แหล่งท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนวันนี้มารู้จักกับอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งคู่รักของชาวญี่ปุ่นได้แก่ "หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ" (Meoto Iwa) หรือ "หินคู่รัก" (Loved one and loved one Rocks) หินสองก้อนตั้งอยู่กลางทะเลในเมืองอิเสะ


หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ (Meoto Iwa)

หินทั้งสองก้อนถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเชือกฟางเส้นที่เรียกว่า "ชิเมนาวะ" (Shimenawa Rope) ซึ่งดูเหมือนกับด้ายมงคลบนศีรษะคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงาน ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่านี่เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ตัวแทนของสามีภรรยา

หินก้อนใหญ่มีโทริอิขนาดเล็กอยู่ด้านบนเรียกว่า "อิซานางิ" (Izanagi) เป็นสัญลักษณ์แทนเพศชาย หินก้อนเล็กเรียกว่า "อิซานามิ" (Inazami) เป็นสัญลักษณ์แทนเพศหญิงซึ่งทั้งอินาซามิและอิซานามิเป็นบรรพบุรุษของเทพเจ้าทั้งมวลตามความเชื่อในลัทธิชินโต

บนชายฝั่งมีรูปปั้นกบเทพเจ้าให้นักท่องเที่ยวได้ลูบขอพร ใกล้กันเป็นศาลเจ้าโอคิทามะ (Okitama Shrine) ศาลเจ้าเล็กๆริมฝั่งในเมืองฟุตามิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งของอิเสะ