หากอยากจะชมปราสาทสวยๆสักแห่งในญี่ปุ่นก็ขอแนะนำให้ไปเยือนเมืองฮิเมจิ (Himeji) เมืองฮิเมจิมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนักตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะหรือ “เฮียวโกะ” (Hyogo) ในปัจจุบันแม้ว่าเมืองฮิเมจิได้รับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น แต่บรรยากาศภายในเมืองยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับการดูแลอย่างดีโดยเฉพาะปราสาทฮิเมจิที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮิเมจิแห่งนี้ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัส


ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)
            ปราสาทสวยในอันดับต้นๆของญี่ปุ่นที่สามารถอยู่รอดมาได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามใดๆเลย ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่มีสีขาวทำให้ปราสาทแห่งนี้ถูกเรียกว่า “ปราสาทนกกระยางขาว” สำหรับเส้นทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาทนั้นค่อนข้างซับซ้อนเหมือนเขาวงกตตามแบบฉบับปราสาทสำคัญของญี่ปุ่น ปราสาทฮิเมจิ


สวนโคโคะเอ็น (Kokoen Garden)

สวนโคโคะเอ็น (Kokoen Garden)
            ถัดจากตัวปราสาทฮิเมจิออกมาด้านนอกก็จะพบกับสวนสวยแห่งหนึ่งนั่นคือสวนโคโคะเอ็น สวนสวยแห่งนี้ถูกตกแต่งตามสไตล์สวนซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในปี 1992 สวนโคโคะเอ็นสร้างขึ้นบนจุดที่เคยเป็นบ้านของขุนนางในอดีต ตรงกลางสวนมีสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงปลาคาร์ฟแหวกว่ายอย่างอิสระ สะพาน น้ำตกและศาลาชงชาซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบของสวนญี่ปุ่นขนาดใหญ่


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เฮียวโงะ (Hyogo Prefectural Museum of History)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เฮียวโงะ (Hyogo Prefectural Museum of History)
            ขยับออกจากสวนโคโคะเอ็นมาอีกหน่อยก็จะพบกับสถานที่สำคัญซึ่งรวบรวมเรื่องราวความเป็นมอของเมืองนั่นคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เฮียวโงะ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงหลักฐานข้อมูลและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับจังหวัดเฮียวโงะตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต เรื่องราวของปราสาทต่างๆในญี่ปุ่นที่ไม่ใช่เพียงแค่ปราสาทฮิเมจิ รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยอดีตมาให้ได้เรียนรู้และเข้าใจไปพร้อมกัน