เมืองฮิเมจิ (Himeji: 姫路市) เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมในจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น มีปราสาทที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์


ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)
ภาพ: GaijinPot Travel

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)
• ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามติดอันดับต้นๆ สีขาวของปราสาททำให้ถูกเรียกว่า "ปราสาทนกกระยางขาว" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติและมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ปราสาทฮิเมจิ


สวนโคโคะเอ็น (Kokoen Garden)
ภาพ: Viator

สวนโคโคะเอ็น (Kokoen Garden)
• สวนญี่ปุ่นตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทฮิเมจิ เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1992 สวนสร้างขึ้นบนตำแหน่งที่เคยเป็นบ้านของขุนนางในอดีต บริเวณกลางสวนมีสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงปลาคาร์พ สะพาน น้ำตกและโรงน้ำชา


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo Prefectural Museum of History)
ภาพ: The Kansai Guide

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo Prefectural Museum of History)
• พิพิธภัณฑ์ส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษา วิชาการและวัฒนธรรม ก่อตั้งในปี 1983 อาคารพิพิธภัณฑ์ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทฮิเมจิ


ภูเขาโชฉะ (Mount Shosha)
ภาพ: 兵庫県と神戸のイベント

ภูเขาโชฉะ (Mount Shosha)
• ภูเขาเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติทางตอนเหนือของเมือง บนเขามี "วัดเอ็นเกียวจิ" วัดเก่าแก่ในนิกายเท็นไดอายุกว่า 1,00 ปี ที่ผู้แสวงบุญมักจะมาเยือนไม่ขาดสาย สามารถขึ้นเขาได้ด้วยการเดินหรือใช้บริการกระเช้าพาขึ้นไป