ประติมากรรมถ้ำทางพุทธศาสนาทั้ง 3 แห่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนประกอบไปด้วย ถ้ำผาหลงเหมิน ถ้ำผาหยุนกังและถ้ำม่อเกา ในบทความก่อนเราได้แนะนำให้รู้จักกับถ้ำผาหลงเหมินแห่งเมืองลั่วหยางไปแล้ว วันนี้เรามารู้จักกับอีกถ้ำอีกหนึ่งนั่นก็คือ ถ้ำผาหยุนกังแห่งเมืองต้าถง


ถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes)

            ถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes) ประติมากรรมถ้ำแกะสลักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองต้าถงไปทางตะวันตกราว 16 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีถ้ำตั้งกระจัดกระจายโดยรอบรัศมีกว่า 1 กิโลเมตร แม้ถ้ำบางแห่งจะมีสภาพทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงหลงเหลือหลักฐานอันแสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีต


ถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes)

            ถ้ำผาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2001 จากองค์การยูเนสโก สันนิษฐานกันว่าหยุนกังสือคู (Yungang Shiku) น่าจะเริ่มมีการสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยและสร้างต่อเนื่องมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถังซึ่งเป็นยุคที่พุทธศาสนาเจริญสูงสุด


ถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes)

            จำนวนถ้ำน้อยใหญ่ 252 แห่งในหยุนกังสือคูแบ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ 21 แห่ง มีพระพุทธรูปหลายหมื่นองค์ประดิษฐานอยู่ภายใน แต่ปัจจุบันทางการจีนเปิดให้ผู้คนได้เข้าชมเพียง 40 กว่าแห่งเท่านั้น ถ้ำที่ถือเป็นไฮไลท์มีอยู่ 2 แห่งคือถ้ำหมายเลข 5 ภายในมีพระพุทธรูปแกะสลักสูง 17 เมตร อีกแห่งคือถ้ำหมายเลข 6 ภายในมีเจดีย์สลักทรงสี่เหลี่ยมสูง 15 เมตร และภาพแกะสลักชีวประวัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน