เมืองซีหนิง (Xining: 西宁市) เมืองเอกตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองซีหนิงตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ระดับความสูงกว่า 2 กิโลเมตร ได้ชื่อว่า "เมืองแห่งฤดูร้อน" ในอดีตเมืองซีหนิงเป็นจุดผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหม ปัจจุบันซีหนิงเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต เส้นทางรถไฟที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก


วัดถาเออร์ (Ta’er Temple)
ภาพ: China Tour

วัดถาเออร์ (Ta’er Temple)
วัดนิกายหมวกเหลืองในพุทธศาสนาทิเบต ก่อตั้งเมื่อปี 1583 ตรงบริเวณที่เป็นบ้านเกิดของพระสังกัปปะผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลือง เคยถูกทำลายในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ภายในวัดมีโบราณวัตถุสามชิ้นที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม วัดถาเออร์


เขาสุริยันจันทรา (Sun and Moon Mountain)
ภาพ: China Dragon Tours

เขาสุริยันจันทรา (Sun and Moon Mountain)
เนินเขาสูงท่ามกลางทุ่งกว้างอยู่ห่างจากตัวเมืองซีหนิงไปประมาณ 90 กิโลเมตร ประวัติของเนินเขามีอยู่ว่าในอดีต "องค์หญิงเหวินเฉิน" ของจีนต้องเดินทางไปอภิเษกกับ "ซงจ้านกัมโป" ผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลือง ระหว่างทางขบวนขององค์หญิงได้มาพักที่เนินแห่งนี้และองค์หญิงรู้สึกคิดถึงบ้านเกิดจึงมีการสร้างรูปสุริยันจันทราขึ้นมาเพื่อให้องค์หญิงหายคิดถึง


ทะเลสาบชิงไห่ (Qinghai Lake)
ภาพ: Pixabay

ทะเลสาบชิงไห่ (Qinghai Lake)
ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีนตั้งอยู่กลางวงล้อมของภูเขาบนพื้นที่กว่า 4,500 ตารางกิโลเมตร สหประชาชาติจัดให้ทะเลสาบชิงไห่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก ชาวทิเบตเรียกว่า "ทะเลสาบเทพ" โดยเป็นแหล่งอาศัยของฝูงปลาจำนวนมาก ทางด้านตะวันตกของทะเลสาบเป็นที่อยู่ของห่านป่าและฝูงนกนานาชนิด