ในจังหวัดมิยางิมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเซ็นได (Sendai) เมืองที่มีฐานะเป็นเมืองเอกของจังหวัด เมืองเซ็นไดได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้มีชื่อเดิมว่า “มัตซึ” (Matsu) แต่เปลี่ยนมาเป็นเซ็นไดหลังจากดาเตะ มาซามูเนะเข้ามาปกครอง            ในเดือนพฤศจิกายนปี 2011 เมืองเซ็นไดต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แต่ไม่นานเมืองก็ได้รับการฟื้นฟูจนสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งซึ่งต้องชื่นชมในความเอาใจใส่ของทางการในการบูรณะเมืองจนกลับมามีสภาพดี


อนุสาวรีย์ดาเตะ มาซามุเนะ - ปราสาทเซ็นได (Sendai Castle)

ปราสาทเซ็นได (Sendai Castle)
            แม้จะได้ชื่อว่าปราสาทแต่สภาพที่เหลือในปัจจุบันกลับมีเพียงแนวกำแพงหินล้อมรอบ ศาลเจ้าและอนุสาวรีย์ดาเตะ มาซามุเนะตั้งตระหง่านอยู่ ตามหลักฐานระบุว่าปราสาทเซ็นไดสร้างเมื่อปี 1600 บนยอดเขาอาโอบะบ้างเรียกว่า “ปราสาทอาโอบะ” (Aoba Castle) แต่ทุกอย่างก็หายไปหลังจากการล่มสลายของตระกูลดาเตะและยุคเมจิโดยเหลือเพียงสิ่งที่กล่าวไว้เบื้องต้น ผลกระทบจากแผ่นดินไหวในปี 2011 ทำให้บางส่วนของกำแพงหินได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเส้นทางที่เข้าสู่ปราสาท


ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมัง (Osaki Hachiman Shrine)

ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมัง (Osaki Hachiman Shrine)
            ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิชินโตตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังสร้างเมื่อปี 1607 ตามบัญชาของดาเตะ มาซามุเนะเพื่อถวายแด่เทพเจ้าแห่งสงครามผู้คุ้มครองเมืองเซ็นไดแห่งนี้ ตัวศาลเจ้าสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโมโมยามะและเพิ่งได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้ ในปี 1952 ทางการญี่ปุ่นได้ยกให้ศาลเจ้าโอซากิเป็นสมบัติประจำชาติชิ้นสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดี


วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple)

วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple)
            วัดพุทธในนิกายเซนและเป็นวัดประจำตระกูลตาเตะที่มีความสำคัญมากในอดีต วัดรินโนจิสร้างเมื่อปี 1441 โดยดาเตะ โมจิมุเนะ (Date Mochimune) โดยในตอนแรกนั้นวัดตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ต่อมาเมื่อดาเตะ มาซามุเนะได้เข้ามาปกครองเมืองเซ็นไดจึงมีคำสั่งให้ย้ายวัดจากฟุกุชิมะมะมาตั้งไว้ในตำแหน่งปัจจุบันนี้ ภายในวัดมีเจดีย์สามชั้นและสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ซึ่งดูแล้วน่าตื่นตายิ่งกว่าวิหารหลักของวัดเสียอีก


สุสานซุยโฮเด็ง (Zuihoden Mausoleum)

สุสานซุยโฮเด็ง (Zuihoden Mausoleum)
            สถานที่ฝังร่างผู้ปกครองเมืองเซ็นไดในอดีตทั้ง 3 รุ่น ไล่มาตั้งแต่ดาเตะ มาซามุเนะ, ดาเตะ ซึนะมุเนะและดาเตะ ทาดะมุเนะ โดยทั้ง 3 นั้นมีความสัมพันธ์เป็นพ่อ ลูกและหลานตามลำดับ ตลอดที่ปกครองเมืองเซ็นไดทั้ง 3 ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายจนเมืองเซ็นไดมีความเจริญมากไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆของญี่ปุ่นในยุคนั้น