เมื่อมาเยือนมณฑลซานซีสถานที่สำคัญที่เชื่อว่าหลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้น “อู่ไถซาน” (Wutai Shan) ยอดเขาอันอันเลื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งในเมืองจีนที่หลายคนคงคุ้นหูกันซึ่งยอดเขาแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2009 จากองค์การยูเนสโก


อู่ไถซาน / เขาอู่ไถ (Mount Wutai)

เขาอู่ไถ (Mount Wutai) เป็น 1 ใน 4 ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีนสายพุทธศาสนา ส่วนอีก 3 แห่งคือ จิ่วหัวซานในมณฑลอานฮุย เอ๋อเหมยซานในมณฑลเสฉวนและผู่ถ่อซานในมณฑลเจ้อเจียง ชื่ออู่ไถซาน (五台山) หมายถึง “ภูเขาห้าหอ” (Five Flat Peaks) เชื่อกันว่ามีพระโพธิสัตว์มัญชุศรีเป็นเทพผู้พิทักษ์

อู่ไถซานมียอดเขาสำคัญอยู่ 5 แห่งที่เรียกว่า “อู่เยว่” (五岳) ประกอบด้วยยอดเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกและตะวันตก ส่วนยอดที่สูงที่สุดคือยอดเหนือที่มีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตตอนเหนือของจีนเลยทีเดียว

บริเวณกว้างขวางของอู่ไถซานมีวัดพุทธตั้งเรียงรายโดยรอบอยู่ 47 แห่ง (ถ้าจำไม่ผิด) ซึ่งในอดีตนั้นเคยมีวัดอยู่มากกว่า 200 แห่ง ส่วนวัดที่สำคัญที่สุดของอู่ไถซานเห็นจะเป็นวัดเสียนทง (Xiantong Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (386-534) และมีอาณาบริกว้างขวางที่สุด ในศาลาสำริดของวัดมีรูปหล่อสำริดพระโพธิสัตว์มัญชุศรีซึ่งเป็นเทพพิทักษ์เขาประดิษฐานอยู่