เมืองอันดง (Andong: 안동시) เมืองแห่งวัฒนธรรมโบราณตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเคียงซังบุก สาธารณรัฐเกาหลี เมืองอันดงถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณที่สำคัญของเกาหลีซึ่งยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน


สถาบันโทซันซอวอน (Dosan Seowon)
ภาพ: Korean beauty

สถาบันโทซันซอวอน (Dosan Seowon)
• สถานศึกษาลัทธิขงจื๊อที่สำคัญที่สุดในเกาหลีใต้ สถาบันโทซันซอวอนอยู่กลางวงล้อมธรรมชาติที่สวยงาม อาคารโบราณได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของศิษย์คนสำคัญที่ร่วมก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้นมา สถาบันโทซันซอวอน


ศาลาโกซันจอง (Gosanjeong Pavilion)
ภาพ: Korean beauty

ศาลาโกซันจอง (Gosanjeong Pavilion)
• ศาลาติดภูเขาริมแม่น้ำสมัยโชซอนที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์ เช่น "Mr.Sunshine " และ "The Tale of Nokdu " ศาลาโกซันจองสร้างเมื่อปี 1564 ตามคำสั่งของนักวิชาการนามว่า "กึมนันซู" เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับชมทิวทัศน์ที่สวยงาม


หมู่บ้านฮาฮเว (Hahoe Folk Village)
ภาพ: Korean beauty

หมู่บ้านฮาฮเว (Hahoe Folk Village)
• หมู่บ้านโบราณที่โครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงเป็นหิน ดินเผาและไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือฟางตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยโชซอน ด้านนอกมีหน้าผาสูงและแม่น้ำไหลผ่านเหมือนแนวกำแพงธรรมชาติของหมู่บ้าน หมู่บ้านฮาฮเว


พระพุทธรูปหินแกะสลัก (Rock-carved Standing Buddha)
ภาพ: Mayo Korea

พระพุทธรูปหินแกะสลัก (Rock-carved Standing Buddha)
• พระพุทธรูปหินแกรนิตแกะสลักองค์ใหญ่ตั้งอยู่บนเส้นทางโบราณ พระพุทธรูปหินสร้างในสมัยโครยอ เศียรและลำตัวขององค์พระไม่ได้สลักจากหินก้อนเดียวกัน ดูเผินๆเหมือนสร้างไม่เสร็จเนื่องจากมีเพียงเศียรเท่านั้นที่มีความสมบูรณ์


วัดบงจองซา (Bongjeongsa Temple)
ภาพ: Mayo Korea

วัดพงจองซา (Bongjeongsa Temple)
วัดพุทธที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในเมือง เอกสารเกี่ยวกับวัดถูกทำลายในช่วงสงครามเกาหลี แต่เชื่อว่าวัดบงจองซาสร้างครั้งแรกในสมัยซิลลา ภายในมี "วิหารกุกนันจอง" ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี