แชงกรีล่า (Shangri-La: 香格里拉市) นครระดับเทศมณฑลในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตตี๋ชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อเดิมว่า "จงเตี้ยน" (Zhongdian: 中甸县) หมายความว่า "ศูนย์กลางแห่งท้องทุ่ง" แต่เปลี่ยนมาใช้ชื่อแชงกรีล่าในปี 2001 จากความพยายามในการตามหาดินแดนที่มีความงดงามใกล้เคียงกับฉากหลังในนวนิยายและภาพยนตร์เรื่อง "The Lost Horizen"


ช่องเขาเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge)
ภาพ: Top China Travel

สถานที่ท่องเที่ยวในแชงกรีล่า
• ช่องเขาเสือกระโจน: โตรกธารที่ลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของเทือกเขาหิมะทาปากับภูเขาหิมะมังกรหยก ตลอดสองข้างกระแสน้ำถูกขนาบด้วยหน้าผาสูงรวมระยะทางกว่า 17 กิโลเมตร ตำแหน่งที่เรียกว่าโตรกเสือกระโจนเป็นจุดที่แคบที่สุดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดเดียวที่เสือจะใช้กระโดดข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัย โตรกเสือกระโจน

• วัดซงจ้านหลิน: วัดทิเบตตั้งอยู่บนเนินเขาที่ความสูง 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล วัดซงจ้านหลินเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน สร้างในสมัยดาไลลามะองค์ที่ 5 โดยจำลองแบบมาจากพระราชวังโปตาลาในกรุงลาซาเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตและเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในแชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิน

• ทะเลสาบปิทาไห่: ทะเลสาบในเขตอุทยานปิทาไห่บนระดับความสูง 3,539 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทะเลสาบปิทาไห่เป็นทะเลสาบที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนาน ความยาวของทะเลสาบปิทาไห่อยู่ที่ 3,000 เมตร และกว้าง 700 เมตร น้ำในทะเลสาบใสสะอาดจนมองเห็นฝูงปลาสายพันธุ์โบราณแหวกว่ายอย่างอิสระ ทะเลสาบปิทาไห่

• หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน: หุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ ในวันที่แดดออกน้ำในแม่น้ำจะเป็นสีน้ำเงิน-ฟ้าสมชื่อหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แต่ในวันฝนตกน้ำในแม่น้ำจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีขาวทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "แม่น้ำสีขาว" สะท้อนถึงความมหัศจรรย์ในแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน