กุ้ยหลิน (Guilin: 桂林市) เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจีน เมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในมณฑลกว่างซีจ้วง (Guangxi Zhuang) ภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติที่ถูกยกให้เป็นอัญมณีของจีน


สวนเจ็ดดาว (Seven Stars Park) @ www.tr-osdcp.qunarzz.com

สวนเจ็ดดาว (Seven Stars Park)
อุทยานท่ามกลางหุบเขาเขียวขจี สวนเจ็ดดาวเป็นสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง ภายในอุทยานมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่เนินเขา 7 ลูกที่เรียงกันเหมือนกลุ่มดาวหมีใหญ่ มีสถาปัตยกรรมจีนโบราณตั้งเรียงรายให้ได้ผ่อนคลายอารมณ์ สวนเจ็ดดาว


ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)

ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)
ถ้ำหินงอกหินย้อยคลาสสิกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกุ้ยหลิน ภายในถ้ำมีทางเดินเล็กๆซึ่งตลอดทางจะมีหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกๆตลอดทาง หลายจุดในถ้ำมีการประดับไปด้วยแสงหลากหลายสีเพื่อเพิ่มความน่าตื่นเต้นของหินที่ห้อยย้อยลงมา ถ้ำขลุ่ยอ้อ


เขางวงช้าง (Elephant Trunk Hill)

เขางวงช้าง (Elephant Trunk Hill)
ภูเขาลูกเล็กที่มีลักษณะเป็นภูเขาหินรูปร่างเหมือนช้างกำลังใช้งวงดูดน้ำจากแม่น้ำเบื้องล่าง ที่ด้านบนเขามีเจดีย์โบราณในสมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่ มีจารึกจำนวนมากสลักจากด้านอกและด้านใน ด้านข้างจะมีเรือโดยสารหลายลำเตรียมพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวล่องเรือ เขางวงช้าง


สวนชวนซาน (Chuanshan Park: 穿山公园) @ www.chinadragontours.com

สวนชวนซาน (Chuanshan Park)
สวนสาธารณะที่สวยที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน สวนชวนซานมีขนาดครอบคลุมพื้นที่ราว 2 ตารางกิโลเมตร ภายในประกอบไปด้วยเนินเขา ถ้ำและสถาปัตยกรรมโบราณ เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงใบของต้นเมเปิ้ลในสวนจะพร้อมใจเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวนแห่งนี้ สวนชวนซาน


แม่น้ำหลีเจียง (Li River: Li Jiang: 漓江)
ภาพประกอบ: China Discovery

แม่น้ำหลีเจียง (Li River)
แม่น้ำคลาสสิกในจีนที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สายน้ำที่ใสสะอาดของแม่น้ำหลีเจียงไหลไปตามเส้นทางคดเคี้ยวหลายกิโลเมตร ขนาบข้างด้วยภูเขาหินปูนที่ผุดขึ้นมากลายเป็นทิวทัศน์ที่งดงามประดุจงานศิลปะจนกวีในสมัยโบราณยังต้องชื่นชม แม่น้ำหลีเจียง


เขาฝูโปว (Fubo Hill: 伏波山) @ www.topchinatravel.com

เขาฝูโป (Fubo Hill)
ภูเขาขนาดย่อมตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียง เขาฝูโปวตั้งชื่อตามแม่ทัพผู้ทำหน้าที่ปกป้องเมืองกุ้ยหลิน ในอดีตเขาฝูโปวเคยเป็นวัดมาก่อนจึงมีโบราณสถานหลงเหลือเอาไว้ ด้านบนเขาเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้ 360 องศา เขาฝูโปว


เจดีย์คู่สุริยันจันทรา (Sun & Moon Twin Pagodas: 日月双塔) @ www.qunar.com

เจดีย์คู่สุริยันจันทรา (Sun & Moon Twin Pagodas)
เจดีย์คู่แห่งทะเลสาบซานหู ออกแบบโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมจีนและเทคโนโลยีให้เข้ากับภูมิทัศน์ที่งดงามของทะเลสาบ เจดีย์องค์แรกสร้างด้วยสัมฤทธิ์ ส่วนอีกองค์สร้างจากปูนประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ ด้านล่างเจดีย์ทั้งสองมีอุโมงค์กระจกเป็นทางเชื่อมถึงกัน เจดีย์คู่สุริยันจันทรา


นาขั้นบันไดหลงจี่ (Longji Rice Terraces: 龙脊梯田)
ภาพประกอบ: Mercierzeng

นาขั้นบันไดหลงจี๋ (Longji Terraced Fields)
นาขั้นบันไดอันเป็นการผสมผสานวิถีชีวิตเกษตรกรเข้ากับภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ นาขั้นบันไดหลงจี๋ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 600 - 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชาวเมืองเรียกที่นี่ว่า "กระดูกสันหลังมังกร" โดยคาดว่าผืนนาบริเวณนี้น่าจะมีอายุยาวนานกว่า 650 ปี นาขั้นบันไดหลงจี๋