นิวเทอร์ริทอรีส์ (New Territories) เขตดินแดนใหม่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตั้งอยู่ห่างจากเกาะเกาลูนมาทางเหนือ นิวเทอร์ริทอรีส์มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นหลังจากได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเจริญก้าวหน้าไม่แพ้เกาะอื่นๆอีก 3 แห่ง เรียกว่าแม้มาที่หลังแต่ก็ไล่ตามทันจนเกือบจะแซงแล้ว แต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในนิวเทอร์ริทอรี่ส์นั้นมีไม่มากนักเมื่อเทียบเกาะเกาะอื่น


วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) @ agazaclick.com

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)
            วัดศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ‘นายพลแช’ บุรุษผู้ที่ช่วยขจัดโรคร้ายจากอุทกภัย ทั่วทั้งวัดจะมีกังหันลมจำนวนมากติดอยู่ซึ่งเกิดจากการที่ผู้คนนำมาสักการะด้วยความเชื่อที่ว่ากังหันลมนั้นจะช่วยปัดเป่าพัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตและจะนำความโชคดีพร้อมกับความสุขมาให้แทน วัดแชกงหมิว


วัดพระหมื่นองค์ (Ten Thousand Buddhas Monastery) @ www.robertharding.com

วัดพระหมื่นองค์ (Ten Thousand Buddhas Monastery)
            วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง วัดหมื่นพระสร้างเมื่อปี 1949 บนยอดเขาและเสร็จสมบูรณ์ในปี 1957 ตลอดสองข้างทางขึ้นสู่อารามจะมีพระพุทธสีทองผ่องใสในอิริยาบถที่แตกต่างกันตั้งเรียงรายอยู่นับร้อยนับองค์เรียกว่าลายตาเลยทีเดียว ในวิหารด้านบนของวัดก็ยังมีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่อีกจำนวนมากสมชื่อวัดพระหมื่นองค์จริงๆ ใกล้กันยังมีเจดีย์ 9 ชั้นที่สามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้


พิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกง (Hong Kong Heritage Museum) @ www.tripsavvy.com

พิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกง (Hong Kong Heritage Museum)
            สถานที่จัดแสดงผลงานและนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวฮ่องกงรวมทั้งชาวจีนทางตอนใต้เมื่อครั้งอดีต อย่างที่เกริ่นไปว่าพิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกงก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งของและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวฮ่องกงเอาไว้ ภายในพิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกงประกอบด้วยห้องจัดแสดงผลงาน 12 ห้อง เรียกว่าหากอยากรู้เรื่องราวของชาวฮ่องกงในอดีตก็ให้มาที่นี่