ลี่เจียง (Lijiang: 丽江) เมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขาในมณฑลยูนนาน เมืองลี่เจียงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองต้าหลี่ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 800 ปี โดยเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซี (Naxi) ที่อพยพมาจากทิเบต แม้ว่าเมืองลี่เจียงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแต่ว่าด้านรอบนอกของเมืองก็เต็มไปด้วยอาคารสมัยใหม่ที่มีความทันสมัย


เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang Old Town) @ Bisual Studio

เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang Old Town)
เมืองเก่าที่ยังคงรักษารูปแบบความเป็นเมืองโบราณเอาไว้อย่างดีจนได้รับการอนุรักษ์อย่างดีจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เขตเมืองเก่าลี่เจียงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลี่เจียงบริเวณส่วนกลางของเขตการปกครองตนเองหน่าซี ภายในเขตเมืองเก่านี้ยังคงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ดูแล้วรู้สึกคลาสสิก


ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) @ Easy Tour China

ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)
ภูเขาลูกใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่าภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นสัญลักษณ์ของลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยกประกอบด้วยยอดเขา 13 แห่งซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเรียงรายลักษณะคล้ายมังกร ผู้คนจึงจินตนาการและเรียกเขาแห่งนี้ว่าภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาหิมะมังกรหยก


วัดอวี้เฟิง (Yufeng Temple) @ www.kzcl.cn

วัดอวี้เฟิง (Yufeng Temple)
วัดนิกายลามะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูเขาหิมะมังกรหยก ห่างจากตัวเมืองราว 9 กิโลเมตร รูปแบบของวัดเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาฮั่น พุทธศาสนาทิเบต ลัทธิเต๋าและลัทธิตงปาของชาวน่าซีเข้าด้วยกัน สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบกลมกลืนแม้จะต่างวัฒนธรรม วัดอวี้เฟิง


อุทยานน้ำหยก (Jade Water Village) @ www.welcometochina.com.au

อุทยานน้ำหยก (Jade Water Village)
หมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยกเป็นศูนย์กลางของลัทธิตงปาของชาวน่าซีโดยที่นี่ยังถือเป็นสถานที่ในการแสดงอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและวรรณกรรมของชาวน่าซี ภายในอุทยานมีวัดลามะ รูปปั้นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวน่าซี อุทยานน้ำหยก


สระมังกรดำ (Black Dragon Pool)

สระมังกรดำ (Black Dragon Pool)
สระน้ำคลาสสิกเมืองลี่เจียงตั้งอยู่ในสวนสาธารณะบนเนินเขาเซี่ยงซาน จุดเด่นของสระน้ำแห่งนี้คือน้ำในบึงจะเป็นสีเขียวมรกตซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก ส่วนที่มาของชื่อนั้นเกิดจากเรื่องเล่าที่ว่าเคยมีคนเห็นมังกรโผล่ขึ้นมาจากสระแห่งนี้ สระมังกรดำ


หุบเขาเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge)

หุบเขาเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge)
โตรกธารตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของเทือกเขาหิมะทาปากับภูเขาหิมะมังกรหยก โตรกเสือกระโจนนั้นเป็นโตรกที่ลึกที่สุดในโลก ตลอดสองข้างทางของกระแสน้ำถูกขนาบด้วยหน้าผาสูงรวมระยะทางกว่า 28 กิโลเมตร ส่วนตำแหน่งที่เรียกว่าโตรกเสือกระโจนนั้นเป็นจุดที่แคบที่สุดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดเดียวที่เสือจะใช้กระโดดข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัย หุบเขาเสือกระโจน


โค้งแรกแม่น้ำแยงซี (First Bend of the Yangtze River) @ www.yunnanexploration.com

โค้งแรกแม่น้ำแยงซี (First Bend of the Yangtze River)
แม่น้ำแยงซีถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมจีน สำหรับโค้งแรกแม่น้ำแยงซี (Chang Jiang Di Yi Wan) คือจุดที่แม่น้ำไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่และทิเบตมากระทบกับภูเขาจนกลายเป็นจุดโค้งซึ่ง ณ จุดนี้เองได้ก่อเกิดเป็นอารยธรรมจีนอันยิ่งใหญ่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว


เมืองโบราณซาซี (The Shaxi Ancient Town) @ www.yunnanexploration.com

เมืองโบราณซาซี (The Shaxi Ancient Town)
เมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานไปถึงยุคชุนชิวโดยเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญในอดีต อยู่ระหว่างต้าหลี่ (139 กิโลเมตร) และลี่เจียง (107 กิโลเมตร) เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์อาคารบ้านเรือนภายในเมืองจึงยังคงรักษาลักษณะสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ เรียกได้ว่าเป็นเมืองโบราณอย่างแท้จริง