เมืองคุนหมิง (Kunming: 昆明) เมืองเอกของมณฑลยูนนานที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการท่องเที่ยวจีน เมืองคุนหมิงตั้งอยู่บริเวณตอนบนของทะเลสาบเตียนฉือที่ความสูง 1,890 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สภาพอากาศของเมืองจึงอบอุ่นตลอดทั้งปีทำให้เมืองคุนหมิงได้ชื่อว่า 'นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ' ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศคลาสสิกนี้


วัดหยวนทง (Yuantong Temple)

วัดหยวนทง (Yuantong Temple)
            วัดพุทธที่สวย ใหญ่และมีความเก่าแก่ที่สุดในมณฑลยูนนาน วัดหยวนทงเป็นวัดที่สำคัญมากเพราะเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญ 3 นิกาย คือ นิกายมหาญาณของพม่า นิกายหินญาณของไทย และนิกายลามะของทิเบต เรียกว่าวัดเดียวครบเลย วัดหยวนทง


ตำหนักทองจินเตี้ยน (Golden Temple) @ www.youxiake.com

ตำหนักทองจินเตี้ยน (Golden Temple)
            โบราณสถานสำคัญของมณฑลยูนนานตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาล้อมรอบด้วยแนวกำแพงและหอคอยเหมือนเป็นป้อมปราการ ตำหนักทองถูกเรียกตามรูปลักษณ์อาคารที่มีสีทองวาววับจากสัมฤทธิ์ในส่วนของผนังและหลังคาโดยถือเป็นสิ่งปลูกสร้างสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ตำหนักทองจินเตี้ยน


ทะเลสาบเตียนฉือ (Dian Lake)

ทะเลสาบเตียนฉือ (Dian Lake)
            ทะเลสาบคลาสสิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิงและยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศจีน ทะเลสาบเตียนฉือตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,887 เหนือระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ประมาณ 298 ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 39 กิโลเมตร รายล้อมด้วยทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์จนได้รับการขนานนามว่าไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูงที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนคุนหมิง


เขาซีซาน (Xi Mountain)

เขาซีซาน (Xi Mountain)
            ภูเขาสูงตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางตะวันตกราว 26 กิโลเมตร ติดกับทะเลสาบเตียนฉือ ภูเขาซีซานหรือในความหมายว่า “ภูเขาตะวันตก” (Western Hill) นั้นเป็นที่ตั้งของวัดสำคัญหลายแห่งไล่ได้แต่บริเวณเชิงเขาไปถึงบนเขาที่มีทั้งวัดพุทธและวัดในลัทธิเต๋า เขาซีซาน


ถ้ำจิ่วเซียง (Jiuxiang Cave)

ถ้ำจิ่วเซียง (Jiuxiang Cave)
            ถ้ำหินงอกหินย้อยสุดคลาสสิกของเมืองคุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียงตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงไปราว 70 กิโลเมตร ภายในถ้ำอันกว้างใหญ่มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติและด้วยฝีมือตกแต่งอย่างสวยงามจากแสงไฟหลากสีสันสร้างมิติให้กับบรรยากาศภายในถ้ำที่ดูแล้วให้ความรู้สึกพิศวงยิ่งนัก ถ้ำจิ่วเซียง


ป่าหินยูนนาน (Yunnan Stone Forest)

ป่าหินยูนนาน (Yunnan Stone Forest)
            ป่าหินยูนนานตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงไปราว 125 กิโลเมตร บริเวณนี้เต็มไปด้วยเสาหินขนาดใหญ่จำนวนมากตั้งเรียงรายอยู่ตามเนินเขาและบนพื้นราบกลายเป็นดงเสาหินที่น่ามหัศจรรย์ ผสานเข้ากับสระน้ำเล็กๆเบื้องล่างและสถาปัตยกรรมจีนทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นป่าคลาสสิกในแบบฉบับของจีนจริงๆ ป่าหินยูนนาน


ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (Jiaozi Snow Mountain) @ www.yunnanadventure.com

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (Jiaozi Snow Mountain)
            ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในเขตปกครองตนเองลู่เฉียน ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงไปประมาณ 150 กิโลเมตร ภูเขาหิมะเจี้ยวจือมีความสูงชันและมียอดเขาหลายแห่ง สภาพอากาศหนาวเหน็บถือเป็นข้อยกเว้นสำหรับเมืองคุนหมิงที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ


ถ้ำอาหลูกู่ (Alugu Cave) @ www.yunnanadventure.com

ถ้ำอาหลูกู่ (Alugu Cave)
            ถ้ำคาสต์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนานเรียกชื่อตามชนเผ่า ‘อาหลู’ ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ ถ้ำอาหลูกู่ตั้งอยู่ในเขตหลูซีห่างจากตัวเมืองคุนหมิงราว 200 กิโลเมตร ค้นพบครั้งแรกสมัยราชวงศ์หยวน ภายในประกอบด้วยถ้ำ 3 แห่ง ลักษณะคล้ายถ้ำในถ้ำที่เรียงซ้อนกัน ตลอดทางเดินราว 3 กิโลเมตร ในถ้ำจะได้ชมหินงอกหินย้อยที่ประดับไปด้วยแสงไฟหลากสีสัน