มีเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิก็ต้องมีเมืองแห่งฤดูร้อนนั่นคือเมืองซีหนิง (Xining) เมืองเอกทางตะวันออกของมณฑลชิงไห่ (Qinghai) เมืองซีหนิงตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ระดับความสูงกว่า 2 กิโลเมตร ได้ชื่อว่า “จงกั๋วเชี่ยตู” หรือก็คือเมืองแห่งฤดูร้อนของจีน ในอดีตนั้นเมืองซีหนิงเป็นจุดผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหม ในปัจจุบันซีหนิงเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต เส้นทางรถไฟที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกเลยทีเดียว


วัดถาเออร์ (Ta’er Temple)

วัดถาเออร์ (Ta’er Temple)
            อีกหนึ่งวัดสำคัญในนิกายหมวกเหลืองของพุทธศาสนาทิเบต วัดถาเออร์หรือ “วัดคุมบุม” (Kumbum Monastery) ก่อตั้งในปี 1583 ตรงบริเวณที่เป็นบ้านเกิดของพระสังกัปปะผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลืองซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 25 กิโลเมตร วัดถาเออร์เคยถูกทำลายในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ภายในวัดมีโบราณวัตถุสามชิ้นที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมคือ การแกะสลักเนย จิตรกรรมฝาผนังและภาพปักนูนซึ่งถือเป็นมรดกชิ้นสำคัญ


เขาสุริยันจันทรา (Sun and Moon Mountain)

เขาสุริยันจันทรา (Sun and Moon Mountain)
            เนินเขาสูงท่ามกลางทุ่งกว้างอยู่ห่างจากตัวเมืองซีหนิงไปประมาณ 90 กิโลเมตร ประวัติของเขาแห่งนี้มีอยู่ว่าเมื่อครั้งอดีตองค์หญิงเหวินเฉินของจีนต้องเดินทางไปอภิเษกกับซงจ้าน กัมโปผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลือง ระหว่างทางขบวนขององค์หญิงได้มาพักที่เนินแห่งนี้และองค์หญิงก็คิดถึงบ้านเกิดจึงได้มรการสร้างรูปสุริยันจันทราขึ้นมาเพื่อให้องค์หญิงหายคิดถึง


ทะเลสาบชิงไห่ (Qinghai Lake)

ทะเลสาบชิงไห่ (Qinghai Lake)
            ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในจีนตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 4,500 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองมาทางตะวันตก 150 กิโลเมตร โดยสหประชาชาติได้จัดให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก ทะเลสาบชิงไห่อยู่กลางวงล้อมของภูเขา ชาวทิเบตเรียกว่า “ทะเลสาบเทพ” เป็นแหล่งอาศัยของฝูงปลาจำนวนมาก ทางด้านตะวันตกของทะเลสาบเป็นที่อยู่ของห่านป่าและฝูงนกนานาชนิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่นกอพยพย้ายถิ่นจะเข้ามาอาศัยกันอย่างอิสระ