เมืองตุนหวง (Dunhuang: 敦煌市) เมืองแห่งทะเลทรายทางตะวันตกของมณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง "ทะเลทรายโกบี" และ "ทะเลทรายตากลามากัน" ในอดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเส้นทางสายไหมที่นักเดินทางต้องผ่านทำให้มีสถาปัตยกรรมจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นและยังคงอยู่มาถึงปัจจุบัน


พิพิธภัณฑ์ตุนหวง (Dunhuang Museum: 敦煌博物馆)
ภาพ: The New York

สถานที่ท่องเที่ยวในตุนหวง
• พิพิธภัณฑ์ตุนหวง: พิพิธภัณฑ์สามชั้นตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง แหล่งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองตุนหวงและเส้นทางสายไหม จัดแสดงโบราณวัตถุของจีนและทิเบตกว่า 10,000 ชิ้น มีการจำลองจิตรกรรมฝาผนังและบรรยากาศภายในถ้ำม่อเกา


เจดีย์ม้าขาว (White Horse Pagoda)
ภาพ: Obelisk Art History

• เจดีย์ม้าขาว: เจดีย์โบราณลักษณะคล้ายกับเจดีย์ม้าขาวในกรุงปักกิ่ง มีเรื่องเล่าว่าพระกุมารชีวะได้อัญเชิญพระไตรปิฎกผ่านมาและม้าพาหนะของท่านได้ตายลงที่นี่ ในเวลาต่อมาจึงมีการสร้างเจดีย์ขึ้นตรงตำแหน่งที่ม้าขาวตายและยังคงตั้งตระหง่านมาจนถึงปัจจุบัน

• บึงจันทร์เสี้ยว: บึงน้ำรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวท่ามกลางทะเลทรายล้อมรอบ 360 องศา บริเวณบึงมีสถาปัตยกรรมจีนสร้างขึ้นมาซึ่งเมื่อเข้าไปด้านในจะรู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกกับด้านนอก น้ำในบึงใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน บึงจันทร์เสี้ยว


เขาทรายร้องได้ (Echoing Sand Mountain)
ภาพ: Duncan Chen

• เขาทรายร้องได้: เขาเนินทรายสูงกว่า 200 เมตร ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบึงจันทร์เสี้ยว สำหรับที่มาของชื่อเขาทรายร้องเกิดจากการขึ้นไปบนเนินทรายและไถลลงมาด้านล่าง ทรายที่ร้อนระอุจะเกิดการเสียดสีกันจนเป็นเสียงดังขึ้นจึงได้ชื่อว่า "เขาทรายร้องได้" การเดินทางไปมีหลายทางแต่ที่คลาสสิกจะต้องขี่อูฐซึ่งจะมีขบวนอูฐคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งวัน

• ถ้ำม่อเกา: แหล่งประติมากรรมพุทธศาสนาโบราณบนหน้าผา ภายในอาณาบริเวณถ้ำม่อเกามีถ้ำอยู่ทั้งสิ้น 492 แห่ง โดยมีการค้นพบคัมภีร์โบราณ ประติมากรรมทางพุทธศาสนาทั้งพระพุทธรูปและจิตรกรรมฝาผนังสะท้อนถึงการสืบทอดพุทธศิลป์อันยาวนานนับพันปี ถ้ำม่อเกา