การเดินทางมาเยือนกุ้ยหลินแล้วคงเป็นเรื่องน่าเสียดายไม่น้อยหากไม่ได้มาสัมผัสกับความงามตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำหลีเจียง (Li River) สายน้ำอัญมณีอันเลื่องชื่อที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของจีนเลยทีเดียว


แม่น้ำหลีเจียง @ www.beauty-places.com

            แม่น้ำหลีเจียงมีความยาวตลอดสาย 83 กิโลเมตร สายน้ำไหลผ่านเส้นทางอันเลี้ยวลดคดเคี้ยวจากกุ้ยหลินไปถึงหยางซั่ว ความคลาสสิกของแม่น้ำสายนี้คือสายน้ำที่ใสสะอาดประกอบกับหินปูนที่ผุดขึ้นมาอยู่บนที่ราบกลายเป็นยอดเขาที่มีลักษณะเป็นยอดแหลมอันงดงามประดุจภาพวาด


แม่น้ำหลีเจียง @ www.paulchong.net

            มีการเปรียบเปรยทิวทัศน์ของแม่น้ำหลีเจียงว่าเป็นทัศนียภาพอันงดงามภายใต้สรวงสวรรค์ เมื่อกวีในสมัยโบราณพบกับความงามนี้จึงพากันตั้งฉายาและพรรณนาความงามให้กับสถานที่แห่งนี้ไปต่างๆนานา รวมทั้งยังถูกยกให้เป็น 1 ใน 15 แม่น้ำที่ดีที่สุดในโลกสำหรับนักเดินทาง


แม่น้ำหลีเจียง @ www.lycheetravel.com

            เส้นทางล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียงจะใช้เส้นทางสายกุ้ยหลิน-หยางซั่วเป็นหลัก ตลอดข้างทางนอกจากทิวทัศน์อันสวยงามแล้วยังจะได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนบนริมสองฟากฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะการหาปลาของชาวประมงที่ใช้นกกาน้ำเป็นเครื่องมือในการจับตามวิถีที่สืบทอดกันมา แม่น้ำหลีเจียงจึงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเมืองจีนที่ไม่ควรพลาด