึ่งมีบันทึกว่าเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ถึง 9 คน ยอมสละตำแหน่งเพื่อมาบวชเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้ วัดฉงเซิ่ง


บัตเตอร์ฟลายสปริง (Butterfly Spring)
ภาพ: Yunnan Exploration

• บัตเตอร์ฟลายสปริง: บ่อน้ำสี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมจีนและพืชพันธุ์ไม้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ ช่วงฤดูใบไม้ผลิไปจนเกือบถึงฤดูร้อนพืชพันธุ์ไม่จะส่งกลิ่นหอมออกไปเรียกหมู่มวลผีเสื้อมารวมตัวกัน บัตเตอร์ฟลายสปริง

• เมืองโบราณเว่ยซาน: เมืองโบราณอายุหลายร้อยปีอันเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญของอาณาจักรน่านเจ้า ภายในเมืองมีบ้านสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี เมืองโบราณเว่ยซาน


เมืองโบราณซาซี (The Shaxi Ancient Town)
ภาพ: Yunnan Exploration

• เมืองโบราณซาซี: เมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานไปถึงยุคชุนชิวโดยเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญในอดีต อยู่ระหว่างต้าหลี่ (139 กิโลเมตร) และลี่เจียง (107 กิโลเมตร) เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์อาคารบ้านเรือนภายในเมืองจึงยังคงรักษาลักษณะสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ เรียกได้ว่าเป็นเมืองโบราณอย่างแท้จริง