เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate: 函館市) เมืองใหญ่อันดับสามบนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมืองฮาโกดาเตะได้ชื่อว่า "เมืองแห่งรุ่งอรุณ" โดยเป็นเมืองแรกที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติในช่วงที่ญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศ ปัจจุบันเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการติดต่อค้าขายทางน้ำ


ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku: 五稜郭)
ภาพ: Hokkaido Treasure

ป้อมโกเรียวคาคุ (Goryokaku)
• ป้อมปราการใจกลางสวนสาธารณะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ป้อมโกเรียวคาคุสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานอำนาจทางการทหารและป้อมปราการป้องกันการรุกรานจากชาติตะวันตก ปัจจุบันเป็นสถานที่ชมดอกซากุระยอดนิยมบนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ป้อมโกเรียวคาคุ


โมโตมาชิ (Motomachi)
ภาพ: Hakodate

โมโตมาชิ (Motomachi)
• ชุมชนโบราณบริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าและตั้งรกรากในเมืองฮาโกดาเตะตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1850 ภายในย่านนี้จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้สึกราวกับอยู่ย่านชุมชนในยุโรป


ศาลาประชาคมเก่าฮาโกดาเตะ (Old Public Hall of Hakodate Ward: 旧函館区公会堂)
ภาพ: Good Luck Trip

ศาลาประชาคมเก่าฮาโกดาเตะ (Old Public Hall of Hakodate Ward)
• สถาปัตยกรรมแบบอเมริกันโคโลเนียลตั้งอยู่ตามความลาดเอียงของถนนโมโตมาชิ อาคารถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่น สร้างเสร็จในปี 1910 เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับแขกพิเศษของเมืองฮาโกดาเตะ ภายในมีเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ศาลาประชาคมเก่าฮาโกดาเตะ


เขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate)
ภาพ: Hakodate

เขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate)
• จุดชมวิวที่ความสูง 334 เมตร มีกระเช้าไฟฟ้าพาขึ้นไปด้านบน เขาฮาโกดาเตะถูกยกให้เป็นหนึ่งในสามจุดชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น จากด้านบนเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองฮาโกดาเตะได้ไกลสุดลูกหูลูกตา โดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่จะเห็นเมืองอันเต็มไปด้วยแสงไฟหลากสีสัน


ศาลเจ้าฮาโกดาเตะฮาจิมัง (Hakodate Hachiman Shrine)
ภาพ: Hakodate

ศาลเจ้าฮาโกดาเตะฮาจิมัง (Hakodate Hachiman Shrine)
• ศาลเจ้าสร้างถวายแด่เทพฮาจิมังเมื่อปี 1445 ศาลเจ้าตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบของป่าเขา เดิมเป็นศาลเจ้าอันดับสองในการจัดอันดับศาลเจ้าชินโต วิหารหลักของวัดสร้างเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีศาลเจ้าจะใช้เป็นสถานที่จัดเทศกาลประจำปีซึ่งจะเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว