เมืองหยางโจว (Yangzhou: 扬州市) เมืองโบราณระดับจังหวัดในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหยางโจวเคยเป็นดินแดนที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ภูมิประเทศเมืองหยางโจวโอบล้อมด้วยภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน ได้รับการอนุรักษ์ผังเมืองและสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างดี


ทะเลสาบโซ่วซีหู (Shou Xihu Lake: 瘦西湖)
ภาพ: 6Park

ทะเลสาบโซ่วซีหู (Shou Xihu Lake)
• ทะเลสาบที่สวยที่สุดในนครหยางโจว ทะเลสาบโซ่วซีหูมีรูปทรงแคบคดเคี้ยว ตลอดสองฟากฝั่งเต็มไปด้วยแนวต้นหลิวและสถาปัตยกรรมโบราณทำให้มีทัศนียภาพที่งดงามมาก ทะเลสาบโซ่วซีหู


สะพานห้าศาลา (Five Pavilion Bridge)
ภาพ: Freepik

สะพานห้าศาลา (Five Pavilion Bridge)
• สะพานโบราณตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบโซ่วซีหู ด้านบนมีศาลาทรงจีน 5 หลัง ได้รับการยกย่องให้เป็นสะพานที่งดงามด้วยศิลปะผสมผสานความงามของศิลปะภาคใต้และภาคเหนือได้อย่างกลมกลืน


วัดต้าหมิงซื่อ (Daming Temple)
ภาพ: Trip

วัดต้าหมิงซื่อ (Daming Temple)
• วัดจีนที่ชาวญี่ปุ่นมักเดินทางมากราบไหว้สักการะเนื่องจากในอดีตมีภิกษุจากจีนเดินทางไปเผยแพร่พุทธศาสนาและมรณภาพที่ญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างรูปปั้นท่านและอัญเชิญกลับมายังวัดต้าหมิง