เมืองพูยอ (Buyeo: 부여군) ราชธานีแห่งสุดท้ายของอาณาจักรแพ็กเจ เมืองพูยอตั้งอยู่ในจังหวัดชุงชอง (Chungceong) ทางใต้ของกรุงโซล ในอดีตนั้นเมืองพูยอเป็นเมืองหลวงของประเทศเมื่อปี 538 มีชื่อเดิมคือ "ซาบิ" (Sabi) ความรุ่งเรืองของอาณาจักรก็จบลงหลังจากอาณาจักรซิลลากับราชวงศ์ถังของจีนร่วมมือกันโจมตีจนอาณาจักรแตกพ่ายลง


วัดชองนิมซาจิ (Jeongnimsaji Temple)

วัดชองนิมซาจิ (Jeongnimsaji Temple)
วัดชองนิมซาจิตั้งอยู่ท่ามกลางกำแพงเก่าบริเวณใจกลางเมืองพูยอ บริเวณกลางลานวัดมีพระพุทธรูปหินปางประทับนั่งและเจดีย์หินแกรนิตห้าชั้นสมัยสามอาณาจักรตั้งอยู่ ห่างออกไปไม่ไกลมีพิพิธภัณฑ์ชองนิมซาจิ ภายในมีแบบจำลองวัดและสมบัติที่ขุดค้นพบบริเวณวัดให้ได้ชมกัน


พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพูยอ (Buyeo National Museum)

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพูยอ (Buyeo National Museum)
สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าและแบบจำลองวิถีชีวิตของชาวเมืองพูยอตั้งแต่การก่อตั้งอาณาจักรแพ็กเจ บางชิ้นเป็นสมบัติประจำชาติ สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพูยอนั้นสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1929 ตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยแพ็กเจซึ่งญี่ปุ่นเคยรับรูปแบบสถาปัตยกรรมไปใช้


ป้อมพูโซซานซอง (Busosanseong Fortress)

ป้อมพูโซซานซอง (Busosanseong Fortress)
ป้อมปราการโบราณตั้งอยู่บนเนินเขาทางเหนือของเมืองพูยอ ในอดีตป้อมแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่พักสำราญของกษัตริย์ในสมัยแพ็กเจ ภายในบริเวณมีศาลา พระตำหนัก ศาลเจ้า ล้อมรอบด้วยกำแพงโบราณที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของอาณาจักรที่รุ่งเรืองในอดีต ป้อมพูโซซานซอง


สระกุงนัมจี (Gungnamji Pond)

สระกุงนัมจี (Gungnamji Pond)
สระน้ำเทียมแห่งแรกของเกาหลีตั้งอยู่ในสวนซอดอง สระกุงนัมจีถูกตั้งชื่อตามพงศาวดารสามก๊กของเกาหลี หมายถึง "สระน้ำทางใต้ของพระราชวัง" สร้างในรัชศกที่ 35 ของพระเจ้ามู (กษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรแพกเจ) ด้วยการขุดสระบริเวณใต้ของพระราชวังและสร้างทางเชื่อมไปยังแหล่งน้ำ