เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate: 函館市) เมืองใหญ่อันดับสามบนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ฮาโกดาเตะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งรุ่งอรุณ โดยเป็นเมืองแรกที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติในช่วงที่ญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศ ปัจจุบันเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการติดต่อค้าขายทางน้ำ


ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku: 五稜郭)
ภาพประกอบ: Hokkaido Treasure

ป้อมโกเรียวคาคุ (Goryokaku)
ป้อมปราการใจกลางสวนสาธารณะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ป้อมโกเรียวคาคุสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานอำนาจทางการทหารและป้อมปราการป้องกันการรุกรานจากชาติตะวันตก ปัจจุบันเป็นสถานที่ชมดอกซากุระยอดนิยมบนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ป้อมโกเรียวคาคุ


โมโตมาชิ (Motomachi)
ภาพประกอบ: Hakodate

โมโตมาชิ (Motomachi)
ชุมชนโบราณบริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าและตั้งรกรากในเมืองฮาโกดาเตะตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1850 ภายในย่านนี้จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้สึกราวกับอยู่ย่านชุมชนในยุโรป


ศาลาประชาคมเก่าฮาโกดาเตะ (Old Public Hall of Hakodate Ward: 旧函館区公会堂)
ภาพประกอบ: Good Luck Trip

ศาลาประชาคมเก่าฮาโกดาเตะ (Old Public Hall of Hakodate Ward)
สถาปัตยกรรมแบบอเมริกันโคโลเนียลตั้งอยู่ตามความลาดเอียงของถนนโมโตมาชิ อาคารถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่น สร้างเสร็จในปี 1910 เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับแขกพิเศษของเมืองฮาโกดาเตะ ภายในมีเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ศาลาประชาคมเก่าฮาโกดาเตะ


ฮาโกดาเตะยามราตรีจากเขาฮาโกดาเตะ

เขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate)
จุดชมวิวสำคัญของเมืองฮาโกดาเตะที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้ เขาฮาโกดาเตะมีความสูง 334 เมตร ชาวญี่ปุ่นยกให้เป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวที่สวยที่สุดในโลก เมื่อเดินทางโดยกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปบนยอดเขาจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองฮาโกดาเตะได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ในช่วงกลางวันอาจมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองแบบธรรมดาแต่ไฮไลท์ของเขาฮาโกดาเตะคือการขึ้นมาเยือนในยามค่ำคืนซึ่งจะมองเห็นเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟหลากสีสัน


ศาลเจ้าฮาโกดาเตะฮาจิมัง (Hakodate Hachiman Shrine)
ภาพประกอบ: Hakodate

ศาลเจ้าฮาโกดาเตะฮาจิมัง (Hakodate Hachiman Shrine)
ศาลเจ้าสร้างถวายแด่เทพฮาจิมังเมื่อปี 1445 ศาลเจ้าตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบของป่าเขา เดิมเป็นศาลเจ้าอันดับสองในการจัดอันดับศาลเจ้าชินโต วิหารหลักของวัดสร้างเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีศาลเจ้าจะใช้เป็นสถานที่จัดเทศกาลประจำปีซึ่งจะเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว