ในบรรดายอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 แห่งของจีนมีอยู่หนึ่งแห่งที่ได้รับการยกให้เป็นราชาแห่งขุนเขานั่นก็คือ “เขาไท่ซาน” ภูเขาที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งขุนเขาทั้งปวง โดยในอดีตนั้นจักรพรรดิจีนนับตั้งแต่จักรวรรดิฉินจะต้องมาทำพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดาบนเขาไท่ซานเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข


เขาไท่ซาน (Mount Tai)

            เขาไท่ซาน (Mount Tai, Taishan) หรือ “ไท้ซัว” ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไท่อาน (Tai'an) ทางตะวันตกของมณฑลซานตง บนเขาเป็นที่ตั้งของวัดวาอารามทั้งวัดในลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อและวัดในพุทธศาสนาซึ่งตั้งกระจายอยู่หลายแห่งตามจุดต่างๆ


เขาไท่ซาน (Mount Tai)

            เขาไท่ซานปกคลุมด้วยพืชพันธุ์หายากและสมุนไพรหลากหลายชนิดสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แนวเขาทอดตัวเหยียดยาวบนพื้นที่ราบสลับกับเนินลูกเล็กๆคล้ายกระดูกสันหลัง บวกกับความเป็นยอดเขาศักดิ์มาอย่างยาวนานทำให้เขาไท่ซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมในปี 1987 จากองค์การยูเนสโก


จักรพรรดิหยก (Jade Emperor Peak) / เขาไท่ซาน (Mount Tai)

            ไท่ซานไม่ใช่ภูเขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีนแต่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงถูกยกให้เป็นราชา จุดสูงสุดของไท่ซานคือ “อวี้หวง” หรือ “จักรพรรดิหยก” (Jade Emperor Peak) ซึ่งอยู่สูงกว่า 1,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล


เขาไท่ซาน

            ผู้ที่จะเดินทางไปบนเขาไท่ซานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการกระเช้าไฟฟ้าที่เตรียมพร้อมอยู่ด้านล่างหรือจะเดินตามบันไดหินนับพันขั้น (แต่หากยังมีแรงอยู่แนะนำให้เดินจะดีกว่า) โดยเริ่มออกเดินทางจากวัดไต้เมี่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาพร้อมกับชื่นชมความงามทางธรรมชาติตลอดระยะทาง ส่วนช่วงเวลาที่คนนิยมขึ้นกับคือช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเพราะจะได้เห็นภูมิทัศน์ที่งดงามที่สุด แสงสีทองของดวงอาทิตย์สาดส่องท่ามกลางสายหมอกเป็นเสมือนภาพวาดในเทพนิยาย


เขาไท่ซาน (Mount Tai)

            ตำนานปรัมปราเกี่ยวกับการสร้างโลกของจีนกล่าวไว้ว่า เมื่อสวรรคตแล้วร่างกายของ “ผันกู่” (Pangu) ได้กลายมาเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าทั้ง 5 ลูก อันประกอบไปด้วย เขาไท่ซาน เขาเหิงซานเหนือ เขาเหิงซานใต้ เขาหัวซานและเขาซงซาน ซึ่งเขาไท่ซานนั้นเชื่อกันว่าเป็นส่วนศีรษะของผันกู่ โดยในลัทธิเต๋านั้นจะนับถือเขาไท่ซานถึงขั้นบูชาเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเลยทีเดียว