เมืองทาคายามะ (Takayama: 高山市) เมืองหมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณล้อมรอบด้วยเทือกเขาในจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับสมญา "เมืองเกียวโตน้อย" เมืองทาคายามะ (ทาคายาม่า) มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบรรยากาศวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้


หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)
ภาพ: Viator

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)
หมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณที่ยังคงรักษารูปแบบโครงสร้างและวิถีชีวิตผู้คนเอาไว้อย่างดี หมู่บ้านชิราคาวาโกะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง ภายในหมู่บ้านมีบ้านแบบโบราณอยู่ร้อยกว่าหลังซึ่งบางแห่งก็ถูกปรับให้เป็นร้านค้ารวมทั้งที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หมู่บ้านชิราคาวาโกะ


วัดฮิดะ โคคุบังจิ (Hida Kokubunji Temple)
ภาพ: Omairi

วัดฮิดะ โคคุบังจิ (Hida Kokubunji Temple)
วัดโบราณคู่เมืองสร้างเมื่อปี 746 สมัยจักรพรรดิโชมุในยุคนาระเพื่อขอพรให้ประเทศเกิดความสงบรุ่งเรือง ด้านหน้าวัดมีตุ๊กตาซารุโบโบะสีแดงแขวนไว้บนราง มีเจดีย์สามชั้นที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1821 ในยุคเอโดะกับต้นแปะก๊วยขนาดใหญ่ตั้งอยู่คู่กันเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้


พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฮิดะ (Hida Folk Village)
ภาพ: Japan Visitor

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฮิดะ (Hida Folk Village)
พิพิธภัณฑ์บ้านแบบโบราณตั้งอยู่บนเชิงเขาท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ภายในมีบ้านแบบโรงนาและแบบกระท่อมบนเขาของชาวไร่ตั้งแต่สมัยเอโดะจนถึงสมัยเมจิโดยรวบรวมจากที่ต่างๆทั่วเมืองทาคายามะและบริเวณใกล้เคียงมาจัดแสดงไว้ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฮิดะ


คามิโคจิ (Kamikochi)
ภาพ: Tourist Journey

คามิโคจิ (Kamikochi)
หุบเขาส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติในเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพที่มีความงดงามเป็นพิเศษ คามิโคจิโอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงใหญ่และแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชพรรณสัตว์ป่า คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ คามิโคจิ