กรุงโซล (Seoul: 서울) เมืองหลวงอันเป็นศูนย์กลางของเกาหลี นครพิเศษโซลตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ปัจจุบันกรุงโซลเป็นหนึ่งในมหานครที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก ศูนย์รวมแห่งความบันเทิง แฟชั่น ความทันสมัยและเศรษฐกิจ


หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village: 북촌한옥마을)
ภาพ: Korean beauty

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)
หมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณบนยอดเขาที่ยังคงรักษารูปแบบบ้านและอาคารสไตล์ดั้งเดิมของเกาหลีตั้งแต่ยุคโชซอนเอาไว้โดยมีการดัดแปลงอาคารบางหลังให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม ร้านอาหาร โรงน้ำชาและเกสต์เฮ้าส์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก


คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream)

คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream)
คลองคลาสสิกแห่งกรุงโซลที่มีทั้งความเก่าแก่และทันสมัย คลองชองเกชอนสร้างในราชวงศ์โชซอน ตลอดลำคลองมีความยาวเกือบ 6 กิโลเมตร มีน้ำตกเป็นแนวกั้นชะลอความเร็วของกระแสน้ำและบรรยากาศเขียวขจีของต้นไม้ ส่วนยามค่ำคืนก็จะมีการประดับไปด้วยแสงไฟ คลองชองเกชอน


เกาะยออิโด (Yeouido Island)

เกาะยออิโด (Yeouido Island)
เกาะกลางแม่น้ำฮันอันทันสมัยจนมีผู้เปรียบเทียบดินแดนนี้ให้เป็น “แมนฮัตตั้นแห่งกรุงโซล” (Manhattan of Seoul) เดิมทีเกาะยออิโดเป็นเพียงสันทรายที่ไม่มีอะไรมาก แต่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตึกสูงสมัยใหม่ของบริษัทยักษ์ใหญ่ สถาบันการเงินชั้นนำ สถานีโทรทัศน์ อาคารรัฐสภาเกาหลีซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย เกาะยออิโด


พระราชวังท็อกซู (Deoksu Palace)

พระราชวังท็อกซู (Deoksu Palace)
พระราชวังเก่าแก่สร้างในปลายศตวรรษที่ 15 โดยกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนเพื่อใช้สำหรับการเสด็จแปรพระราชฐาน อาณาบริเวณพระราชวังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจเช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าเซจง พระที่นั่งซุงฮวาจอน พระที่นั่งซกโจจอน หอระฆังกวงเมียงมุน พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ พระราชวังท็อกซู


พระราชวังคยองบก (Gyeongbok Palace)

พระราชวังคยองบก (Gyeongbok Palace)
พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโซลตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง พระราชวังคยองบกกุง หรือ “เคียงบก” สร้างเมื่อปี 1394 ในสมัยของกษัตริย์แทโจผู้สถาปนาราชวงศ์โชซอนเพื่อใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ พระราชวังคยองบก


พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace)

พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace)
พระราชวังที่สวยงามที่สุดของเกาหลี เริ่มสร้างครั้งแรกในปี 1405 ในสมัยพระเจ้าแทจง (Taejong) เพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนและใช้เป็นสถานที่ว่าราชการ การเข้าชมนั้นไม่สามารถทำได้อย่างอิสระ นักท่องเที่ยวจะตองซื้อตั๋วโดยจะมีไกด์ของพระราชวังคอยนำทางให้เป็นรอบๆ พระราชวังชางด๊อก


พระราชวังชางเกียง (Changgyeonggung Palace)

พระราชวังชางเกียง (Changgyeonggung Palace)
อดีตเป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์โคกูรยอ พระราชวังชางเกียงสร้างในศตวรรษที่ 12 ต่อมาพระเจ้าเซจงดำริให้สร้างเป็นพระราชวังถวายแด่พระบิดาหลังจากสละราชสมบัติให้แก่พระองค์ พระราชวังชางเกียง


พระราชวังกยองฮุย (Gyeonghui Palace)

พระราชวังกยองฮุย (Gyeonghui Palace)
พระราชวังที่เล็กที่สุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชวังกยองบกซึ่งเป็นพระราชวังหลักของพระราชวังกรุงโซลจึงถูกเรียกว่า ‘ซอกวอล’ หมายถึง ‘พระราชวังตะวันตก’ พระราชวังกยองฮุยเคยใช้เป็นพระราชวังรองของกษัตริย์โชซอนและเป็นสถานที่หลบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน พระราชวังอุนเฮียนกุง


วัดโชเกซา (Jogyesa Temple)

วัดโชเกซา (Jogyesa Temple)
วัดศูนย์กลางพุทธศาสนาของเกาหลีและเป็นวัดที่มีผู้คนมาเยือนมากที่สุด วัดโชเกซาก่อตั้งในปี 1910 ในช่วงค่ำของวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะวันวิสาขบูชา บริเวณด้านหน้าวิหารใหญ่จะเต็มไปด้วยโคมกระดาษส่องสว่างซึ่งผู้คนนำมาแขวนไว้ตามเสาที่ทางวัดเตรียมเอาไว้


ศาลเจ้าชงเมียว (Jongmyo Shrine)

ศาลเจ้าชงเมียว (Jongmyo Shrine)
ศาลเจ้าในลัทธิขงจื๊อ สร้างในปี 1394 สมัยพระเจ้าแทโจเพื่ออุทิศแด่บรรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอน ลักษณะศาลเจ้าเป็นอาคารยาวสองหลัง อาคารหลักคือ “จงจอน” สถาปัตยกรรมเกาหลีที่ยาวที่สุด สถานที่ประดิษฐานป้ายดวงวิญญาณพร้อมจารึกผลงานของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนทั้ง 27 พระองค์ ศาลเจ้าชงเมียว


สวนทับโกล (Tapgol Park)

สวนทับโกล (Tapgol Park)
สวนสาธารณะขนาดเล็กแบบตะวันตกแห่งแรกของเกาหลี เปิดใช้งานเมื่อปี 1913 ในอดีตสวนทับโกลถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมเรียกร้องและประกาศเอกราชของชาติเกาหลีจากการปกครองอย่างกดขี่ของญี่ปุ่น ภายในสวนมีอนุสาวรีย์ รูปหล่อสำริดและภาพสลักเหตุการณ์ในครั้งนั้น


ถนนอินซาดง (Insadong Street)

ถนนอินซาดง (Insadong Street)
ถนนสายโบราณวัตถุใจกลางกรุงโซล อินซาดงเป็นแหล่งค้าวัตถุโบราณเก่าแก่โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่นี่จะคึกคักไปด้วยชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่ออกมาเลือกซื้อสินค้าจนดูเหมือนจะวุ่นวายสมเป็นถนนคนเดินขนานแท้ ถนนอินซาดง


ตลาดเคียงดง (Gyeongdong Market)

ตลาดเคียงดง (Gyeongdong Market)
แหล่งค้าสมุนไพรและยาแผนโบราณที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล ตลาดเคียงดงมีร้านค้าและแผงลอยนับพันแห่งจำหน่ายสมุนไพรนานาชนิดรวมทั้งโสมและเห็นหลินจือซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพร นอกจากสมุนไพรแล้วที่นี่ยังมีเนื้อและอวัยวะของสัตว์ที่มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกาย


เขานัมซาน (Mt. Namsan)

เขานัมซาน (Mt. Namsan)
เขานัมซาน หรือ “เขาใต้” (South Mountain) เนินเขาขนาดย่อมสีเขียวชอุ่ม บนยอดเขานัมซานเป็นที่ตั้งของหอนัมซานโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower) หอส่งสัญญาณสูง 240 เมตร จากด้านบนหอเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์กรุงโซลได้โดยรอบ


อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี (War Memorial of Korea)

อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี (War Memorial of Korea)
อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อเตือนใจชนรุ่นหลังให้กระหนักถึงความโหดร้ายและความสูญเสียจากสงครามที่ชาติเกาหลีได้เผชิญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ภายในสวนมีประติมากรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะอนุสาวรีย์สองพี่น้องที่พี่น้องชาติเดียวกันต้องมาเข่นฆ่ากันเอง อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี


ประตูนัมแดมุน (Namdaemun Gate)

ประตูนัมแดมุน (Namdaemun Gate)
ประตูเมืองเก่าทางด้านทิศใต้ของกรุงโซล มีชื่อทางการว่า “ซังเยมุน” (Sungnyemun) มันแดมุนเป็นประตูเมืองเก่าที่สวยงามที่สุด สร้างเมื่อปี 1395 ในสมัยพระเจ้าแทโจ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกสำคัญของชาติเกาหลีใต้ในลำดับที่หนึ่งเมื่อปี 1962 ประตูนัมแดมุน


ตลาดเมียงดง (Myeongdong Market)

ตลาดเมียงดง (Myeongdong Market)
ศูนย์กลางแฟชั่นของวัยรุ่นเกาหลีในกรุงโซล ตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยเหล่าวัยรุ่นที่แต่งกายตามกระแสอินเทรนด์ ตามตรอกซอกซอยจะมีร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์ดังทั้งของเกาหลีและจากต่างประเทศ หากเดินเข้าไปแล้วมองไปที่ป้ายร้านก็จะเห็นป้ายที่เป็นภาษาไทยปนอยู่ด้วย


แม่น้ำฮัน (Han River)

แม่น้ำฮัน (Han River)
แม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกรุงโซลจากด้านตะวันออกสู่ตะวันตกเหมือนเส้นแบ่งกั้นกรุงโซลออกเป็นฝั่งเหนือและใต้ ไฮไลท์ของการมาที่นี่คือการล่องเรือชมแม่น้ำฮันเพื่อสัมผัสกับทิวทัศน์จากสองฟากฝั่ง แม่น้ำฮัน


วัดบงอึนซา (Bongeunsa Temple)

วัดบงอึนซา (Bongeunsa Temple)
วัดพุทธตั้งอยู่ในย่านธุรกิจเขตกังนัม วัดบงอึนซาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ตามรับสั่งสมเด็จพระราชินีจอนฮยอนในสมัยโชซอน ชื่อวัดสื่อถึงการแสดงความเคารพต่อกษัตริย์ วิหารสำคัญของวัดเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางพุทธศาสนา 3,479 บท วัดบงอึนซา