แม้จะเป็นเมืองเล็กๆที่ค่อนข้างสงบสุขแต่เมืองอินุยามะ (Inuyama) ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญให้ได้ชมกัน เมืองอินุยามะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนาโงย่า ชื่ออินุยามะนั้นแปลตรงตัวว่า “ภูเขาสุนัข” (Dog Mountain) มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือปราสาทอินุยามะอันเป็นปราสาทเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองแห่งนี้


ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle)

ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle)
            ปราสาทโบราณที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ปราสาทอินุยามะเป็น 1 ใน 12 ปราสาทในสมัยเอโดะที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติสำคัญของชาติ ตัวปราสาทนั้นเริ่มสร้างเมื่อปี 1537 ตามบัญชาของ “โอดะ โยจิรุ โนบุยาสุ” แต่การก่อสร้างปราสาทก็ต้องลากเวลายาวจนเสร็จสมบูรณ์ในปี 1600 เนื่องจากเกิดภาวะสงครามอันยาวนานนั่นเอง ปราสาทอินุยามะ


พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเมจิ (Meiji Mura)

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเมจิ (Meiji Mura)
            พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจี พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเมจิมูระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองอินุยามะ ภายในมีการรวบรวมอาคารและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญทั่วญี่ปุ่นกว่า 60 หลังมาตั้งแสดงอยู่ที่นี่ สำหรับอาคารส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกซึ่งในจำนวนอาคารมากมายเหล่านี้มีทั้งอาคารของจริงที่ทำการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายมาจากสถานที่จริง แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นอาคารแบบจำลองที่ทำขึ้นมาใหม่เนื่องจากของเดิมถูกทำลายไปแล้วโดยพยายามเลียนแบบให้ใกล้เคียงกับของเดิมให้มากที่สุด