เมืองคยองจู (Gyeongju: 경주) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ในจังหวัดเคียงซังบุก ในอดีตเมืองคยองจู (เคียงจู) เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรซิลลาและอาณาจักรรวมซิลลา ภายในเมืองจึงมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่จำนวนมากที่แสดงถึงอารยธรรมและความรุ่งเรืองในอดีตให้ได้ชมกัน


อุทยานสวนทูมูลี (Tumuli Park)

อุทยานสวนทูมูลี (Tumuli Park)
อุทยานสุสานหลวงประกอบไปด้วยสุสานมูนดินตั้งกระจายอยู่ทั่วบริเวณนับรวมได้ 23 แห่ง ภายในสุสานมีการขุดค้นพบสมบัติล้ำค่าจำนวนมากซึ่งส่วนหนึ่งถูกจัดแสดงอยู่ในสุสานและมีบางส่วนถูกนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู


หอดูดาวชอมซองแด (Cheomseongdae Observatory)

หอดูดาวชอมซองแด (Cheomseongdae Observatory)
หอดูดาวโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเกาหลีและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออก หอชอมซองแดสร้างด้วยหินจำนวน 365 ก้อน มีมุมที่ชี้ไปยังทิศหลักทั้งสี่ได้อย่างแม่นยำตรงตามหลักโหราศาสตร์จีน หอดูดาวชอมซองแด


สวนป่าเยริม (Gyerim Forest)
ภาพประกอบ: Visit Korea

สวนป่าเยริม (Gyerim Forest)
สถานที่กำเนิดของ "คิม อัลจิ" บรรพบุรุษตระกูลคิมที่แปลว่า "ทองคำ" ภายในสวนกเยริมถูกปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่โดยมีพระตำหนักเล็กๆล้อมด้วยกำแพงสูงที่มีการสลักภาพเหตุการณ์สำคัญในอดีตเอาไว้


สระอานับจี (Anapji Pond)

สระอานับจี (Anapji Pond)
สถานที่พักผ่อนของกษัตริย์และบรรดาราชวงศ์ในยุคอาณาจักรซิลลา บริเวณโดยรอบสระอานีบจีถูกตกแต่งอย่างสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นสวนที่สวยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกของเกาหลีด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดและศาลาริมน้ำ สระอานับจี


วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple)

วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple)
วัดเก่าแก่สมัยซิลลา บริเวณวัดพุลกุกซามีวิหารหินเก่าแก่สมัยซิลลาและวิหารไม้สมัยโชซอนตั้งกระจายกันอยู่หลายหลัง บริเวณลานวัดมีเจดีย์สมัยซิลลาสององค์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดของยุคซิลลา วัดพุลกุกซา


ถ้ำซ็อกกูรัม (Seokguram Grotto)

ถ้ำซ็อกกูรัม (Seokguram Grotto)
วัดถ้ำตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสน ถ้ำซ็อกกูรัมสร้างโดยการนำหินแกรนิตก้อนใหญ่ขึ้นไปวางซ้อนทับกันจนเหมือนเป็นถ้ำ ภายในวิหารประดิษฐานพระศากยมุณีสลักจากหินแกรนิตสีขาวที่มีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของเกาหลี ถ้ำซ็อกกูรัม


หมู่บ้านวัฒนธรรมยางดง (Yangdong Folk Village)
ภาพประกอบ: Visit Korea

หมู่บ้านวัฒนธรรมยางดง (Yangdong Folk Village)
หมู่บ้านมรดกโลกริมฝั่งแม่น้ำฮยองซัน หมู่บ้านยางดงเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ภายในมีบ้านเรือนราว 160 หลัง ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมของรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยโชซอน หมู่บ้านวัฒนธรรมยางดง