เมืองคลาสสิกเมืองจีนนั้นมีอยู่หลายเมือง แต่หากกล่าวถึงเมืองสวรรค์บนพื้นภิภพก็มีอยู่ 2 เมืองและหนึ่งในนั้นก็คือเมืองหยางโจว (Yangzhou) หรือในสำเนียงออกว่า “หยังโจว” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศจีน เมืองหยางโจวเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ของจีนที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ผังเมืองและสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างดีทำให้เป็นอีกหนึ่งเมืองของจีนที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเยือนกันอย่างไม่ขาดสาย


ทะเลสาบโซ่วซีหู (Shou Xihu Lake)

ทะเลสาบโซ่วซีหู (Shou Xihu Lake)
            สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหยางโจว ทะเลสาบโซ่วซีหูมีต้นน้ำไหลมาจากเขาสู่กัง สำหรับชื่อทะเลสาบโซ่วซีหูนั้นแปลตรงตัวว่า “ทะเลสาบตะวันตกเรียวบาง” (Slender West Lake) อันเนื่องมาจากลักษณะที่ยาวแต่แคบและคดเคี้ยวของทะเลสาบ ทะเลสาบมีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ขนาบข้างด้วยต้นหลิวจึงนับได้ว่าเป็นทิวทัศน์ที่งดงามไม่น้อยเลย


สะพานห้าศาลา (Five Pavilion Bridge)

สะพานห้าศาลา (Five Pavilion Bridge)
            หากล่องเรือชมความงามของทะเลสาบโซ่วซีหูก็ต้องผ่านสะพานห้าศาลาหรือในภาษาจีนคือ “อู่ถิงเฉียว” (Wuting Qiao) สะพานโบราณตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบโซ่วซีหู ด้านบนสะพานมีศาลาทรงจีนอยู่ 5 หลังอันเป็นที่มาของชื่อสะพาน สำหรับสะพานห้าศาลาได้รับการยกย่องให้เป็นสะพานที่งดงามด้วยศิลปะผสมผสานความงามของศิลปะภาคใต้และศิลปะทางเหนือได้อย่างกลมกลืนจึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาด


วัดต้าหมิงซื่อ (Da Ming Temple)

วัดต้าหมิงซื่อ (Da Ming Temple)
            วัดพุทธตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหยางโจว วัดต้าหมิงซื่อสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ในอดีตวัดเคยถูกทำลายราบคาบโดยกบฏไท่ผิงแต่ก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ วัดต้าหมิงซื่อเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมักเดินทางมาเยือนเนื่องจากในอดีตพระเจี้ยนเจินจากจีนเดินทางไปเผยแพร่พุทธศาสนาที่เมืองนาราและมรณภาพที่นั่น ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างรูปปั้นปิดทองของท่านและอัญเชิญมายังวัดต้าหมิงในปี 1980 เพื่อเคารพบูชา