สำหรับผู้ที่ศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอิมเชื่อว่าหลายคนคงคิดที่จะไปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมด้วยตัวเองถึงเมืองจีนให้ได้สักครั้งในชีวิต และสถานที่ที่หลายคนคิดถึงนั้นก็ต้องเป็นเกาะผู่โถวซาน (Putuo Mountain, Putuo Shan) ซึ่งเชื่อกันว่าที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสถานที่สถิตองค์เจ้าแม่กวนอิมนั่นเอง


ผู่โถวซาน (Putuo Mountain)

            ผู่โถวซาน ผู่ถัวซาน หรือ ผู่ถ่อซาน (แล้วแต่สำเนียง) ตั้งอยู่บริเวณทะเลตงไห่ทางด้านตะวันออกสุดของจีน ผู่โถวซานเป็น 1 ในยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีนแม้ว่าสภาพภายนอกจะเป็นเหมือนเกาะมากกว่าที่จะเรียกจะยอดเขาก็ตาม ส่วนการเดินทางไปยังผู่โถวซานสามารถไปได้ทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ


ผู่โถวซาน (Putuo Mountain)

            บนเกาะมีวัดตั้งกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งทั่วทั้งเกาะ บางแห่งก็ตั้งองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์ประธาน โดยเฉพาะวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป (Reluctant to Go Guan Yin Temple) ที่มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งยังไม่บรรลุเป็นโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมได้บำเพ็ญอยู่ที่วัดนี้ ต่อมาชาวญี่ปุ่นได้ท่านไปประเทศญี่ปุ่นโดยจับลงเรือแต่ท่านก็กระโดดลงจากเรือทั้งๆที่แล่นออกจากฝั่งแล้ว เมื่อเห็นท่านไม่ยอมจากไปไหนและกระโดลงจากเรือถึง 3 ครั้งชาวญี่ปุ่นจึงตัดใจแล้วองค์เจ้าแม่กวนอิมก็ได้บรรลุเป็นโพธิสัตว์


รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ผู่โถวซาน (Putuo Mountain)

            แต่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของผู้ที่มาเยือนเกาะผู่โถวซานคือการได้สักการะรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ สูง 33 เมตร หล่อจากสำริดสีเหลืองอร่ามยืนตระหง่านสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ที่ฐานมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กปางต่างๆอีกนับร้อยองค์