ในเมืองที่มีความสำคัญในญี่ปุ่นย่อมมีการสร้างปราสาทขึ้นมาเป็นศูนย์กลาง สำคัญเมืองโอซาก้าเองก็เช่นกันเพราะที่นี่มีปราสาทที่มีชื่อเสียงและประวัติผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานนั่นคือปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่ผ่านการถูกทำลายมาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังกลับมาได้ทุกครั้ง


ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)

            ปราสาทโอซาก้าเป็นสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทประกอบด้วยโครงสร้าง 13 อย่างที่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้เป็นทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรมของชาติ อย่างเช่นบานประตูขนาดใหญ่ ป้อมปราการรอบนอก


ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)

            ปราสาทโอซาก้าสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1583 ตามบัญชาโชกุนโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) โดยได้รับความช่วยเหลือจากไดเมียวทั่วประเทศ ในการก่อสร้างใช้แรงงานหลายหมื่นคน รวมเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี
            ผนังกำแพงทำจากก้อนหินขนาดใหญ่สูงกว่า 30 เมตร หอสูงของปราสาทได้รับการบูรณะใหม่หลังจากถูกโทกุงาวะ อิเอยาสุทำลายลง โดยในการซ่อมแซมในครั้งนี้ได้นำโครงสร้างอันงดงามของกำแพงแบบดั้งเดิมกลับมาให้เห็นอีกครั้งและเสร็จสมบูรณ์ในปี 1997            อาคารปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ที่ชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของเมือง ด้านในตัวปราสาทจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายและเรื่องราวความเป็นมาของปราสาทโอซาก้า โดยเฉพาะในยุคของโชกุนโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทในครั้งแรก