นครเกียวโต (Kyoto: 京都市) อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นในช่วงปี 794-1689 ก่อนจะเปลี่ยนเมืองหลวงไปยังนครเอโดะในเวลาต่อมา เมืองเกียวโตมีชื่อเดิมว่า "เฮอันเคียว" (Heian-Kyo: 平安京) หมายถึง "นครแห่งความสงบ" ภายในเมืองมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่งทั้งวัด ศาลเจ้า ปราสาทและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


ปราสาทนิโจ (Nijo Castle)

ปราสาทนิโจ (Nijo Castle)
ปราสาทสมบัติของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการแสดงอำนาจทางการทหารของระบอบโชกุน ภายหลังจากจักรพรรดิกลับมามีอำนาจจึงได้เปลี่ยนปราสาทมาใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศของจักรพรรดิแทน ปราสาทนิโจ


วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera Temple)

วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera Temple)
วัดน้ำใสสร้างถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ วัดคิโยมิสึเดระมีระเบียงไม้ซึ่งยื่นออกไปเหนือหุบเขา ตำนานเล่ากันว่าหากผู้ใดกระโดดจากระเบียงไม้ของวัดแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ สิ่งที่ปรารถนาไว้จะกลายเป็นความจริง วัดคิโยมิสึเดระ


วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple)

วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple)
วัดพลับพลาเงินตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเกียวโตที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นคู่กับวัดคินคะคุจิซึ่งในตอนแรกตั้งใจว่าจะห่ออาคารด้วยเงินทั้งหลังแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ ตัววัดยังคงมีโครงสร้างเป็นไม้แต่กระนั้นวัดนี้ก็ยังถูกเรียกว่าพลับพลาเงินให้สมการการเป็นวัดสำคัญคู่กับวัดทอง วัดกินคะคุจิ


วัดโฮเน็นอิน (Honen-in Temple)
ภาพประกอบ: Travel Caffeine

วัดโฮเน็นอิน (Honen-in Temple)
วัดพุทธบนเชิงเขาสร้างในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 เพื่อระลึกถึงภิกษุผู้ก่อตั้งนิกายโทโด วัดโฮเน็นอินเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธเจ้าที่ประเสริฐที่สุดของญี่ปุ่น วิหารหลักของวัดจะเปิดให้เข้าชมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง วัดโฮเน็นอิน


ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine)

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine)
ศาลเจ้าสีแดงสดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเมืองเกียวโตและเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสที่กรุงเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี ศาลเจ้าเฮอันสร้างขึ้นตามแบบลักษณะของสถาปัตยกรรมสมัยเฮอันซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากจีนจนอาจจะคิดว่านี่คือวัดจีนไปเลย ศาลเจ้าเฮอัน


วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple)

วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple)
วัดเก่าแก่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนบริเวณตีนเขาไดมอนจิยามะจึงเป็นสถานที่อันทำให้สัมผัสได้ถึงความสงบ วัดนันเซนจิสร้างในสมัยเฮอันเพื่อใช้เป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิคาเมยามะ แต่ในเวลาต่อมาได้ยกให้เป็นวัดดังที่เห็นในปัจจุบัน ภายในวัดนันเซนจิประกอบด้วยวิหารใหญ่ 1 หลัง และวิหารเล็ก 12 หลัง แต่ทางวัดเปิดให้เข้าชมเพียง 4 หลังเท่านั้น


ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine)

ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine)
ศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งอยู่ใกล้กับย่านกิออนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กิออนซัง” (Gionsan) หรือ “ศาลเจ้ากิออน” ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีโทริอิสูง 9 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิตซึ่งเป็นหนึ่งในโทริอิที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ด้านประตูหลังของศาลเจ้าอยู่ติดกับสวนสาธารณะมารุยามะ (Maruyama Park) สถานที่ชมซากุระที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่นี่จึงคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมความงามของดอกซากุระ


วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)
วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกียวโตและโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่น วัดคินคะคุจินั้นรู้จักกันในชื่อพลับพลาทองเนื่องจากมีสีทองห่อหุ้มตัววัดเอาไว้ ในตอนแรกนั้นวัดคินคะคุจิถูกใช้เป็นปราสาทของโชกุนแต่ในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นวัดในนิกายเซนที่มีชื่อเสียงดังเช่นในปัจจุบัน วัดคินคะคุจิ


วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple)

วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple)
วัดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในแง่ของปริศนาธรรม จุดเด่นของวัดเรียวอันจิไม่ใช่อาคารหรือความเป็นมาที่ยาวนานแต่อยู่ที่สวนหินภายในวัดซึ่งจะมีหิน 15 ก้อนตั้งอยู่ตามจุดต่างๆโดยไม่มีใครรู้ความหมายแต่ให้ผู้ที่มาเยือนได้ใช้สติไตร่ตรองและคิดกันเอาเอง การมาเยือนวัดแห่งนี้จึงเหมือนเป็นการฝึกสติและสมาธิเพื่อยกระดับจิตใจ วัดเรียวอันจิ


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Taisha)

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Taisha)
ศาลเจ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริสร้างเมื่อศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือโทริอิสีแดงอมส้มจำนวนมากตั้งเรียงรายเป็นทางยาวกว่า 4 กิโลเมตรเลยทีเดียว ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji)

วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple)
วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านตะวันออกของเมืองเกียวโต วัดโทฟุคุจิสร้างเมื่อปี 1236 ภายในวัดมีวิหาร 25 หลัง โดยมีประตูซันมงซึ่งเป็นประตูแบบเซนที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติสำคัญของชาติ วัดโทฟุคุจิ


วัดโทจิ (Toji Temple)

วัดโทจิ (Toji Temple)
วัดพุทธในนิกายชินง่อนที่สำคัญของเมืองเกียวโต ภายในวัดมีโบราณสถานสคัญคือเจดีย์โกะจูโนะโท 5 ชั้น สูง 57 เมตร vyoเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น รวมทั้งยังมีวิหารไม้โบราณหลังใหญ่ที่สร้างโดยผสมผสานรูปแบบวัดทั้งแบบอินเดีย จีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว วัดโทจิ


วัดเทนริวจิ (Tenryuji Temple)

วัดเทนริวจิ (Tenryuji Temple)
วัดศูนย์กลางสายรินไซในนิกายเซน สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่องค์จักรพรรดิโกะ ไดโกะ (Go-Daigo) ชื่อเต็มของวัดคือเท็นริว ชิไซเซนจิ (Tenryu Shiseizen-ji) ที่หมายถึงวัดมังกรสวรรค์ วัดเทนริวจิ


ป่าไผ่ซากาโนะ (Sagano Bamboo Forest)

ป่าไผ่ซากาโนะ (Sagano Bamboo Forest)
ป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโตที่ต้องแนะนำว่าหากมาเยือนเกียวโตจะต้องแวะมาที่นี่ให้ได้ เมื่อมาถึงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับผืนป่าเขียวชอุ่มที่เต็มไปด้วยต้นไผ่สีเขียวสดอันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ป่าไผ่ซากาโนะ


พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต (Kyoto Imperial Palace)

พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต (Kyoto Imperial Palace)
พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโตตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่าเกียวโต สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิและเหล่าเชื้อพระวงศ์แทนพระราชวังเฮอันเคียวที่เริ่มเสื่อมโทรม กระทั่งมีการย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตไปยังกรุงโตเกียวพระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกลดบทบาทลง พระราชวังเกียวโต


ปราสาทฟูชิมิ (Fushimi Castle) @ www.taiken.co

ปราสาทฟูชิมิ (Fushimi Castle)
ปราสาทยุทธการขุนศึกตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ สร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้เป็นพระราชวังป้อมปราการ แต่ปราสาทพังทลายลงหลังเกิดแผ่นดินไหวและสงคราม ส่วนปราสาทที่เห็นในปัจจุบันถูกจำลองขึ้นใหม่ใกล้จุดที่ตั้งเดิม ปราสาทฟูชิมิ


ศาลเจ้าคิฟุเนะ (Kifune Shrine) @ www.japanhoppers.com

ศาลเจ้าคิฟุเนะ (Kifune Shrine)
ศาลเจ้าชินโตอยู่บนเขาเล็กๆในเมืองคิบุเนะทางตอนเหนือของเกียวโต ได้รับการอุปถัมภ์จากองค์จักรพรรดิในสมัยเฮอัน สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งสายน้ำโดยจะขอพรให้ฝนตกในช่วงฤดูแล้งและขอพรให้สภาพอากาศปลอดโปร่งในช่วงที่มีอุทกภัย ศาลเจ้าคิฟุเนะ


วัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple)

วัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple)
วัดพุทธสุดอลังการในเมืองอุจิซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต วัดเบียวโดอินได้ชื่อว่าเป็นสถานที่อันงดงามดั่งดินแดนอันบริสุทธิ์ วิหารหลักของวัดมีรูปลักษณ์คล้ายหงส์สยายปีกซึ่งถูกตกแต่งอย่างงดงามจนนำไปเป็นแบบพิมพ์ลงบนเหรียญ 10 เยน วัดเบียวโดอิน