ในยุคที่อาณาจักรแพกเจเจริญรุ่งเรืองเมืองคงจู (Gongju) เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร เมืองคงจูหรือ “กงจู” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 475 ในอดีตเคยรุ่งเรืองมากแต่ภายหลังมีการย้ายเมืองหลวงจากคงจูไปยังเมืองพูยอทำให้เมืองคงจูถูกลดความสำคัญลง ปัจจุบันคงจูเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาหลีโดยมีการค้นพบหลักฐานรวมทั้งสถาปัตยกรรมโบราณให้ได้ชมกัน


พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู (Gongju National Museum)

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู (Gongju National Museum)
            สถานที่จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนกว่า 6,800 ชิ้น ที่ถูกค้นพบในเขตเมืองคงจูและบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะสมบัติที่ขุดค้นพบจากสุสานกษัตริย์มูรยองทั้งมงกุฎทองคำ กระจกสำริด เครื่องประดับและศิลปวัตถุอื่นๆที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต


สุสานกษัตริย์มูรยอง (Tomb of King Muryeong)

สุสานกษัตริย์มูรยอง (Tomb of King Muryeong)
            สถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์มูรยองและกษัตริย์องค์อื่นๆในสมัยแพกเจ สุสานแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญในระหว่างการก่อสร้างเมื่อปี 1971 โดยสมบัติที่ขุดค้นพบในสุสานถูกรวบรวมนำไปจัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู ภายในสุสานนี้จึงเหลือเพียงกำแพงอิฐและภาพเขียนฝาผนังอันแสดงถึงอารยธรรมในอดีตเท่านั้นแต่ก็ยังถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงวัฒนธรรมโบราณ


ป้อมปราการคงซานซอง (Gongsanseong Fortress)

ป้อมปราการคงซานซอง (Gongsanseong Fortress)
            ป้อมปราการโบราณที่หลายคนอาจเคยเห็นในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เกาหลีหลายเรื่อง ป้อมปราการคงซานซองมีทั้งส่วนที่เป็นกำแพงดินที่สร้างในสมัยอาณาจักรแพ็กเจและส่วนที่เป็นกำแพงหินที่เกิดจากการบูรณะใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 17 ภายในวงล้อมป้อมกำแพงกว่า 2 กิโลเมตร แต่อย่างมราเกริ่นไปว่าหลังจากมีการย้ายเมืองหลวงไปยังพูยอหลายสิ่งหลายอย่างก็ถูกลดความสำคัญลงรวมทั้งป้อมปราการแห่งนี้ด้วย ป้อมปราการคงซานซอง