แหล่งท่องเที่ยวเมืองจีนที่ไม่ควรพลาดวันนี้มาทำความรู้จักกับหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley) หรือ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติง (Yading National Reserve) หุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติในเมืองแชงกรีล่า


หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley)

            สภาพอากาศในหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินค่อนข้างเย็นสบายเพราะมีหิมะปกคลุมตลอดเกือบทั้งปี จุดสูงสุดของหุบเขาแห่งนี้จะอยู่ที่ยอดเขาสือข่า (Shika Mountain) ด้วยระดับความสูง 4,449 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จึงเรียกที่นี่กันว่า “ภูเขาหิมะสือข่า” (Shika Snow Mountain)


ภูเขาหิมะสือข่า (Shika Snow Mountain) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley)

            นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปบนยอดเขาสือข่าด้วยเคเบิ้ลคอยให้บริการ จากด้านบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบอุทยานได้ 360 องศาและยังมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกในเมืองลี่เจียงได้


แม่น้ำสีขาว (White River) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley)

            ในวันแดดออกน้ำในแม่น้ำจะเป็นสีน้ำเงิน-ฟ้าสมชื่อหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แต่หากฝนตกน้ำในแม่น้ำจะเปลี่ยนกลายเป็นสีขาวจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “แม่น้ำสีขาว” (White River) เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ในแชงกรีล่าที่ต้องไปสัมผัสด้วยตาตัวเอง