ย้อนกลับไปสมัยอาณาจักรแพ็กเจก่อนที่จะหมดอำนาจ เมืองพูยอ (Buyeo) ราชธานีถือเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของอาณาจักร เมืองพูยอตั้งอยู่ในจังหวัดชุงชอง (Chungceong) ทางใต้ของกรุงโซล ในอดีตนั้นเมืองพูยอเป็นเมืองหลวงของประเทศเมื่อปี 538 มีชื่อเดิมคือ “ซาบิ” (Sabi) ความรุ่งเรืองของอาณาจักรก็จบลงหลังจากอาณาจักรซิลลากับราชวงศ์ถังของจีนร่วมมือกันตีจนอาณาจักรแตกพ่ายลงแต่ในเมืองก็ยังมีสถานที่สำคัญหลงเหลือเอาไว้


วัดชองนิมซาจิ (Jeongnimsaji Temple)

วัดชองนิมซาจิ (Jeongnimsaji Temple)
            วัดชองนิมซาจิตั้งอยู่ท่ามกลางกำแพงเก่าบริเวณใจกลางเมืองพูยอ ที่ตรงกลางลานวัดมีพระพุทธรูปหินปางประทับนั่งและเจดีย์ห้าชั้นสมัยสามอาณาจักรตั้งอยู่ ห่างออกไปไม่ไกลมีพิพิธภัณฑ์ชองนิมซาจิ ภายในมีแบบจำลองวัดและสมบัติที่ขุดค้นพบบริเวณวัดให้ได้ชมกัน


พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพูยอ (Buyeo National Museum)

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพูยอ (Buyeo National Museum)
            สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ทำจากหิน ทองคำ สำริด หยกและแบบจำลองวิถีชีวิตชาวเมืองพูยอในอดีตที่มีการค้นพบในบริเวณเมือง สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพูยอนั้นสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยแพ็กเจซึ่งญี่ปุ่นเคยรับอิทธิพลไปพักหนึ่ง


ป้อมพูโซซานซอง (Busosanseong Fortress)

ป้อมพูโซซานซอง (Busosanseong Fortress)
            ป้อมปราการโบราณตั้งอยู่บนเนินเขาทางเหนือของเมืองพูยอ ในอดีตป้อมแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่พักสำราญของกษัตริย์ในสมัยแพ็กเจ ภายในบริเวณมีศาลา พระตำหนัก ศาลเจ้า ล้อมรอบด้วยกำแพงโบราณที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของอาณาจักรที่รุ่งเรืองในอดีต ป้อมพูโซซานซอง