เกียวโต (Kyoto: 京都市) อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นในช่วงปี 794-1689 ก่อนจะเปลี่ยนเมืองหลวงไปยังนครเอโดะในเวลาต่อมา เมืองเกียวโตมีชื่อเดิมว่า "เฮอันเคียว" (Heian-Kyo: 平安京) หมายถึง "นครแห่งความสงบ" ภายในเมืองมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่งทั้งวัด ศาลเจ้า ปราสาทและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


วัดไดคะคุจิ (Daikakuji Temple: 大覚寺)
ภาพ: 大覚寺

วัดไดคะคุจิ: วัดพุทธนิกายชินงอนขนาดใหญ่ วัดไดคะคุจิสร้างในช่วงต้นทศวรรษที่ 800 เพื่อใช้เป็นพระราชวังเดี่ยวของจักรพรรดิ ภายในบริเวณวัดมีอาคารหลายหลังที่เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินไม้ยกระดับมีหลังคาปกคลุม วัดไดคะคุจิ

ศาลเจ้าคามิงาโมะ: ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคาโมะ ศาลเจ้าคามิงาโมะสร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองเมืองเกียวโตให้ปลอดภัย โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยเฮอัน ศาลเจ้าคามิงาโมะ

ปราสาทนิโจ: ปราสาทสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการแสดงอำนาจทางการทหารของระบอบโชกุน ภายหลังจากจักรพรรดิกลับมามีอำนาจจึงได้เปลี่ยนปราสาทมาใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศของจักรพรรดิ ปราสาทนิโจ

วัดคิโยมิสึเดระ: วัดน้ำใสสร้างถวายโพธิสัตว์กวนอิม วัดคิโยมิสึเดระมีระเบียงไม้ยื่นออกไปเหนือหุบเขา ตำนานเล่ากันว่าหากกระโดดจากระเบียงไม้แล้วยังมีชีวิตรอด สิ่งที่ปรารถนาจะกลายเป็นความจริง วัดคิโยมิสึเดระ

ศาลเจ้าจิชู: ศาลเจ้าแห่งความรักตั้งอยู่ด้านหลังของวัดคิโยมิสึเดระ ศาลเจ้าจิชูจินจะมีอายุเก่าแก่กว่าเมืองเกียวโต สถานที่สถิตของเทพแห่งความรักและความสัมพันธ์ ศาลเจ้าจิชู


แม่น้ำทาคาเสะ (Takase River: 高瀬川)
ภาพ: フォートラベル

แม่น้ำทาคาเสะ: สายน้ำในคลองไหลตัดผ่านใจกลางย่านบันเทิงยามค่ำคืน คลองถูกขุดขึ้นในสมัยเอโดะเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนข้าวและสาเกจากเกียวโตไปยังเขตฟุชิมิ (ทางใต้) ในฤดูใบไม้ผลิบริเวณสองฝั่งจะเต็มไปด้วยซากุระที่บานสะพรั่ง


วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple: 銀閣寺)
ภาพ: 臨済宗相国寺派

วัดกินคะคุจิ: วัดพลับพลาเงินสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นคู่กับพลับพลาทอง วัดกินคะคุจิมีโครงสร้างเป็นไม้โดยในตอนแรกตั้งใจว่าจะห่ออาคารด้วยเงินทั้งหลัง แต่กระนั้นก็ยังคงถูกเรียกว่าพลับพลาเงิน วัดกินคะคุจิ

วัดโฮเน็นอิน: วัดบนเชิงเขาสร้างเพื่อระลึกถึงภิกษุผู้ก่อตั้งนิกายโทโด วัดโฮเน็นอินเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธเจ้าที่ประเสริฐที่สุดของญี่ปุ่น วิหารหลักจะเปิดให้เข้าชมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง วัดโฮเน็นอิน

ศาลเจ้าเฮอัน: ศาลเจ้าอนุสรณ์สถานในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้าย รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าเฮอัน


วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple: 南禅寺)
ภาพ: Japan Reference

วัดนันเซนจิ: วัดเก่าแก่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนบริเวณตีนเขาอันเงียบสงบ สร้างเพื่อใช้เป็นพระราชวังที่ประทับของจักรพรรดิ ภายหลังจึงยกให้เป็นวัดและได้รับการบูรณะหลังจากถูกทำลายในช่วงสงครามกลางเมือง วัดนันเซนจิ

เจดีย์ยาซากะ: เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเกียวโตตั้งโดดเด่นอยู่บนถนนสายประวัติศาสตร์ เจดีย์ยาซากะเป็นสถาปัตยกรรมแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ของวัดโฮคันจิ มีทัศนียภาพที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน เจดีย์ยาซากะ


ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine: 八坂神社)
ภาพ: Yasaka Shrine

ศาลเจ้ายาซากะ: ศาลเจ้าเก่าแก่อยู่ใกล้ย่านกิอง ศาลเจ้ายาซากะเป็นสถานที่จัดเทศกาลกิอง มีโทริอิหินแกรนิตซึ่งเป็นหนึ่งในโทริอิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ด้านทิศใต้ติดกับสวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมในการชมดอกซากุระ ศาลเจ้ายาซากะ


วัดคินคาคุจิ (Kinkakuji Temple: 金閣寺)
ภาพ: 臨済宗相国寺派

วัดคินคะคุจิ: วัดพลับพลาทองที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆของญี่ปุ่น อาคารหลักของวัดคินคะคุจิถูกหุ้มเอาไว้ด้วยสีทองส่องอร่าม ในอดีตเคยเป็นปราสาทของโชกุน แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นวัดในนิกายเซน วัดคินคะคุจิ

วัดเรียวอันจิ: วัดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในแง่ของปริศนาธรรม จุดเด่นของวัดเรียวอันจิไม่ใช่อาคารหรือประวัติความเป็นมา แต่อยู่ที่สวนหินภายในวัดซึ่งจะมีหิน 15 ก้อน เรียงอยู่ตามจุดต่างๆโดยไม่มีใครรู้ความหมาย วัดเรียวอันจิ

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ: ศาลเจ้าสร้างเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว จุดเด่นของศาลเจ้าอยู่ที่โทริอิสีแดงจำนวนมากตั้งเรียงรายเป็นทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple)
ภาพ: 東福寺

วัดโทฟุคุจิ: วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านตะวันออกของเมือง วัดโทฟุคุจิมีประตูซันมงซึ่งเป็นประตูแบบเซนที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติสำคัญของชาติ วัดโทฟุคุจิ

วัดโทจิ: วัดพุทธในนิกายชินง่อนที่สำคัญของเมือง ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น รวมทั้งยังมีวิหารไม้โบราณหลังใหญ่ที่สร้างโดยผสมผสานรูปแบบวัดทั้งแบบอินเดีย จีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน วัดโทจิ

วัดเทนริวจิ: วัดศูนย์กลางสายรินไซในนิกายเซน สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่องค์จักรพรรดิโกะ ไดโกะ ชื่อเต็มว่า "เท็นริว ชิไซเซนจิ" ที่หมายถึง "วัดมังกรสวรรค์" วัดเทนริวจิ

ป่าไผ่ซากาโนะ: เส้นทางชมทัศนียภาพป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง เส้นทางเดินถูกทำขึ้นอย่างดีโดยขนาบข้างด้วยต้นไผ่สีเขียวสดจำนวนนับไม่ถ้วน แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ป่าไผ่ซากาโนะ

พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต: พระราชวังทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิและเหล่าเชื้อพระวงศ์แทนพระราชวังเฮอันเคียว กระทั่งมีการย้ายเมืองหลวงพระราชวังจึงถูกลดบทบาทลง พระราชวังเกียวโต

ซากะ โทริอิโมโตะ: ถนนสายโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีมาตั้งแต่สมัยเมจิ ตลอดเส้นทางเรียงรายด้วยบ้านแถวแบบดั้งเดิมซึ่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าและร้านอาหาร ซากะ โทริอิโมโตะ

ศาลเจ้าคิตาโนะ เท็นมังกุ: ศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าเท็มมังกุที่มีอยู่นับหมื่นแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น สร้างเพื่ออุทิศแด่นักการเมืองและนักวิชาการสมัยเฮอันผู้ถูกยกให้มีระดับเทียบเท่าเทพเจ้า รู้จักในฐานะศาลเจ้าแห่งการศึกษา ศาลเจ้าคิตาโนะ

ปราสาทฟูชิมิ: ปราสาทยุทธการขุนศึกในเขตฟูชิมิ สร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้เป็นพระราชวังป้อมปราการ แต่ปราสาทพังทลายลงหลังเกิดแผ่นดินไหวและสงคราม ส่วนปราสาทที่เห็นในปัจจุบันถูกจำลองขึ้นใหม่ใกล้จุดที่ตั้งเดิม ปราสาทฟูชิมิ


พระตำหนักชุงะกุอิน (Shugakuin Imperial Villa)
ภาพ: 修学院離宮

พระตำหนักชุงะกุอิน: พระราชวังเดี่ยวบนเนินเขาชานเมืองด้านตะวันออก สร้างในช่วงศตวรรษที่ 17 ประกอบด้วยสวนญี่ปุ่นสามแห่งและกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ