เมืองหนานจิง (Nanjing: 南京) เมืองเอกของมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน เมืองหนานจิง หรือในบางสำเนียงว่า "นานกิง" (Nanking) เคยมีสภาพไม่ต่างไปจากขุมนรกเมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกมาสังหารผู้คนเป็นว่าเล่นและภาพแห่งความทรงจำนั้นยังคงอยู่ต่อไปยังชั่วลูกชั่วหลาน (การสังหารหมู่ที่นานกิง)


ทะเลสาบเสวียนอู่ (Xuanwu Lake)
ภาพประกอบ: Vision of Travel

ทะเลสาบเสวียนอู่ (Xuanwu Lake)
ทะเลสาบเก่าแก่ที่ได้รับการดูแลอย่างดีภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลจีน ประวัติความเป็นมาของทะเลสาบเสวียนอู่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์ฉิน โดยเชื่อกันว่าในอดีตเคยมีมังกรสีดำซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ทะเลสาบเสวียนอู่


สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี (Nanjing Yangtze River Bridge)
ภาพประกอบ: China Qiao

สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี (Nanjing Yangtze River Bridge)
สะพานทอดข้ามแม่น้ำแยงซีแห่งที่ 3 ของจีน สะพานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง สร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานเมื่อปี 1968 โดยสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีแห่งนี้ถือเป็นสะพานแห่งแรกที่ออกแบบและสร้างโดยเทคนิคของสถาปนิกจีน สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี


กำแพงเมืองหนานจิง (City Wall of Nanjing)
ภาพประกอบ: China Xinhua News

กำแพงเมืองหนานจิง (City Wall of Nanjing)
กำแพงเมืองโบราณที่ยาวที่สุดในโลกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกราน กำแพงออกแบบโดยจักรพรรดิหงอู่ การก่อสร้างต้องใช้เวลานานกว่า 20 ปี อิฐแต่ละก้อนที่นำมาใช้สร้างกำแพงนั้นจะมีการสลักชื่อของแรงงานเอาไว้เพื่อที่ว่าในกรณีที่มีก้อนใดเสียหายจะได้ลงโทษถูกคน กำแพงเมืองหนานจิง


อนุสรณ์สถานการสังหารหมู่หนานจิง (Nanjing Massacre Memorial)

อนุสรณ์สถานการสังหารหมู่หนานจิง (Nanjing Massacre Memorial)
อนุสรณ์สถานสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ในหนานจิงอันเปรียบเสมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันลบเลือนได้ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพถ่าย รูปปั้นของชาวจีนที่พยายามหนีเอาชีวิตรอดและหลักฐานแสดงถึงความโหดร้ายของกองทัพญี่ปุ่นที่กระทำต่อชาวเมืองเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1937 ทั้งการทำลายล้างบ้านเรือน การข่มขืนสตรีไม่เลือกหน้าและการสังหารชาวจีนกว่าสามแสนคนอย่างบ้าคลั่ง


พระราชวังราชวงศ์สวรรค์ (Worshipping Heaven Palace)

พระราชวังราชวงศ์สวรรค์ (Worshipping Heaven Palace)
พระราชวังราชวงศ์สวรรค์หรือภาษาจีนว่า ‘ฉาวเทียนกง’ (Chaotian Gong) ศาลเจ้าในลัทธิขงจื๊อสร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หนานซ่งเมื่อปี 390 ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงพระราชวังถูกใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาโดยมีการสร้างอาคารเรียนสำหรับชนชั้นสูงขึ้นในอาณาเขตศาลเจ้า ในอดีตพระราชวังนี้เคยถูกทำลายลงโดยกบฏไท่ผิงจนกระทั่งต่อมาได้มีการบูรณะอาคารขึ้นมาใหม่ในปี 1986 ดังที่เห็นในปัจจุบัน


หอกลอง (Drum Tower)

หอกลอง (Drum Tower)
‘หอกลองกู่โหลว’ (Gu Lou) หอกลองโบราณที่เหลือเพียงตัวกลอง สร้างเสร็จเมื่อปี 1382 เพื่อใช้ตีบอกสัญญาณเวลาและเตือนภัยเมื่อข้าศึกเข้ารุกราน ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไม่ไกลเป็นที่ตั้งของ ‘หอระฆังจงโหลว’ (Zhong Lou) สถานที่ประกอบพิธีสำคัญสร้างเมื่อปี 1388 เพื่อให้อยู่คู่กับหอกลอง


วัดหลิงกู่ (Linggu Temple)
ภาพประกอบ: Bert Heesterbeek

วัดหลิงกู่ (Linggu Temple)
วัดเก่าแก่ที่เคยได้รับการยกให้เป็นวัดพุทธที่ดีที่สุดในโลก วัดหลิงกู่สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์เหลียงโดยเคยมีขนาดใหญ่มาก แต่สภาพวัดที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เหลือรอดมาจากสงคราม ไฮไลท์สำคัญของวัดหลิงกู่อยู่ที่หอไร้คานและเจดีย์ 9 ชั้น วัดหลิงกู่


สุสานดร.ซุนยัตเซ็น (Mausoleum of Sun Yatsen: จงซานหลิง: 中山陵)
ภาพประกอบ: China Discovery

สุสานดร.ซุนยัดเซ็น (Mausoleum of Sun Yatsen)
สุสานขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาจื่อจิงซาน สุสานดร.ซุนยัดเซ็นสร้างขึ้นตามความปรารถนาก่อนเสียชีวิตของท่านซึ่งต้องการให้ฝังร่างของตัวเองเอาไว้ที่นี่เพื่อเฝ้ามองความเป็นไปของบ้านเมืองในอนาคต สุสานดร.ซุนยัดเซ็น


สุสานหมิงเซี่ยวหลิง (Ming Xiaoling Mausoleum)
ภาพประกอบ: China Dragon Tours

สุสานหมิงเซี่ยวหลิง (Ming Xiaoling Mausoleum)
สุสานหลวงแห่งราชวงศ์หมิง สถานที่ฝังพระศพจักรพรรดิหงอู่และจักรพรรดินีหม่า สุสานหมิงเซี่ยวหลิงตั้งอยู่บริเวณชานเมืองทางตะวันออกของเมือง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เส้นทางเดินสู่สุสานมีหินสลักรูปสัตว์และขุนนางเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด สุสานหมิงเซี่ยวหลิง


เจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งนานกิง (The Porcelain Tower of Nanjing)

เจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งนานกิง (The Porcelain Tower of Nanjing)
เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เจดีย์แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณล้ำค่าของจีนและได้รับการยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งนานกิง


วัดจีหมิง (Jiming Temple)
ภาพประกอบ: Jiming Temple

วัดจีหมิง (Jiming Temple)
วัดคู่บ้านคู่เมืองซึ่งถือเป็น 1 ในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนานกิง วัดจีหมิงซื่อเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์เหลียง ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ภายในมีวิหารเก่าแก่ประดิษฐานพระพุทธรูป เจดีย์โบราณและที่พลาดไม่ได้เลยคือเจดีย์ 7 ชั้นที่ตั้งตระหง่านโดดเด่น วัดจีหมิง