อีกหนึ่งมรดกโลกที่ต้องไปชมให้ได้สักครั้งหากมีโอกาสไปเยือนญี่ปุ่นวันนี้ไปทำความรู้จักกับ “วัดคิโยมึสึเดระ” วัดเก่าแก่บนยอดเขาที่มีอายุมากกว่าเมืองเกียวโต ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เมืองเกียวโต            วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera Temple) หรือ วัดน้ำใส (Pure Water Temple) วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนยอดเขาฮิงายามะทางตะวันออกของเกียวโต ตัววัดสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 780 เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ปัจจุบันอาคารหลายหลังของวัดนั้นได้รับการบูรณะในภายหลัง


วัดคิโยมึสึเดระ (Kiyomizudera Temple)

            จุดเด่นของวัดคิโยมิซึเดระคือระเบียงไม้ของศาลาหลังใหญ่ที่ยื่นออกไปเหนือหุบเขารองรับด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่นับร้อยต้น ความสูงราว 13 เมตร เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สำคัญของเมือง ว่ากันว่าหากผู้ใดกระโดดจากระเบียงไม้ของวัดและยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ความปรารถนาของผู้นั้นจะเป็นความจริง


วัดคิโยมึซึเดระ (Kiyomizudera Temple)

            ได้ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องตลกที่ช่วยสร้างจุดขายให้วัด แต่บันทึกทางประวัติศาสตร์ในสมัยเอโดะบันทึกไว้ว่าในอดีตเคยมีผู้ที่กระโดดจากระเบียงนี้ไปแล้วถึง 234 คน ซึ่งก็มีบางส่วนที่ยังชีวิตรอดอยู่ได้ (แต่ไม่รู้ว่าความปรารถนาของเขาเป็นจริงหรือไม่) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในปัจจุบันทางวัดจึงได้มีการออกกฏห้ามมิให้ผู้ใดกระโดดจากระเบียงของวัดอีกต่อไป


น้ำตกโอโตวะในวัดคิโยมึสึเดระ (Kiyomizudera Temple)

            ด้านล่างของอาคารหลักมีน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) น้ำตกที่แบ่งย่อยออกเป็นสามสายเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้กระบวยรองแล้วนำมาดื่ม โดยน้ำแต่ละสายจะมีความหมายที่แตกต่างกันได้แก่ ทำให้มีอายุยืนยาว ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน และสมหวังในเรื่องความรัก อย่างไรก็ตามการดื่มน้ำทั้งสายจะถือว่าเป็นคนโลภ


ศาลเจ้าจิชู (Jishu Shrine)

            ที่ด้านหลังศาลาใหญ่มีศาลเจ้าเล็กๆชื่อว่าศาลเจ้าจิชู (Jishu Shrine) ศาลเจ้าแห่งความรักอันเป็นสถานที่สถิตของเทพโอคุนินุชิโนะ มิโคโตะ (Okuninushino Mikoto) เทพแห่งความรักและความราบรื่นในชีวิตคู่ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น


หินตาบอดในศาลเจ้าจิชู (Jishu Shrine)

            ในศาลเจ้าจะมีหินสองก้อนเรียกว่า “หินตาบอด” ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร นี่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของศาลเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าถ้าสามารถหลับตาแล้วเดินจากหินก้อนหนึ่งไปยังหินอีกก้อนหนึ่งได้โดยท่องชื่อคนรักไว้ในใจจะทำให้ผู้นั้นสมปรารถนาในความรัก