เมืองเซนได (Sendai: 仙台市) เมืองเอกในจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น เมืองเซนได (เซ็นได) มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้ (The City of Trees) ชื่อเดิมว่า "มัตสึ" (Matsu) แต่เปลี่ยนมาเป็นเซนไดหลังจาก "ดาเตะ มาซามุเนะ" (Date Masamune) เข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้


ปราสาทเซนได (Sendai Castle: 仙台城)
ภาพ: Travel Blended

สถานที่ท่องเที่ยวในเซ็นได
• ปราสาทเซ็นได: เศษซากปราสาทบนยอดเขาที่เหลือทิ้งไว้เพียงแนวกำแพงหิน ศาลเจ้าและอนุสาวรีย์ ปราสาทเซนไดสร้างเมื่อปี 1600 ในอดีตเคยใช้เป็นฐานอำนาจที่สำคัญของตระกูลดาเตะ แต่ล่มสลายลงหลังการมาของยุคสมัยใหม่และการหายไปของตระกูลดาเตะ ปราสาทเซนได


ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมัง (Osaki Hachiman Shrine)

• ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมัง: ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิชินโตตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังสร้างเมื่อปี 1607 ตามบัญชาของดาเตะ มาซามุเนะเพื่อถวายแด่เทพเจ้าแห่งสงครามผู้คุ้มครองเมืองเซ็นไดแห่งนี้ ตัวศาลเจ้าสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโมโมยามะและเพิ่งได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้ ในปี 1952 ทางการญี่ปุ่นได้ยกให้ศาลเจ้าโอซากิเป็นสมบัติประจำชาติชิ้นสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดี


วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple)

• วัดรินโนจิ: วัดพุทธในนิกายเซนและเป็นวัดประจำตระกูลตาเตะที่มีความสำคัญมากในอดีต วัดรินโนจิสร้างเมื่อปี 1441 โดยดาเตะ โมจิมุเนะ (Date Mochimune) โดยในตอนแรกนั้นวัดตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ต่อมาเมื่อดาเตะ มาซามุเนะได้เข้ามาปกครองเมืองเซ็นไดจึงมีคำสั่งให้ย้ายวัดจากฟุกุชิมะมะมาตั้งไว้ในตำแหน่งปัจจุบันนี้ ภายในวัดมีเจดีย์สามชั้นและสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ซึ่งดูแล้วน่าตื่นตายิ่งกว่าวิหารหลักของวัดเสียอีก


สุสานซุยโฮเด็ง (Zuihoden Mausoleum)

• สุสานซุยโฮเด็ง: สถานที่ฝังร่างผู้ปกครองเมืองเซ็นไดในอดีตทั้ง 3 รุ่น ไล่มาตั้งแต่ดาเตะ มาซามุเนะ, ดาเตะ ซึนะมุเนะและดาเตะ ทาดะมุเนะ โดยทั้ง 3 นั้นมีความสัมพันธ์เป็นพ่อ ลูกและหลานตามลำดับ ตลอดที่ปกครองเมืองเซ็นไดทั้ง 3 ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายจนเมืองเซ็นไดมีความเจริญมากไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆของญี่ปุ่นในยุคนั้น