เกาะใหญ่แห่งสุดท้ายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่เราจะแนะนำก็คือนิวเทอร์ริทอรีส์ (New Territories) เขตดินแดนใหม่ตั้งอยู่ห่างจากเกาะเกาลูนมาทางเหนือ เกาะนิวเทอร์ริทอรีส์มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นหลังจากได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเจริญก้าวหน้าไม่แพ้เกาะอื่นๆอีก 3 แห่งเรียกว่าแม้มาที่หลังแต่ก็ไล่ตามทันจนเกือบจะแซงแล้ว แต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในนิวเทอร์ริทอรี่ส์นั้นมีไม่มากนักเมื่อเทียบเกาะเกาะอื่น


วัดแชกง (Che Kung Temple)

วัดแชกง (Che Kung Temple)
            วัดศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงนายพลแช (Che General) บุรุษผู้ที่ช่วยขจัดโรคร้ายจากอุทกภัยในเขตซาติน สำหรับจุดเด่นสำคัญที่ทำให้หลายคนจดจำวัดแห่งนี้ได้คือทั่วทั้งวัดจะมีกังหันลมจำนวนมากติดอยู่ซึ่งเกิดจากการที่ผู้คนนำมาสักการะด้วยความเชื่อที่ว่ากังหันลมนั้นจะช่วยปัดเป่าพัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตและจะนำความโชคดีพร้อมกับความสุขมาให้แทน ด้วยจำนวนกังหันและความเชื่อนี้ผู้คนจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดกังหันลม” (Windmills Temple) แม้จะเป็นวัดเก่าแก่แต่สภาพของวัดที่เห็นในปัจจุบันนั้นได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1993 หลังจากเสื่อมไปตามกาลเวลาและภัยธรรมชาติ


วัดพระหมื่นองค์ (Ten Thousand Buddhas Monastery)

วัดพระหมื่นองค์ (Ten Thousand Buddhas Monastery)
            วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง วัดหมื่นพระสร้างเมื่อปี 1949 บนยอดเขาและเสร็จสมบูรณ์ในปี 1957 ตลอดสองข้างทางขึ้นสู่อารามจะมีพระพุทธสีทองผ่องใสในอิริยาบถที่แตกต่างกันตั้งเรียงรายอยู่นับร้อยนับองค์เรียกว่าลายตาเลยทีเดียว ในวิหารด้านบนของวัดก็ยังมีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่อีกจำนวนมากสมชื่อวัดพระหมื่นองค์จริงๆ ใกล้กันยังมีเจดีย์ 9 ชั้นที่สามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้


พิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกง

พิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกง (Hongkong Heritage Museum)
            สถานที่จัดแสดงผลงานและนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวฮ่องกงรวมทั้งชาวจีนทางตอนใต้เมื่อครั้งอดีต อย่างที่เกริ่นไปว่าพิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกงก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งของและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวฮ่องกงเอาไว้ ภายในพิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกงประกอบด้วยห้องจัดแสดงผลงาน 12 ห้อง เรียกว่าหากอยากรู้เรื่องราวของชาวฮ่องกงในอดีตก็ให้มาที่นี่