เมืองซูโจว (Suzhou: 苏州市) ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองสวรรค์บนพื้นพิภพของจีนคู่กับเมืองหังโจว เมืองซูโจวตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตซูโจวมีชื่อเสียงมากในฐานะแหล่งผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุดของจีน มีชื่อเดิมว่า "กู่ซู" (Gusu) ในเมืองมีสวนหลายแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก


สวนหว่างซือหยวน (Wangshi Yuan)
ภาพ: China Discovery

สวนหว่างซือหยวน (Wangshi Yuan)
• สวนขนาดเล็กที่สุดในทำเนียบสวนสวยเมืองซูโจว สร้างในสมัยราชวงศ์หนานซ่ง ตรงกลางสวนมีบ่อน้ำล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมตามสไตล์สวนจีนที่ดูแล้วให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สวนหว่างซือหยวน


สวนจัวเจิ้งหยวน (Zhuozheng Yuan)
ภาพ: Suzhou Private Tours

สวนจัวเจิ้งหยวน (Zhuozheng Yuan)
• สวนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรายชื่อทำเนียบสวนสวยแห่งเมืองซูโจว สวนจัวเจิ้งหยวนตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองซูโจวสร้างขึ้นบนตำแหน่งที่เคยเป็นบ้านพักของกวีในยุคราชวงศ์ถัง สวนจัวเจิ้งหยวน

สวนซือจื่อหลิน (Shizi Lin)
• สวนอาณาจักรหินสมัยราชวงศ์หยวน ภายในสวนตกแต่งด้วยหินรูปร่างแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนจนมีรูปร่างเว้าแหว่ง เมื่อจินตนาการรูปทรงของก้อนหินจะเห็นเป็นรูปสัตว์หลากหลายชนิด สวนซือจื่อหลิน


สวนหลิวหยวน (Liu Yuan)
ภาพ: Country Life

สวนหลิวหยวน (Liu Yuan)
• สวนสวยตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมือง สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 16 แต่ว่าสวนที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นสวนที่สร้างขึ้นใหม่ในปี 1800 แทนสวนเดิมแต่ก็ยังคงให้ความรู้สึกคลาสสิก สวนหลิวหยวน

สวนชางลั่งถิง (Cang Lang Ting)
• สวนโบราณที่มีอายุมากที่สุดในบรรดาสวน สวนออกแบบโดยเน้นความกลมกลืนของสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ ชื่อสวนถูกตั้งเพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกของนักการเมืองผู้เป็นเจ้าของสวน สวนชางลั่งถิง

วัดเป้าเอิน (Bao’en Temple)
• วัดเก่าแก่จากยุคสามก๊ก ภายในวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์โบราณสูง 9 ชั้น โดดเด่นเป็นสง่าด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงโดยโครงสร้างหลักของเจดีย์เป็นไม้และอิฐที่มีความแข็งแรง วัดเป้าเอิน


วัดหานซาน (Hanshan Temple)
ภาพ: China Hotels Reservation

วัดหานซาน (Hanshan Temple)
• วัดโบราณอายุกว่าพันปีตั้งอยู่ใกล้สะพานเมเปิ้ล ภายในวัดมีเจดีย์ห้าชั้นและจารึกบทกวี "จอดเรือที่สะพานเมเปิ้ล" ของ "จางจี้" เมื่อครั้งล่องเรือลำเล็กผ่านมาแล้วได้ยินเสียงระฆังจากของวัด วัดหานซาน


วัดซีหยวน (Xiyuan Temple)
ภาพ: Medinfo2017

วัดซีหยวน (Xiyuan Temple)
• วัดโบราณสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หยวน ภายในวิหารมีรูปปั้นพระเมตไตรย หออรหันต์มีเจ้าแม่กวนอิมพันกร พระอรหันต์ 500 องค์ และรูปปั้นพระจี้กง 3 อารมณ์ ในสมัยราชวงศ์ชิงวัดซีหยวนถูกทำลายเสียหายอย่างหนักก่อนจะมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ในเวลาต่อมาโดยยังคงรูปแบบดั้งเดิมของวัดเอาไว้

วัดฉงหยวน (Chongyuan Temple)
• สถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ใจกลางทะเลสาบ วัดฉงหยวนเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียง ภายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นวิหารชั้นนอกและวิหารเหนือน้ำ วัดฉงหยวน


ถนนซานถัง (Shantang Street)
ภาพ: GG Travel Blog

ถนนซานถัง (Shantang Street)
• ถนนสายโบราณทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซูโจว ถนนคนเดินแห่งนี้ตั้งอยู่เลียบคลองซานถัง (Shantang Canal) มีความยาวตลอดสายราว 2.2 ไมล์ หรือประมาณ 7 ลี้ จึงมีชื่อเรียกว่า "ถนน 7 ลี้" (Seven-Li Shantang) ตลอดเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณทั้งสะพาน พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าและเรือโดยสารไม้แบบโบราณที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ล่องชมความงามจากสองฟากฝั่งคลอง ส่วนในยามค่ำคืนก็จะมีการประดับไฟอย่างสวยงาม

เขาเนินเสือ (Tiger Hill)
• เนินเขาขนาดย่อมทางตะวันตกเฉียงเหนือ เขาเนินเสือเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยม กวีสมัยราชวงศ์ซ่งถึงกับกล่าว่าคงเป็นเรื่องน่าเสียดายไปตลอดชีวิตหากไปซูโจวแล้วไม่ไปเยือนเขาเนินเสือ เขาเนินเสือ


พิพิธภัณฑ์เมืองซูโจว (Suzhou Museum)
ภาพ: ArchDaily

พิพิธภัณฑ์เมืองซูโจว (Suzhou Museum)
• สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะล้ำค่ากว่า 30,000 ชิ้น ตั้งแต่สมัยห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร พิพิธภัณฑ์เมืองซูโจวก่อตั้งในปี 1960 ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 2006 โดยการออกแบบสไตล์โมเดิร์นของ "เป้ย์ยวี่หมิง" สถาปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายจีน