ภายหลังจากย้ายเมืองหลวงจากซีอานมายังเมืองลั่วหยาง (Luoyang) ก็ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับความสำคัญจนมีความเจริญอย่างมาก เมืองลั่วหยางตั้งอยู่ทางตะวันออกในมณฑลเหอหนาน ในสมัยราชวงศ์ถังและซ่งถือได้ว่าเมืองลั่วหยางนั้นมีความเจริญสูงที่สุดโดยเฉพาะความเจริญทางพุทธศาสนาทำให้ในเมืองมีประติมากรรมโบราณและวัดตั้งอยู่หลายแห่งทั่วทั้งเมือง


ถ้ำผาหลงเหมิน (Longmen Grottoes)

ถ้ำผาหลงเหมิน (Longmen Grottoes)
            แหล่งอารยธรรมโบราณในยุคที่พุทธศาสนามีความเจริญถึงขีดสุด ถ้ำผาหลงเหมินตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลั่วหยางลงมาทางใต้ราว 12 กิโลเมตร ประติมากรรมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อในช่วงศตวรรษที่ 5-7 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ประติมากรรมถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดของจีน ถ้ำผาหลงเหมิน


วัดม้าขาว (White Horse Temple)

วัดม้าขาว (White Horse Temple)
            วัดม้าขาวตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลั่วหยางมาทางตะวันออกราว 13 กิโลเมตร ตัววัดสร้างขึ้นเมือปี 68 ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเพื่อใช้เป็นสถานที่แปลพระสูตรจากภาษาอินเดียเป็นภาษาจีนครั้งแรกตามตำนานเล่ากันว่าพระภิกษุสองรูปได้อัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียมาบนหลังม้าสีขาว วัดนี้จึงถูกตั้งชื่อว่าวัดม้าขาวเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเจ้าม้าตัวนั้น วัดม้าขาว


เขาซงซาน (Mount Song)

เขาซงซาน (Mount Song)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญในเรื่องจิตใจของชาวจีน เขาซงซานหรือในสำเนียงจีนคือ “ซงซัว” ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลั่วหยางออกไปราว 80 กิโลเมตร เขาแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทางลัทธิเต๋าของจีน บนเขาประกอบด้วยยอดเขาสำคัญ 3 ยอด โดยเฉพาะเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดเส้าหลินที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องศิลปะการป้องกันตัว


วัดเส้าหลิน

วัดเส้าหลิน (Saolin Temple)
            คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันมากเพราะเชื่อว่าหลายคนรู้จักวัดนี้กันดี วัดเส้าหลินเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนโดยเฉพาะในเรื่องศิลปะการป้องกันตัว หลายคนรู้จักวัดเส้าหลินกันในชื่อ “เสี้ยวลิ้มยี่” ภายในวัดมีอารามและวิหารตั้งอยู่หลายแห่ง ส่วนที่ด้านหลังวัดมีป่าเจดีย์ซึ่งเป็นสุสานของอดีตเจ้าอาวาสและหลวงจีนอาวุโสระดับปรมาจารย์ที่ได้มรณะภาพลงแล้วตั้งเรียงรายอยู่ วัดเส้าหลิน