มหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันเกิดจากอารยธรรมโบราณที่สืบทอดต่อมาอย่างยาวนานของชาวท้องถิ่น วันนี้ไปทำความรู้จักกับ “ทุ่งนาขั้นบันไดฮาหนี” สิ่งมหัศจรรย์ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2013 จากองค์การยูเนสโก


ทุ่งนาขั้นบันไดฮาหนี (Hani Rice Terraces)

            ทุ่งนาขั้นบันไดฮาหนี (Hani Rice Terraces) ตั้งอยู่ในหุบเขาลึกเขตหงเหอ เมืองหยวนหยางมณฑลยูนนาน บริเวณโดยรอบนี้เป็นสถานที่ทำนาของชาวเมืองมาตั้งแต่อดีตโดยการไล่ระดับจากบนเขาจนกลายเป็นนาขั้นบันไดที่เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นลวดลายที่น่าทึ่งมากเลยทีเดียว


ทุ่งนาขั้นบันไดฮาหนี (Hani Rice Terraces)

            ทุ่งนาฮาหนีตั้งอยู่ที่ระดับความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทั้งรูปร่างและสีสันที่ดูแปลกตาทำให้ได้รับการขนานนามว่า “บันไดสู่สรวงสวรรค์” โดยในตอนแรกที่แห่งนี้เป็นเพียงภูเขาแต่ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวฮาหนีได้ทำการดัดแปลงให้เป็นแปลงนาสำหรับปลูกข้าว            ผืนนาฮาหนีเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สามารถสัมผัสกับความตื่นตาของแปลงนาเหล่านี้ได้ตั้งแต่ก่อนอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงหลังอาทิตย์ลับขอบฟ้า ผิวน้ำในผืนนาจะสะท้อนทิวทัศน์บนท้องฟ้าเป็นลวดลายที่แตกต่างกัน หากจ้องมองนานๆอาจถึงกับตาลายได้เลยทีเดียว