หากกล่าวถึงวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วคงต้องยกให้กับวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมกรุงโตเกียว อันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่มักถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมทัวร์โตเกียวที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือน


วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple)

            วัดเซ็นโซจิตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าอาซากุสะในเขตอาซากุสะผู้คนจึงเรียกที่นี่ในอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดอาซากุสะ” (Asakusa Temple) เซ็นโซจิเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ตัววัดสร้างเมื่อปี 628 เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กขนาด 5 นิ้ว


วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple)

            เอกลักษณ์ที่ทำให้ผู้คนจดจำวัดเซ็นโซจิได้ดีคือโคมสีแดงขนาดใหญ่น้ำหนัก 670 ตัน แขวนอยู่ที่ด้านซ้ายของประตูใหญ่ทางเข้าชื่อ “คามินาริมง” (Kaminarimon) หรือประตูสายฟ้า (Thunder Gate) ด้านขวาประตูจะเป็นรูปสลักเทพเจ้าแห่งสายลม


วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple)

            ตามตำนานกล่าวว่าพี่น้องชาวประมงน้องชื่อ “ฮิโนคุมะ ฮามานาริ” (Hinokuma Hamanari) และ “ฮิโนคุมะ ทาเคนาริ” (Hinokuma Takenari) ได้ออกหาปลาในแม่น้ำซูมิดะ (Sumida River) แล้วทอดแหติดองค์เจ้าแม่กวนอิมขึ้นมา แม้จะพยายามทิ้งลงแม่น้ำกี่ครั้งองค์เจ้าแม่ก็จะติดแหขึ้นมาทุกครั้งทำให้หัวหน้าหมู่บ้านที่รู้เรื่องนี้สั่งให้สร้างวัดขึ้นมาเพื่อให้คนในหมู่บ้านบูชา