สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับวัฒนธรรมและความงามทางธรรมชาติไปพร้อมๆกันก็ต้องนึกถึงเมืองนิกโก้ หรือ นิคโก้ (Nikko) เมืองสำคัญของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก เมืองนิกโก้ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโทชิกิ (Tochigi) ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆแต่กลับเต็มไปด้วยมนเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมสไตล์ญี่ปุ่น


ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)

ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)
            ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองนิคโก้ ศาลเจ้าโทโชกุสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่โทกุงาวะ อิเอยาสุ โชกุนคนแรกของตระกูลโทกุงาวะผู้ถูกยกให้มีสถานะอยู่ในระดับเดียวกับเทพพระเจ้า ภายในศาลเจ้าประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลังที่ตกแต่งด้วยสุดยอดสถาปัตยกรรมของช่างญี่ปุ่นผสานเข้ากับความเชื่อตามแบบจีน ศาลเจ้าโทโชกุ


วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple)

วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple)
            ต่อจากศาลเจ้าสำคัญก็มาถึงวัดที่สำคัญที่สุดในเมืองนิคโก้ วัดรินโนจิประกอบไปด้วยศาลาหลักสองหลังได้แก่ ศาลาหลังใหญ่เรียกว่า “ซันบุตซึ” (Sanbutsu) สร้างเมื่อปี 1648 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไม้กะสลักปิดทองสูง 8 เมตร 3 องค์ คือ เจ้าแม่กวนอิมพันกร พระอมิตพุทธและพระพุทธรูปม้าอยู่กลางพระนลาต ส่วนศาลาอีกแห่งตั้งอยู่ด้านหลังคือ “ศาลาไดโกมะ” (Dai Goma) ภายในมีป้ายบูชาดวงวิญญาณของเจ้าอาวาสแต่ละรุ่นของวัดที่ล่วงลับไปแล้วตั้งเรียงรายอยู่หลายป้าย


ศาลเจ้าฟูตาราซัน (Futarasan Shrine)

ศาลเจ้าฟูตาราซัน (Futarasan Shrine)
            ศาลเจ้าคลาสสิกแห่งนิคโก้ ศาลเจ้าฟูตาราซันสร้างขึ้นเมื่อปี 782 เพื่อเป็นที่สถิตของเทพเจ้าในลัทธิชินโต 3 องค์ ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นผู้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่หมู่เกาะญี่ปุ่น ส่วนตรงหน้าศาลเจ้ามีโคมสำริดขนาดใหญ่ถูกล้อมด้วยรั้วสีแดงเรียกว่าโคมปิศาจ ด้านนอกศาลเจ้าเต็มไปด้วยบรรยากาศร่มรื่นของธรรมชาติ ศาลเจ้าฟูตาราซัน


สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge)

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge)
            สะพานโบราณที่ถูกยกให้เป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สะพานชินเคียวมีลักษณะเป็นสะพานโค้งสีแดงทอดข้ามแม่น้ำมีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร และสูงจากระดับน้ำ 10 เมตร โดยในอดีตนั้นจะมีเพียงเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้นที่สามารถเดินบนสะพานนี้ได้ ส่วนปัจจุบันนั้นประชาชนสามารถเดินผ่านได้ สะพานชินเคียว


ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Chuzenji Lake)

ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Chuzenji Lake)
            ทะเลสาบขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองนิกโก้ ทะเลสาบชูเซ็นจิตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,269 เมตร ริมทะเลสาบเป็นป่าเขียว มีโรงแรมตั้งอยู่เรียงรายคอยให้บริการนักท่องเที่ยว จากทะเลสาบชูเซ็นจิสามารถมองเห็นภูเขานันไต (Nantai Mount) ได้อย่างชัดเจนจึงเหมาะแก่การตั้งแค้มป์ค้างคืนและทำกิจกรรมยามค่ำคืนเอโดะ วันเดอร์แลนด์ (Edo Wonderland)

เอโดะ วันเดอร์แลนด์ (Edo Wonderland)
            เมืองจำลองในสมัยเอโดะ ภายในมีบ้านเรือนและร้านค้าแบบโบราณตั้งอยู่เรียงรายตลอดทาง นอกจากอาคารบ้านเรือแล้วภายในเมืองจำลองยังมีการแสดงกลางแจ้งที่สื่อถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้ดีก็คือ “นินจา vs ซามูไร” และพาเรด “โอยรัน” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนที่นี่เลยทีเดียว หรือหากต้องการสัมผัสเข้าไปถึงความเป็นญี่ปุ่นอีกขั้นที่นี่ก็มีบริการเช่าชุดแต่งกายแบบโบราณที่ให้สวมใส่เดินไปทั่วเมืองจำลอง