เมื่อกล่าวถึงลัทธิเต๋าก็ต้องนึกถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อนึกถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องนึกถึงยอดเขา และเมื่อนึกถึงยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าอันเป็นสถานที่บำเพ็ญของนักพรตก็ต้องนึกถึง "เขาหัวซาน" (Hua Shan) ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์อันโด่งดังที่เรามักได้ยินชื่อโดยเฉพาะในภาพยนตร์กำลังภายใน


เขาหัวซาน (Mount Hua)

ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าเป็นสถานที่ตั้งอารามสำหรับนักพรตที่มาบำเพ็ญตนเพื่อให้บรรลุเป็นเซียนมี 5 แห่งคือ เขาไท่ซาน เขาหัวซาน เขาเหิงซานเหนือ เขาเหิงซานใต้ และเขาซงซาน โดยในบทความนี้เราจะแนะนำให้รู้จักกับเขาหัวซานกัน

"เขาหัวซาน" (Mount Hua: 华山) หรือ "ฮั้วซัว" ยอดเขาหินแกรนิตในมณฑลส่านซีอยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานมาทางตะวันออกราว 120 กิโลเมตร เขาหัวซานขึ้นชื่อในเรื่องความสูงชัน ลักษณะเป็นภูเขาแนวดิ่งทิ้งตัวเป็นเส้นตรงด้วยระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เขาหัวซานประกอบด้วยยอดเขาสำคัญสี่แห่ง คือ "เป่ยเฟิง", "ตงเฟิง", "ซีเฟิง" และ "หนานเฟิง" ความสูงชันของยอดเขาดูแล้วหวาดเสียว หากใจไม่ถึงพอก็คงอดที่จะขึ้นสู่ด้านบน สำหรับคนที่ไม่กลัวความสูงส่วนใหญ่จะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาในช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้ถึงยอดเขาทันเวลาพระอาทิตย์ในตอนเช้า แต่ก็ไม่ใช่งานง่ายเพราะทางเดินบางช่วงมีเพียงสะพานและโซ่ให้เกาะเท่านั้น

ในภาพยนตร์จีนกำลังภายในหลายเรื่องก็มีการอ้างอิงถึงเขาหัวซาน แต่ที่โดดเด่นมากที่สุดเห็นจะเป็นในเรื่องเดชคัมภีร์เทวดาที่กิมย้งเลือกใช้เขาหัวซานเป็นที่ตั้งของ "สำนักหัวซาน" อันเป็นสถานที่บ่มเพาะคุณธรรมของตัวเอก ขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ซ่อนหางจิ้งจอกของผู้เคยได้รับสมญา "กระบี่ผู้ดี" หรือ "กระบี่วิญญูชน" ซึ่งต่อมาความทะเยอทะยานของเขาก็ถูกเผยออกมา