ว่าด้วยเรื่องของเมืองโบราณที่มีการค้นพบบนโลกนี้ก็ต้องพาลให้นึกถึงนครมาชูปิกชู เมืองโบราณบนภูเขาอันน่าตื่นตาของชนเผ่าอินคาที่แม้จะเหลือเพียงซากเมืองแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี 1983 และถูกยกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ในปี 2007


นครมาชูปิกชู (Machu Picchu)

            นครโบราณมาชูปิกชู (Machu Picchu) ซากอารยธรรมโบราณของชนเผ่าอินคาในประเทศเปรู สถานที่แห่งนี้ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญอันแสดงถึงความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของชนเผ่าอินคาในอดีตและเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของทวีปอเมริกาใต้ที่โลกต้องจารึกเอาไว้


แผนผังมาชูปิกชู (Machu Picchu)

            เมืองโบราณมาชูปิกชูตั้งอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,350 เมตร สภาพที่ตั้งอันสลับซับซ้อนซึ่งถูกล้อมไปด้วยหน้าผาสูงชันทำให้มาชูปิกชูกลายเป็นป้อมปราการธรรมชาติชั้นยอด แม้แต่ชาวสเปนที่ได้ครอบครองอาณาบริเวณโดยรอบนี้ก็ยังไม่เคยค้นพบมาชูปิกชูเลย


นครมาชูปิกชู (Machu Picchu)

            มาชูปิกชูถูกทิ้งหลังจากเผ่าอินคาพ่ายแพ้ให้แก่สเปนในยุคล่าอาณานิคมทำให้มาชูปิกชูกลายเป็นเมืองร้างและถูกขนานนามว่า “นครสาบสูญแห่งอินคา” (The Lost City of the Incas) จนกระทั่งไฮแรม บิงแฮม (Hiram Bingham) นักโบราณคดีชาวอเมริกันได้ทำการค้นพบมาชูปิกชูโดยบังเอิญในปี 1911 และเปิดเผยให้โลกได้รู้จักเมืองมหัศจรรย์แห่งนี้


นครมาชูปิกชู (Machu Picchu)

            สิ่งก่อสร้างในมาชูปิกชูที่ยังหลงเหลือให้เห็นมีทั้งป้อมปราการ อาคารที่พัก อุโมงค์ ระบบชลประธานและร่องรอยการทำการเกษตรแบบขั้นบันได เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์พร้อมแทบทุกด้านเลยทีเดียว ส่วนเรื่องที่ว่ามาชูปิกชูสร้างขึ้นได้อย่างไรและสร้างขึ้นเพื่ออะไรนั้นยังคงเป็นปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้ คาดกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในปี 1450 บ้างว่าสร้างเพื่อเป็นศาสนสถาน สุสาน หรือพระราชฐานของกษัตร์อินคา