เมืองกุ้ยหยาง (Guiyang: 贵阳) เมืองที่มีสภาพอากาศเย็นสบายและมีธรรมชาติที่สวยงาม เมืองกุ้ยหยางเป็นเอกของมณฑลกุ้ยโจว นอกจากเป็นเมืองตากอากาศระดับโลกแล้วกุ้ยหยางก็ยังเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย


วัดหงฝู (Hongfu Temple: 弘福寺) @ www.lvmama.com

วัดหงฝู (Hongfu Temple)
วัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองกุ้ยหยางและถือเป็นวัดที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในมณฑลกุ้ยโจว วัดหงฝูมีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี ตัววัดตั้งอยู่ในบริเวณสวนเฉียนหลิงทางตะวันตกเฉียงเหนือของกุ้ยหยาง บรรยากาศโดยรอบวัดค่อนข้างเงียบสงบทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนหายเหนื่อยทันที วัดหงฝู


ทะเลสาบหงเฟิง (Hongfeng Lake) @ www.chinafacttours.com

ทะเลสาบหงเฟิง (Hongfeng Lake)
อ่างกักเก็บน้ำเพื่อนำมาผลิตเป็นกระแสไฟรวมทั้งการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรของเมือง ภายในเนื้อที่อันกว้างขวางราว 57.2 ตารางกิโลเมตรถูกล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์ที่งดงามและอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งต้องถือว่านี่คือทะเลสาบเทียมที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลกุ้ยโจวเลยทีเดียว ทะเลสาบหงเฟิง


น้ำตกหวงกว่อซู่ (Huangguoshu Waterfall)

น้ำตกหวงกว่อซู่ (Huangguoshu Waterfall)
น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีนและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยความสูง 78 เมตร กว้าง 101 เมตร ด้านหลังม่านน้ำตกเป็นอุโมงค์ความยาวประมาณ 130 เมตร สามารถชมทิวทัศน์ได้ทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังน้ำตกผ่านสายน้ำที่ไหลลงมาอย่างไม่ขาดสาย น้ำตกหวงกว่อซู่


หอเจี่ยซิ่ว (Jiaxiu Tower) @ www.visitourchina.com

หอเจี่ยซิ่ว (Jiaxiu Tower)
อาคารไม้ทรงจีนตั้งอยู่บนฐานหินขนาดใหญ่ในแม่น้ำหนานหมิงทางใต้ของเมือง หอเจี่ยซิ่วสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1597 ในสมัยราชวงศ์หมิง ส่วนหอที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1909 กลายเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของเมือง หอเจี่ยซิ่ว


ทะเลสาบไป่ฮวา (Baihua Lake) @ www.chinadragontours.com

ทะเลสาบไป่ฮวา (Baihua Lake)
ทะเลสาบฝีมือมนุษย์อยู่บริเวณชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ทะเลสาบไป่ฮวาประกอบด้วยเกาะแก่งกว่าร้อยแห่ง ล้อมรอบด้วยสีเขียวของพันธุ์ไม้ ได้รับฉายา "กุ้ยหลินน้อย" เนื่องจากภูมิทัศน์ที่สวยงามของสายน้ำและภูเขาให้ความรู้สึกเหมือนแม่น้ำหลี่เจียง ทะเลสาบไป่ฮวา