เมืองหลานโจว (Lanzhou: 兰州市) เมืองเอกในมณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหลานโจวมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ทางผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหม ชื่อเดิมว่า "จินเฉิง" (Jincheng) แต่ได้เปลี่ยนมาเป็นหลานโจวในสมัยราชวงศ์สุย


ภูเขาเจดีย์ขาว (White Pagoda Mountain: 白塔山)
ภาพ: China & Asia Cultural Travel

ภูเขาเจดีย์ขาว (White Pagoda Mountain)
• ภูเขาทางตอนเหนือของแม่น้ำเหลือง ภูเขาเจดีย์ขาวทำหน้าที่ปราการธรรมชาติของเมือง บนเขามีวัดเจดีย์ขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ลามะจากทิเบตที่มรณะภาพระหว่างเดินทางผ่านมายังหลานโจว ภูเขาเจดีย์ขาว


วัดปิ่งหลิง (Bingling Temple: 炳灵寺)
ภาพ China Discovery

วัดปิ่งหลิง (Bingling Temple)
• ประติมากรรมวัดถ้ำมรดกโลกบนเส้นทางสายไหม เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตก ณ บริเวณจุดที่เป็นลำธารไหลผ่าน แนวผาถูกเจาะลึกเข้าไปเป็นโพรงถ้ำ ภายในมีพระพุทธรูปแกะสลักและจิตรกรรมฝาผนังทางพุทธศาสนาจำนวนมาก วัดปิ่งหลิง