เมืองคุนหมิง (Kunming: 昆明市) เมืองเอกของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองคุนหมิงตั้งอยู่บริเวณตอนบนของทะเลสาบเตียนฉือ สภาพอากาศของเมืองจึงอบอุ่นตลอดทั้งปีทำให้เมืองคุนหมิงได้ชื่อว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" (The Spring City)


สวนสาธารณะต้ากวน (Daguan Park)
ภาพ: 雪花新闻

สวนสาธารณะต้ากวน: สวนสาธารณะริมทะเลสาบทางตะวันออกเฉียงใต้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในบรรยากาศร่มรื่น จุดโฟกัสอยู่ที่ " ศาลาต้ากวน" สถาปัตยกรรมทรงสี่เหลี่ยมสูงสามชั้นสร้างเพื่อให้จักรพรรดิคังซีได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ

ทะเลสาบมรกต: ทะเลสาบเขียวตั้งอยู่ในสวนสาธารณะใจกลางเมืองโดยหันหน้าไปทางมหาวิทยาลัยยูนนาน ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบเตียนฉือ แต่ระดับน้ำที่ลดลงทำให้ทะเลสาบถูกแยกเป็นอิสระ ทะเลสาบมรกต

วัดหยวนทง: วัดพุทธที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ถังแต่มีลักษณะสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์ชิง วัดหยวนทงเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายมหาญาณ นิกายหินญาณและนิกายลามะ วัดหยวนทง

ตำหนักทองจินเตี้ยน: โบราณสถานสำคัญของมณฑลยูนนานตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาล้อมรอบด้วยแนวกำแพงและหอคอยเหมือนเป็นป้อมปราการ ตำหนักทองถูกเรียกตามรูปลักษณ์อาคารที่มีสีทองวาววับจากสัมฤทธิ์ในส่วนของผนังและหลังคาโดยถือเป็นสิ่งปลูกสร้างสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ตำหนักทองจินเตี้ยน


ทะเลสาบเตียนฉือ (Dian Lake)
ภาพ: CGTN

ทะเลสาบเตียนฉือ: ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิงตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,887 เหนือระดับน้ำทะเล ทะเลสาบมีพื้นที่ประมาณ 298 ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 39 กิโลเมตร รายล้อมด้วยทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์จนได้รับการขนานนามว่าไข่มุกแห่งที่ราบสูง ทะเลสาบเตียนฉือ

เขาซีซาน: ภูเขาสูงตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางตะวันตกราว 26 กิโลเมตร ติดกับทะเลสาบเตียนฉือ ภูเขาซีซานเป็นที่ตั้งของวัดสำคัญหลายแห่งไล่ตั้งแต่บริเวณเชิงเขาขึ้นไปด้านบนเขาที่มีทั้งวัดพุทธและวัดในลัทธิเต๋า เขาซีซาน

ถ้ำจิ่วเซียง: ถ้ำหินงอกหินย้อยห่างจากตัวเมืองคุนหมิงราว 70 กิโลเมตร ภายในถ้ำอันกว้างใหญ่มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติผสานด้วยฝีมือตกแต่งอย่างสวยงามจากแสงไฟหลากสีสันเพิ่มมิติให้ลึกลับ ถ้ำจิ่วเซียง

ป่าหินยูนนาน: ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงไปราว 125 กิโลเมตร บริเวณนี้เต็มไปด้วยเสาหินขนาดใหญ่จำนวนมากตั้งเรียงรายอยู่ตามเนินเขาและบนพื้นราบกลายเป็นดงเสาหินที่น่ามหัศจรรย์ ป่าหินยูนนาน

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ: ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในเขตปกครองตนเองลู่เฉียน ภูเขาหิมะเจี้ยวจือมีความสูงชันและมียอดเขาหลายแห่ง สภาพอากาศหนาวเหน็บถือเป็นข้อยกเว้นสำหรับเมืองคุนหมิงที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ


ถ้ำอาหลูกู่ (Alugu Cave)
ภาพ: Yunnan Adventure Travel

ถ้ำอาหลูกู่: ถ้ำคาสต์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนานเรียกชื่อตามชนเผ่า ‘อาหลู’ ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ ถ้ำอาหลูกู่ตั้งอยู่ในเขตหลูซีห่างจากตัวเมืองคุนหมิงราว 200 กิโลเมตร ค้นพบครั้งแรกสมัยราชวงศ์หยวน ภายในประกอบด้วยถ้ำ 3 แห่ง ลักษณะคล้ายถ้ำในถ้ำที่เรียงซ้อนกัน ตลอดทางเดินราว 3 กิโลเมตร ในถ้ำจะได้ชมหินงอกหินย้อยที่ประดับไปด้วยแสงไฟหลากสีสัน