แม้จะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากนักแต่ก็อยากให้ไปเยือนเกาะโคโลอาน (Coloane Island) กันสักครั้งหนึ่ง เกาะโคโลอานตั้งอยู่ทางใต้สุดของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ในอดีตเกาะโคโลอานเคยเป็นแหล่งกบดานของโจรสลัดในเขตทะเลจีนใต้ แต่หลังจากโปรตุเกสทำการปราบปรามจนหมด โคโลอานก็ได้กลายสภาพเป็นหมู่บ้านชาวประมงมาจนถึงปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะจึงมีไม่ค่อยมากนักอย่างที่เกริ่นไป


โบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาเวียร์ (St. Francis Xavier Chapel)

โบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาเวียร์ (St. Francis Xavier Chapel)
            สถานที่สำคัญเพียงไม่กี่แห่งบนเกาะโคโลอาน โบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาเวียร์สร้างในปี 1928 เพื่อรำลึกถึงฟรานซิส ซาเวียร์ (Francis Xavier) นักบวชชาวสเปนผู้ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริคในมาเก๊า อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และจีน จนท่านได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 12 นักบุญของพระคริสต์ผู้เผยแพร่ศาสนาแห่งตะวันออกหลังจากที่ท่านมรณภาพไป 70 ปี ภายในโบสถ์ก็ไม่ต่างจากโบสถ์ทั่วไปนักแต่ก็ถือว่ามีเสน่ห์และงดงามพอตัวเลย


หมู่บ้านโคโลอาน (Coloane Village)

หมู่บ้านโคโลอาน (Coloane Village)
            หมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่รายล้อมโบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาเวียร์ ในหมู่บ้านมีรูปปั้น “คิวปิด” เทพแห่งความรักตั้งอยู่บริเวณทางเข้า สำหรับลักษณะบ้านเรือนในโคโลอานนั้นยังคงเป็นแบบโบราณที่ส่วนใหญ่สร้างด้วยอิฐซึ่งให้บรรยากาศของความเป็นเมืองเก่า และจากหมู่บ้านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ได้อย่างชัดเจน