เมืองนิกโก (Nikko: 日光市) เมืองเล็กๆในจังหวัดโทชิกิ ประเทศญี่ปุ่น บรรยากาศภายในเมืองนิกโก (นิคโก้) เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมโบราณผสมผสานธรรมชาติอันสวยงามน่าชมสมกับการเป็นเมืองแห่งมรดกโลกที่ไม่ไปเยือนไม่ได้จริงๆ


ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)
ภาพ: Viator

ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine): ศาลเจ้าใหญ่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่โชกุนคนแรกของตระกูลโทกุงาวะผู้ถูกยกให้มีสถานะอยู่ในระดับเดียวกับเทพเจ้า ภายในศาลเจ้ามีอาคารที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมของช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นผสานเข้ากับความเชื่อตามแบบจีน ศาลเจ้าโทโชกุ

วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple): วัดพุทธที่สำคัญที่สุดของเมืองนิคโก ภายในวิหารหลักของวัดประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลัก 3 องค์ ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิมพันกร พระอมิตพุทธและพระพุทธรูปม้า วิหารรองมีป้ายบูชาดวงวิญญาณเจ้าอาวาสแต่ละรุ่น วัดรินโนจิ

ศาลเจ้าฟูตาราซัน (Futarasan Shrine): ศาลเจ้าสถิตเทพเจ้าในลัทธิชินโตที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่หมู่เกาะญี่ปุ่น ด้านหน้าศาลเจ้ามีโคมสำริดขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยรั้วสีแดง บริเวณรอบศาลเจ้าเต็มไปด้วยบรรยากาศร่มรื่นของธรรมชาติเขียวขจี ศาลเจ้าฟูตาราซัน

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge): สะพานโค้งสีแดงทอดข้ามแม่น้ำซึ่งถูกยกให้เป็นหนึ่งในสามสะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น สะพานชินเคียวเป็นประตูสู่แหล่งมรดกโลกในเมืองนิคโก ในอดีตผู้ที่สามารถเดิมข้ามสะพานได้มีเพียงเชื้อพระวงศ์หรือบรรดาเจ้าขุนมูลนายเท่านั้น สะพานชินเคียว


ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Chuzenji Lake)
ภาพ: Viator

ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Chuzenji Lake): ทะเลสาบขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมือง ทะเลสาบชูเซ็นจิตั้งอยู่ที่ความสูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ริมทะเลสาบเป็นผืนป่า มีโรงแรมตั้งอยู่เรียงรายคอยให้บริการนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็น "ภูเขานันไต" ได้อย่างชัดเจนจึงเหมาะแก่การตั้งแคมป์ค้างคืนและทำกิจกรรมยามค่ำคืน

เอโดะ วันเดอร์แลนด์ (Edo Wonderland): เมืองจำลองบรรยากาศสมัยเอโดะ ภายในมีบ้านเรือนและร้านค้าแบบโบราณตั้งอยู่เรียงรายตลอดสาย มีการแสดงกลางแจ้งที่สื่อถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่น อาทิ นินจา ซามูไรและขบวนพาเรดโอยรัน เอโดะ วันเดอร์แลนด์