หากต้องการสัมผัสปราสาทโบราณที่เก่าแก่และสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งก็ต้องไปเยือนเมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เมืองใหญ่อันดับ 2 ในจังหวัดนางาโนะ (Nagano) เมืองมัตสึโมโตะเป็นที่รู้จักกันในฐานะแหล่งปลูกวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและแน่นอนว่าเป็นที่ตั้งของปราสาทที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น


ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)

ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)
            ปราสาทโบราณตั้งอยู่บนกำแพงล้อมรอบด้วยคูน้ำ ตัวปราสาทสร้างเมื่อปี 1593 เพื่อใช้เป็นสถานที่หลบภัยและวางยุทธศาสตร์ ปราสาทมัตสึโมโตะเป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติและเป็นสมบัติสำคัญของชาติในปี 1930 ปราสาทมัตสึโมโตะ


พิพิธภัณฑ์กาลเวลา (Matsumoto Timepiece Museum)

พิพิธภัณฑ์กาลเวลา (Matsumoto Timepiece Museum)
            พิพิธภัณฑ์กาลเวลาตั้งอยู่ตรงหัวมุมจนนึกว่าเป็นหอนาฬิกา พิพิธภัณฑ์สร้างเมื่อปี 2002 เพื่อเก็บรักษานาฬิกาเนื่องจากในอดีตที่นี่ได้รับนาฬิกาจำนวนมากมาจากผู้คนในเมืองจนไม่มีที่จะเก็บ ที่ด้านหน้ามีนาฬิกาลูกตุ้มที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์ ภายในจัดแสดงนาฬิกาโบราณทั้งแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นกว่า 300 เรือน ซึ่งทุกเรือนยังคงสามารถใช้งานได้


พิพิธภัณฑ์โรงเรียนไคจิ (Kaichi School Museum)

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนไคจิ (Kaichi School Museum)
            พิพิธภัณฑ์ดัดแปลงจากอาคารของโรงเรียนไคจิซึ่งเป็น 1 ในโรงเรียนยุคแรกๆของญี่ปุ่น อาคารเรียนสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตก ในปี 1965 ถูกแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในจัดแสดงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนเมื่อครั้งอดีตให้ชม


ฟาร์มวาซาบิไดโอ (Daio Wasabi Farm)

ฟาร์มวาซาบิไดโอ (Daio Wasabi Farm)
            ฟาร์มวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ฟาร์มวาซาบิไดโอตั้งอยู่ในอะซุมิโนะ (Azumino) ใกล้กับมัตสึโมโตะ ที่นี่เป็นแหล่งปลูกวาซาบิที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมและเรียนรู้การเพาะพันธุ์วาซาบิคุณภาพดีโดยจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวาซาบิให้ได้ลิ้มลองทั้งเครื่องดื่มและไอศกรีม