แม่น้ำถือเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญ เมืองที่มีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่าน 2 สายอย่างเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) จึงย่อมต้องมีความเจริญมากในอดีตเป็นธรรมดา เมืองอู่ฮั่นหรือบางสำเนียงว่า “หวู่ฮั่น” มีฐานะเป็นเมืองเอกในมณฑลหูเป่ย (Hubei) ประวัติความเป็นมาของเมืองต้องย้อยกลับไปตั้งแต่สมัยสามก๊กกันเลยทีเดียว


หอกระเรียนเหลือง (Yellow Crane Tower)

หอกระเรียนเหลือง (Yellow Crane Tower)
            สถาปัตยกรรมจีนโบราณสร้างตามบัญชาของซุนกวนในสมัยสามก๊กเพ่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์ข้าศึก หอกระเรียนเหลืองมีความสูง 5 ชั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง แต่ตัวหอที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกบูรณะขึ้นมาใหม่โดยใช้โครงสร้างที่เป็นหินและปูนแทนไม้ที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา หอกระเรียนเหลือง


วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple)

วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple)
            วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิง ภายในวัดมีรูปปั้นอรหันต์และเหล่าสาวกในอิริยาบถแตกต่างกันหลายองค์ ในวิหารหลังใหญ่เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมและพระอรหันต์ 500 องค์ปั้นจากดินเหนียวเคลือบด้วยสีทอง แต่ทางวัดมีกฏเคร่งที่ไม่อนุญาตให้จุดธูปภายในวัดเพื่อป้องกันโครงสร้างภายในผู้คนจึงทำได้เพียงไหว้พระขอพร


พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย (Hubei Provincial Museum)

พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย (Hubei Provincial Museum)
            สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุจำนวนมากที่มีการขุดค้นพบจากสุสานในมณฑลหูเป่ยอาทิ ภาชนะสำริด ทอง หยกและระฆังสำริดมหัศจรรย์ที่เมื่อเคาะระฆังแล้วจะได้ยินเสียงดังกังวานไพเราะ ว่ากันว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีช่างฝีมือคนใดสามารถหล่อระฆังที่มหัศจรรย์เช่นนี้ขึ้นมาได้เลยแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นเพียงใดก็ตาม นี่จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของช่างจีนจริงๆ


สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี (Wuhan Yangtze Great Bridge)

สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี (Wuhan Yangtze Great Bridge)
            สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีแห่งแรกของจีนที่สร้างขึ้นสำเร็จ สะพานแห่งนี้มีความยาว 1.6 กิโลเมตร เดิมทีแผนการสร้างสะพานจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 1910 แต่ด้วยปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ สงครามโลกครั้งที่สองและสงครามกลางเมืองทำให้แผนการต้องเลื่อนออกไปจนกระทั่งเดือนกันยายนปี 1955 จึงได้เริ่มสร้างสะพานและสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1957 กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีแห่งอื่นๆของจีนในเวลาต่อมา