เกียวโต (Kyoto: 京都市) อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นในช่วงปี 794-1689 ก่อนจะเปลี่ยนเมืองหลวงไปยังนครเอโดะในเวลาต่อมา เมืองเกียวโตมีชื่อเดิมว่า "เฮอันเคียว" (Heian-Kyo: 平安京) หมายถึง "นครแห่งความสงบ" ภายในเมืองมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่งทั้งวัด ศาลเจ้า ปราสาทและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


วัดไดคะคุจิ (Daikakuji Temple: 大覚寺)
ภาพ: 大覚寺

วัดไดคะคุจิ (Daikakuji Temple)
• วัดพุทธนิกายชินงอนขนาดใหญ่ วัดไดคะคุจิสร้างในช่วงต้นทศวรรษที่ 800 เพื่อใช้เป็นพระราชวังเดี่ยวของจักรพรรดิซากะ ภายในบริเวณวัดมีอาคารหลายหลังที่เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินไม้ยกระดับมีหลังคาปกคลุม วัดไดคะคุจิ


ปราสาทนิโจ (Nijo Castle)

ปราสาทนิโจ (Nijo Castle)
• ปราสาทสมบัติของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการแสดงอำนาจทางการทหารของระบอบโชกุน ภายหลังจากจักรพรรดิกลับมามีอำนาจจึงได้เปลี่ยนปราสาทมาใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศของจักรพรรดิแทน ปราสาทนิโจ


วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera Temple)

วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera Temple)
• วัดน้ำใสสร้างถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ วัดคิโยมิสึเดระมีระเบียงไม้ซึ่งยื่นออกไปเหนือหุบเขา ตำนานเล่ากันว่าหากผู้ใดกระโดดจากระเบียงไม้ของวัดแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ สิ่งที่ปรารถนาไว้จะกลายเป็นความจริง วัดคิโยมิสึเดระ


วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple: 銀閣寺)
ภาพ: 臨済宗相国寺派

วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple)
• วัดพลับพลาเงินที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นคู่กับพลับพลาทอง วัดกินคะคุจิมีโครงสร้างเป็นไม้โดยในตอนแรกตั้งใจว่าจะห่ออาคารด้วยเงินทั้งหลัง แต่กระนั้นก็ยังคงถูกเรียกว่าพลับพลาเงิน วัดกินคะคุจิ


วัดโฮเน็นอิน (Honen-in Temple)
ภาพ: Travel Caffeine

วัดโฮเน็นอิน (Honen-in Temple)
• วัดบนเชิงเขาสร้างในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 เพื่อระลึกถึงภิกษุผู้ก่อตั้งนิกายโทโด วัดโฮเน็นอินเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธเจ้าที่ประเสริฐที่สุดของญี่ปุ่น วิหารหลักจะเปิดให้เข้าชมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง วัดโฮเน็นอิน


ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine)

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine)
• ศาลเจ้าอนุสรณ์สถานในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี ศาลเจ้าเฮอันสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเมืองเกียวโต รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมเฮอันซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าเฮอัน


วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple: 南禅寺)
ภาพ: Japan Reference

วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple)
• วัดเก่าแก่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนบริเวณตีนเขาอันเงียบสงบ วัดนันเซนจิสร้างเพื่อใช้เป็นพระราชวังที่ประทับของจักรพรรดิคาเมยามะ ต่อมาจึงยกให้เป็นวัดและได้รับการบูรณะหลังจากถูกทำลายในช่วงสงครามกลางเมือง วัดนันเซนจิ


ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine: 八坂神社)
ภาพ: Yasaka Shrine

ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine)
• ศาลเจ้าเก่าแก่อยู่ใกล้ย่านกิองจึงเรียกว่า "ศาลเจ้ากิอง" ศาลเจ้ายาซากะเป็นสถานที่จัดเทศกาลกิอง มีโทริอิหินแกรนิตซึ่งเป็นหนึ่งในโทริอิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ด้านทิศใต้ติดกับสวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมในการชมดอกซากุระ ศาลเจ้ายาซากะ


วัดคินคาคุจิ (Kinkakuji Temple: 金閣寺)
ภาพ: 臨済宗相国寺派

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)
• วัดพลับพลาทองเมืองเกียวโตที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆของญี่ปุ่น อาคารหลักของวัดคินคะคุจิถูกหุ้มเอาไว้ด้วยสีทองส่องอร่าม ในอดีตเคยเป็นปราสาทของโชกุน แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นวัดในนิกายเซน วัดคินคะคุจิ


วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple)

วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple)
• วัดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในแง่ของปริศนาธรรม จุดเด่นของวัดเรียวอันจิไม่ใช่อาคารหรือความเป็นมาที่ยาวนาน แต่อยู่ที่สวนหินภายในวัดซึ่งจะมีหิน 15 ก้อน เรียงอยู่ตามจุดต่างๆโดยไม่มีใครรู้ความหมาย วัดเรียวอันจิ


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Taisha)

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Taisha)
• ศาลเจ้าอุโมงโทริอิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริสร้างเมื่อศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว จุดเด่นของศาลเจ้าอยู่ที่โทริอิสีแดง (อมส้ม) จำนวนมากตั้งเรียงรายเป็นทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji)

วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple)
• วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านตะวันออกของเมือง วัดโทฟุคุจิสร้างเมื่อปี 1236 ภายในวัดมีวิหาร 25 หลัง โดยมีประตูซันมงซึ่งเป็นประตูแบบเซนที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติสำคัญของชาติ วัดโทฟุคุจิ


วัดโทจิ (Toji Temple)

วัดโทจิ (Toji Temple)
• วัดพุทธในนิกายชินง่อนที่สำคัญของเมืองเกียวโต ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น รวมทั้งยังมีวิหารไม้โบราณหลังใหญ่ที่สร้างโดยผสมผสานรูปแบบวัดทั้งแบบอินเดีย จีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัว วัดโทจิ


วัดเทนริวจิ (Tenryuji Temple)

วัดเทนริวจิ (Tenryuji Temple)
• วัดศูนย์กลางสายรินไซในนิกายเซน สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่องค์จักรพรรดิโกะ ไดโกะ (Go-Daigo) ชื่อเต็มของวัดคือเท็นริว ชิไซเซนจิ (Tenryu Shiseizen-ji) ที่หมายถึงวัดมังกรสวรรค์ วัดเทนริวจิ


ป่าไผ่ซากาโนะ (Sagano Bamboo Forest)

ป่าไผ่ซากาโนะ (Sagano Bamboo Forest)
• ป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโตที่ต้องแนะนำว่าหากมาเยือนเกียวโตจะต้องแวะมาที่นี่ให้ได้ เมื่อมาถึงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับผืนป่าเขียวชอุ่มที่เต็มไปด้วยต้นไผ่สีเขียวสดอันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ป่าไผ่ซากาโนะ


พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต (Kyoto Imperial Palace)

พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต (Kyoto Imperial Palace)
• พระราชวังทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิและเหล่าเชื้อพระวงศ์แทนพระราชวังเฮอันเคียว กระทั่งมีการย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตไปยังกรุงโตเกียวพระราชวังแห่งนี้จึงถูกลดบทบาทลง พระราชวังเกียวโต


ปราสาทฟูชิมิ (Fushimi Castle)

ปราสาทฟูชิมิ (Fushimi Castle)
• ปราสาทยุทธการขุนศึกตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ สร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้เป็นพระราชวังป้อมปราการ แต่ปราสาทพังทลายลงหลังเกิดแผ่นดินไหวและสงคราม ส่วนปราสาทที่เห็นในปัจจุบันถูกจำลองขึ้นใหม่ใกล้จุดที่ตั้งเดิม ปราสาทฟูชิมิ