มาถึงเมืองแห่งประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจีนในมณฑลกานซูคือเมืองหลานโจว (Lanzhou) เมืองเอกในมณฑลกานซูที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ในอดีตนั้นเมืองหลานโจวหรือ “หลันโจว” ถือเป็นทางผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหม ชื่อเดิมของเมืองคือ “จินเฉิง” (Jincheng) แต่ได้เปลี่ยนมาเป็นหลานโจวในสมัยราชวงศ์สุย แต่สภาพความเป็นเมืองอุตสาหกรรมและชุมทางรถไฟทำให้หลานโจวเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดแห่งหนึ่งของจีนและมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มากนัก


วัดเจดีย์ขาว (White Pagoda Temple)

วัดเจดีย์ขาว (White Pagoda Temple)
            วัดโบราณตั้งอยู่บนเขาไป๋ถ่าซานทางตอนเหนือของแม่น้ำหวงเหอ ภายในวัดเจดีย์ขาวแห่งนี้มีเจดีย์ขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ลามะจากทิเบต มีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตเจงกิสข่านได้นิมนต์ลามะจากทิเบตมาสอนพระธรรมที่มองโกลแต่ระหว่างที่ท่านเดินทางกลับได้เกิดอาพาธและมรณะภาพลงที่หลานโจว เจงกิสข่านจึงมีบัญชาให้สร้างองค์เจดีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่าน ส่วนเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นได้รับบูรณะใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง ส่วนสีของเจดีย์นั้นก็เป็นสีน้ำตาลต่างจากชื่อเรียกนิดหน่อย


วัดปิงหลิง (Bingling Temple)

วัดปิงหลิง (Bingling Temple)
            วัดโบราณที่เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตก ณ บริเวณจุดที่เป็นลำธารไหลผ่าน เอกลักษณ์สำคัญของวัดปิงหลิงซื่อคือมีแนวผาสูงกว่า 60 เมตรซึ่งถูกเจาะลึกเข้าไปเป็นถ้ำ ภายในมีประติมากรรมและจิตรกรรมฝาผนังทางพุทธศาสนาจำนวนมากจนได้ชื่อ “วัดถ้ำพันพระ” (Thousand Buddha Caves) อันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่ศรัทธาพุทธศาสนาให้มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย