มาฮอกไกโดก็ต้องสัมผัสกับฤดูหนาว และเมื่อกล่าวถึงเมืองแห่งฤดูหนาวบนฮอกไกโดก็ต้องเมืองอะบาชิริ (Abashiri) เมืองแห่งฤดูหนาวที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของฮอกไกโด สภาพอากาศในเมืองอะบาชิรินั้นค่อนข้างที่จะหนาวจัดจนเกือบจะแห้งแล้ง ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวในอะบาชิริมากที่สุดจึงอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่อากาศจะไม่หนาวจนเกินไป แต่ในช่วงฤดูหนาวนั้นจะมีก้อนน้ำแข็งที่เรียกว่า “ดริฟท์ไอซ์” (Drift Ice) ลอยมารวมกันกลางทะเลโอค็อตสก์บริเวณนอกชายฝั่งอะบาชิริซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอย่างใกล้ชิดด้วยการล่องเรือตัดน้ำแข็ง


พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง (Drift Ice Museum)

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง (Drift Ice Museum)
            พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งที่สำคัญบนเกาะฮอกไกโดที่เรียกว่า “โอคอตสก์ ริวเฮียว” (Okhotsk Ryuhyo Museum) ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่จัดแสดงธารน้ำแข็งและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำนวนมากที่เก็บรวบรวมมาได้จากชายฝั่งทะเลโอคอตสก์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยาของธารน้ำแข็งที่สำคัญ


ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า (Sightseeing Icebreaker Aurora)

ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า (Sightseeing Icebreaker Aurora)
            ไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนอาบาชิริก็คือการล่องเรือตัดน้ำแข็งที่ให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคาถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผิวน้ำจะถูกคลุมไปด้วยแผ่นหิมะขาวโพลนที่ลอยมาจากทางเหนือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนจะได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นท่ามกลางแผ่นน้ำแข็งที่ลอยอยู่ทั่วบริเวณ


พิพิธภัณฑ์ทัณฑสถานอะบาชิริ (Abashiri Prison Museum)

พิพิธภัณฑ์ทัณฑสถานอะบาชิริ (Abashiri Prison Museum)
            สถานที่รวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันของนักโทษในอดีตซึ่งถูกนำมาจัดแสดงเอาไว้ ในอดีตที่นี่เป็นเรือนจำกักขังนักโทษที่ก่อคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญมากกว่า 1,000 ราย แต่ปัจจุบันเรือนจำแห่งนี้ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์หลังจากรัฐบาลประกาศเลิกใช้เมื่อปี 1984 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมเมื่อปี 1985 โดยมีหุ่นจำลองแสดงวิถีชีวิตของนักโทษจัดแสดงให้ดู