สำหรับชาวจีนที่ยึดถือปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของขงจื๊อคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเมืองชวีฟู่ (Qufu) แห่งนี้เป็นแน่แท้ เมืองชวีฟู่หรือ “ฉวีฟู่” เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นเมืองบ้านเกิดท่านขงจื๊อนั่นเอง เมืองชวีฟู่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลซานตง ในเมืองชวีฟู่แม้ว่าจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเหมือนเมืองอื่นๆในจีนแต่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และความเชื่ออันเป็นรากฐานสำคัญของจีนจนได้สมญาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ภายในเมืองมีสถาปัตยกรรมหลายแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ “วัด สุสานและคฤหาสน์ในฉวีฟู่” อันแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อหลักปรัชญาของท่านขงจื๊อที่แม้จะผ่านเวลามาเนิ่นนานแต่ยังคงใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย


คฤหาสน์ตระกูลข่ง (Kong Family Mansion)

คฤหาสน์ตระกูลข่ง (Kong Family Mansion)
            อย่างที่กล่าวไปว่าบ้านเกิดของขงจื๊อตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขาไท่ซานในเมืองฉวีฟู่ แม้ว่าชีวิตส่วนใหญ่ของท่านจะใช้ในการเดินทางไปทั่วแต่คฤหาสน์ของท่านก็ยังคงได้รับความสำคัญ คฤหาสน์ตระกูลข่งสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 16 ในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ภายในคฤหาสน์มีห้องหอกรวมกันว่า 500 ห้องซึ่งได้รับการบูรณะอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน แม้ท่านจะล่วงลับไปเป็นเวลานานแต่คฤหาสน์แห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมรับแขกเสมอ


วัดขงจื๊อ (Temple of Confucius)

วัดขงจื๊อ (Temple of Confucius)
            อดีตสถานที่พำนักของท่านขงจื๊อตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองชวีฟู่ ในปี 478 ก่อนคริสตกาลหรือก็คือ 1 ปีหลังจากท่านเสียชีวิตลงก็ได้มีการปรับปรุงที่นี่ให้กลายเป็นวัดหรือบ้างเรียกว่าศาลเจ้าข่งเมี่ยว (Kong Miao) ภายในศาลเจ้าประกอบด้วยอาคารที่สร้างขึ้นจากหลายราชวงศ์รวมกันแล้วกว่า 100 หลัง มีการจัดแสดงป้ายศิลาจารึกโองการทางราชสำนัก ตำรา ภาพเขียนที่ได้รับการเก็บรักษาอย่างดี อาคารหลักของศาลเจ้าคือ “หอต้าเฉิง” (Dacheng) อันเป็นสถานที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ขงจื๊อที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 มีเสาหินแกะสลักลายมังกร 28 ต้น รองรับน้ำหนักหลังคามุงกระเบื้องสีเหลืองซึ่งเป็นสีเฉพาะของวัดและจักรพรรดิเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่ท่านและหลักธรรมของท่าน


สุสานตระกูลข่ง (Cemetery of Confucius)

สุสานตระกูลข่ง (Cemetery of Confucius)
            สุสานสถานที่ฝังร่างของท่านขงจื๊อหลังจากที่ท่านได้ลาโลกไปอย่างสงบ สุสานตระกูลข่งหรือในภาษาจีนว่า “ข่งหลิน” (Kong Lin) เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกแห่งเมืองฉวีฟู่ บริเวณสุสานมีรูปสลักหินทั้งมนุษย์และสัตว์เรียงรายสองฟากทางเดินซึ่งตามธรรมเนียมแล้วจะมีเพียงสุสานของจักรพรรดิเท่านั้นที่จะมีรูปปั้นเหล่านี้ได้นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและการแสดงความเคารพต่อท่านในฐานะที่มีคุณต่อแผ่นดินจีน