เมืองซูวอน (Suwon: 수원시) เมืองเอกของจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี เมืองซูวอนอยู่ห่างจากกรุงโซลลงมาทางใต้ราว 30 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นเมืองป้อมปราการที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของวัฒนธรรมเกาหลีแบบโบราณ แม้จะมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไปมากแล้วก็ตาม


ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress)
ภาพ: Seoul Korea Tour

ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress)
• ป้อมปราการมรดกโลกสัญลักษณ์ของเมืองซูวอน ป้อมฮวาซองสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน แนวกำแพงหินและป้อมปราการตั้งอยู่ตามไหล่เขาล้อมรอบเป็นแนวยาวเพื่อทำหน้าที่ปกป้องสุสานของเจ้าชายรัชทายาทซาโด ป้อมปราการฮวาซอง