เมืองอิเสะ (Ise: 伊勢市) เมืองเล็กๆทางตะวันออกของจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ในอดีตเมืองอิเสะถูกเรียกว่า "อุจิยามะดะ" (Ujiyamada: 宇治山田) ในเมืองเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าชินโตที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น


ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrine)

ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrine)
ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่เชื่อกันว่าศาลเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี ศาลเจ้าอิเสะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ศาลเจ้าชั้นนอกที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรม ส่วนศาลเจ้าชั้นในนั้นสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ศาลเจ้าอิเสะ


หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ (Meoto Iwa)

หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ (Meoto Iwa)
หินคู่รักตั้งอยู่กลางทะเลโดยถูกโยงเข้าหากันด้วยเชือกฟางศักดิ์สิทธิ์ หินเมโออิวะเป็นสัญลักษณ์ของคู่รักที่ชายหนุ่มหญิงสาวต้องจูงมือกันมาเยือน สื่อถึง "การมีชีวิตคู่ที่สุขสมหวัง" หินก้อนใหญ่เป็นตัวแทนเพศชายและหินก้อนเล็กเป็นตัวแทนเพศหญิง หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ


เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island)

เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island)
เกาะขนาดย่อมตั้งอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองโทบะซึ่งอยู่ห่างจากอิเสะไปไม่ไกล เกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการเพาะเลี้ยงหอยมุกคุณภาพดีโดย "โคกิชิ มิกิโมโตะ" (Kokichi Mikimoto) บุรุษผู้บุกเบิกที่ทำให้ไข่มุกกลายเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล บนเกาะจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์โคกิชิขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่าน