หลีกหนีความทันสมัยในเมืองใหญ่มาสัมผัสกับบรรยากาศของความโบราณก็แนะนำให้มาเมืองทาคายาม่า (Takayama) เมืองหมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณแวดล้อมด้วยเทือกเขาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดกิฟุ (Gifu) เมืองทาคายาม่า (ทาคายามะ) มีบรรยากาศโบราณของญี่ปุ่นจึงเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับสมญาว่าเกียวโตน้อย


หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)
            หมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณที่ยังคงรักษารูปแบบโครงสร้างและวิถีชีวิตผู้คนเอาไว้อย่างดี หมู่บ้านชิราคาวาโกะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองทาคายาม่า ภายในหมู่บ้านมีบ้านแบบโบราณอยู่ร้อยกว่าหลังซึ่งบางแห่งก็ถูกปรับให้เป็นร้านค้ารวมทั้งที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หมู่บ้านชิราคาวาโกะ


วัดโคคุบังจิ (Kokubunji Temple)

วัดโคคุบังจิ (Kokubunji Temple)
            วัดโบราณที่อยู่คู่กับเมืองมาอย่างยาวนาน วัดโคคุบังจิสร้างเมื่อปี 746 โดยจักรพรรดิโชมุในสมัยนาระเพื่อขอให้ประเทศมีความสงบรุ่งเรือง ที่ด้านหน้าของวัดมีตุ๊กตาซารุโบโบะสีแดงแขวนไว้บนราง ส่วนจุดเด่นของโคคุบังจิคือเจดีย์สามชั้นที่สร้างขึ้นในปี 1821 ในสมัยเอโดะกับต้นแปะก๊วยขนาดใหญ่ตั้งอยู่คู่กันเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้


พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฮิดะ (Hida Folk Village)

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฮิดะ (Hida Folk Village)
            พิพิธภัณฑ์บ้านแบบโบราณอีกแห่งหนึ่งของเมืองทาคายาม่า พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฮิดะหรือ “ฮิดะ โนะ ซาโตะ” (Hida no Sato) ตั้งอยู่บนเชิงเขามัตสึคุรายามะ (Matsukurayama) ทางตะวันตกของเมือง ภายในมีบ้านแบบโรงนาและแบบกระท่อมบนเขาของชาวไร่ตั้งแต่สมัยเอโดะจนถึงสมัยเมจิจากที่ต่างๆทั่วเมืองทาคายามะและบริเวณใกล้เคียงมาจัดแสดงไว้ ส่วนบรรยากาศโดยรอบนั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำและเขา