เมืองคยองจู (Gyeongju: 경주) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ในจังหวัดเคียงซังบุก สาธารณรัฐเกาหลี ในอดีตเมืองคยองจู (เมืองเคียงจู) เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรซิลลาและอาณาจักรรวมซิลลา ภายในเมืองจึงมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่จำนวนมากที่แสดงถึงอารยธรรมและความรุ่งเรืองในอดีตให้ได้ชมกัน


อุทยานสวนทูมูลี (Tumuli Park)
ภาพ: KBS World

สถานที่ท่องเที่ยวในคยองจู
• อุทยานสวนทูมูลี: อุทยานสุสานหลวงประกอบไปด้วยสุสานมูนดินตั้งกระจายอยู่ทั่วบริเวณนับรวมได้ 23 แห่ง ภายในสุสานมีการขุดค้นพบสมบัติล้ำค่าจำนวนมากซึ่งส่วนหนึ่งถูกจัดแสดงอยู่ในสุสานและมีบางส่วนถูกนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู

• หอดูดาวชอมซองแด: หอดูดาวโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเกาหลีและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออก หอชอมซองแดสร้างด้วยหินจำนวน 365 ก้อน มีมุมที่ชี้ไปยังทิศหลักทั้งสี่ได้อย่างแม่นยำตรงตามหลักโหราศาสตร์จีน หอดูดาวชอมซองแด


สวนป่าเยริม (Gyerim Forest)
ภาพ: Visit Korea

• สวนป่าเยริม: สถานที่กำเนิดของ "คิม อัลจิ" บรรพบุรุษตระกูลคิมที่แปลว่า "ทองคำ" ภายในสวนกเยริมถูกปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่โดยมีพระตำหนักเล็กๆล้อมด้วยกำแพงสูงที่มีการสลักภาพเหตุการณ์สำคัญในอดีตเอาไว้

• สระอานับจี: สถานที่พักผ่อนของกษัตริย์และบรรดาราชวงศ์ในยุคอาณาจักรซิลลา บริเวณโดยรอบสระอานีบจีถูกตกแต่งอย่างสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นสวนที่สวยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกของเกาหลีด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดและศาลาริมน้ำ สระอานับจี

• วัดพุลกุกซา: วัดเก่าแก่สมัยซิลลา บริเวณวัดพุลกุกซามีวิหารหินเก่าแก่สมัยซิลลาและวิหารไม้สมัยโชซอนตั้งกระจายกันอยู่หลายหลัง บริเวณลานวัดมีเจดีย์สมัยซิลลาสององค์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดของยุคซิลลา วัดพุลกุกซา

• ถ้ำซ็อกกูรัม: วัดถ้ำตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสน ถ้ำซ็อกกูรัมสร้างโดยการนำหินแกรนิตก้อนใหญ่ขึ้นไปวางซ้อนทับกันจนเหมือนเป็นถ้ำ ภายในวิหารประดิษฐานพระศากยมุณีสลักจากหินแกรนิตสีขาวที่มีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของเกาหลี ถ้ำซ็อกกูรัม

• หมู่บ้านวัฒนธรรมยางดง: หมู่บ้านมรดกโลกริมฝั่งแม่น้ำฮยองซัน หมู่บ้านยางดงเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ภายในมีบ้านเรือนราว 160 หลัง ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมของรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยโชซอน หมู่บ้านวัฒนธรรมยางดง