เมื่อมีวัดทองก็ต้องมีวัดเงิน ในเมืองเกียวโตนอกจากจะมีวัดคินคะคุจิอันเลื่องชื่อแล้วก็ยังมีวัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) หรือ พลับพลาเงิน (Silver Pavilion) ที่สร้างขึ้นมาให้เป็นคู่กัน


วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple)

            วัดกินคะคุจิตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเกียวโต ถูกยกให้เป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก


วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple)

            กินคะคุจิเป็นวัดในนิกายเซน สร้างขึ้นเมื่อปี 1482 โดยโชกุนอาชิคางะ โยชิมาสะ (Ashikaga Yoshimasa) โดยในตอนแรกตั้งใจว่าจะห่อตัวอาคารด้วยเงินทั้งหลังเพื่อให้เป็นคู่กับวัดคินคะคุจิทางตอนเหนือแต่ท่านโยชิมาสะก็เสียชีวิตเสียก่อนในปี 1490            แม้กินคะคุจิจะไม่ได้หุ้มด้วยเงินแต่ผู้คนก็ยังคงเรียกที่นี่ว่าพลับพลาเงิน อาคารหลักของวัดเป็นโครงสร้างไม้ที่ดูสวยงามลงตัว ด้านหน้ามีสวนหินตกแต่งตามแบบเซนและสระน้ำสะท้อนแสงจันทร์สว่างไปทั่วบริเวณในยามราตรี ดูไปแล้วอาจจะไม่ดูตระการตาเท่ากับคินคะคุจิแต่ก็ให้บรรยากาศที่เงียบสงบสมเป็นวัดเซน