ตั้งชื่อหัวข้อว่าเมืองศาลเจ้าชินโตไม่ได้หมายความว่ามีศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่มากมาย แต่ว่าเมืองอิเสะ (Ise) แห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าชินโตที่สำคัญที่สุด อิเสะเป็นเมืองเล็กๆทางตะวันออกในจังหวัดมิเอะ (Mie) ในอดีตเมืองอิเสะถูกเรียกว่า “อุจิยามาดะ” (Ujiyamada) แม้ว่าจะไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนักแต่ก้เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ควรพลาดไปเยือน


ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrine)

ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrine)
            ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น สำหรับหลักฐานที่ว่าด้วยเรื่องการก่อตั้งศาลเจ้านั้นจะไม่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่เชื่อกันว่าศาลเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี สำหรับตัวศาลเจ้านั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือศาลเจ้าชั้นนอกที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรม ส่วนศาลเจ้าชั้นในนั้นสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ตามความเชื่อในแบบชินโตของชาวญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิเสะ


หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ (Meoto Iwa)

หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ (Meoto Iwa)
            หินสัญลักษณ์แห่งคู่รักที่ชายหนุ่มหญิงสาวต้องจูงมือกันมาเยือน หินแต่งงานเมโอโตะอิวะตั้งอยู่กลางทะเลโดยถูกโยงเชื่อมเข้าหากันด้วยเชือกฟางเส้นที่เรียกว่า “ชิเมนาวะ” อย่างที่กล่าวไปหินทั้งสองก้อนเป็นตัวแทนของสามีภรรยาสื่อความหมายถึงการมีชีวิตคู่ที่สุขสมหวัง หินก้อนใหญ่เป็นสัญลักษณ์แทนเพศชาย หินก้อนเล็กเป็นสัญลักษณ์แทนเพศหญิงนั่นเอง หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ


เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island)

เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island)
            เกาะขนาดย่อมตั้งอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองโทบะซึ่งอยู่ห่างจากอิเสะไปไม่ไกล เกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการเพาะเลี้ยงหอยมุกคุณภาพดีโดย “โคกิชิ มิกิโมโตะ” (Kokichi Mikimoto) บุรุษผู้บุกเบิกที่ทำให้ไข่มุกกลายเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล บนเกาะจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์โคกิชิขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่าน