หากเดินทางไปถึงพรหมแดนจีน-เวียดนามแล้วก็อย่าลืมแวะชมความงามของน้ำตกเต๋อเทียน (Detian Waterfall: Ban Gioc Waterfall) น้ำตกธรรมชาติที่กว้างที่สุดในเอเชียและกว้างเป็นอันดับสองของโลกรองจากน้ำตกไนแองการ่า ใกล้กันยังมีผืนนาขั้นบันไดจากฝั่งเวียดนามเป็นฉากเขียวชอุ่มซึ่งถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่อง


น้ำตกเต๋อเทียน  (Detian Waterfall)

            น้ำตกเต๋อเทียนตั้งอยู่กลางพรมแดนระหว่างจีนกับเวียดนาม มีความกว้างกว่าร้อยเมตร ความสูงของน้ำตกจะลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ น้ำตกเต๋อเทียนประกอบด้วยสองส่วนคือน้ำตกหลักจากแม่น้ำกุ้ยชุน (Guichun River) ในฝั่งจีนและจากน้ำตก Ban Gioc ในเวียดนาม


น้ำตกเต๋อเทียนจากฝั่งเวียดนาม

            ต้นกำเนิดของน้ำตกเต๋อเทียนมาจากอำเภอชิงสีในมณฑลกวางสีของจีน ก่อนจะแยกไหลเข้าสู่เวียดนามและไหลกลับออกจากเวียดนามมาบรรจบกับแม่น้ำจากจีนบริเวณหมู่บ้านเต๋อเทียน กลายเป็นน้ำตกที่มีแนวยาวส่งเสียงน้ำกระทบลงสู่ด้านล่างอย่างที่เห็น


ล่องแพน้ำตกเต๋อเทียน  (Detian Waterfall)

            ผืนน้ำสีเขียวอมฟ้าด้านล่างน้ำตกนั้นไม่รุนแรงมากเราจึงเห็นแพไม้ไผ่บริการนักท่องเที่ยวแล่นเข้าไปใกล้กับตัวน้ำตกทางฝั่งจีนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกฝั่งเวียดนาม ดูแล้วสวยสมกับเป็นเป็นน้ำตกชายแดนที่สวยที่สุดในเอเชียเลยทีเดียว