เมืองอันดง (Andong: 안동시) เมืองแห่งวัฒนธรรมโบราณห่างจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทันสมัย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเคียงซังบุก (Gyeonsangbuk: 경상북도) เมืองอันดงถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณที่สำคัญของเกาหลีซึ่งยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน


สถาบันโทซันซอวอน (Dosan Seowon)

สถาบันโทซันซอวอน (Dosan Seowon)
สถานที่สำคัญที่อันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลัทธิขงจื๊อที่มีต่ออิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาติเกาหลีตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน ภายในสถาบันโทซันซอวอนมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของท่าน “อีฮวาง” สานุศิษย์คนสำคัญผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้น ส่วนบรรยากาศภายนอกก็ยังคงล้อมรอบไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สถาบันโทซันซอวอน


หมู่บ้านฮาฮเว (Hahoe Folk Village)

หมู่บ้านฮาฮเว (Hahoe Folk Village)
หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอันดง ภายในหมู่บ้านฮาฮเวมีสถาปัตยกรรมโบราณตามแบบสมัยราชวงศ์โชซอนตั้งอยู่หลายแห่ง บ้านแต่ละหลังมีอายุยาวนานเป็นร้อยปี โครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงเป็นหิน ดินเผาและไม้ ด้านบนหลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือฟาง มีหน้าผาสูงและแม่น้ำนักดงกังไหลผ่านทางตะวันตก เรียกว่ามาเยือนที่นี่แล้วรับรองได้ว่าจะสามารถสัมผัสถึงความเป็นเกาหลีโบราณได้อย่างเต็มที่ หมู่บ้านฮาฮเว


พระพุทธรูปหินแกะสลัก (Buddhist Stone Statue)

พระพุทธรูปหินแกะสลัก (Buddhist Stone Statue)
พระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอันดง 5 กิโลเมตร พระพุทธรูปหินอิชองดง (Icheon-dong Buddha) สร้างเมื่อสมัยโครยอในลักษณะประทับอยู่บนฐานปัทม์ แต่หากลองมองดูดีๆแล้วจะรู้สึกเหมือนว่าจะยังสร้างไม่เสร็จ เพราะมีเพียงส่วนเศียรพระที่ดูแล้วสมบูรณ์ที่สุด ส่วนลำตัวเหมือนจะยังแกะสลักไม่สมบูรณ์หรือว่านี่อาจเป็นความตั้งใจอยู่แล้วก็ไม่อาจรู้ได้ ส่วนรอบๆองค์พระนั้นห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติและสีสันที่หลากหลายของใบไม้


วัดพงจองซา (Bongjeongsa Temple)

วัดพงจองซา (Bongjeongsa Temple)
วัดโบราณตั้งอยู่บนเขาห่างจากตัวเมืองอันดงมาทางตะวันตกเฉียงเหนือ 16 กิโลเมตร วัดพงจองซาสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 672 ในสมัยซิลลา วัดพงจองซาแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในเมืองอันดง ภายในมีวิหารกุกนักจอน (Geuknakjeon) อาคารไม้โบราณที่เป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลีอีกด้วย