แม้เซี่ยงไฮ้จะได้ชื่อว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน แต่ในสภาพบ้านเมืองที่ทันสมัยก็ยังมีศาสนสถานให้คนได้เข้าไปกราบไหว้สงบจิตใจ ดังเช่นที่เราจะแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้คือวัดหลงหัว (Longhua Temple) วัดคู่บ้านคู่เมืองของเซี่ยงไฮ้


วัดหลงหัว (Longhua Temple)

            วัดหลงหัวซื่อเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ประวัติของวัดความเป็นมาของวัดต้องเล่าย้อนกลับไปในสมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมารดาผู้ล่วงลับจึงเกิดเป็นวัดขึ้นครั้งแรกโดยในตอนนั้นใช้ชื่อวัดว่า “วัดเซียนซื่อ” แต่ต่อมาได้จึงได้เปลี่ยนเป็นหลงหัวซื่อ


เจ้าแม่กวนอิมพันกรวัดหลงหัว (Longhua Temple)

            ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละหลังมีรูปปั้นพระพุทธรูปและเทพผู้พิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรรายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์


เจดีย์หลงหัว (Longhua Temple)

            ด้านตรงข้ามวัดมีเจดีย์หลงหัว (Longhua Pagoda) เจดีย์แปดเหลี่ยมโบราณ 6 ชั้น สูง 44 เมตร เป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 922 แทนเจดีย์องค์เดิมแต่ไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน


วัดหลงหัว (Longhua Temple)

            วัดหลงหัวถูกทำลายในสมัยราชวงศ์ถังและถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมื่อปี 977 ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัด “กงเซียง” (Kong Xiang Temple) แต่ก็เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อวัดหลงหัวอีกครั้งในสมัยจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง